Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

Черкаси - 2010

Таблиця 1. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

60

70

10

116,67

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Річний обсяг продукції

тис. шт.

15,72

18,34

2,62

116,67

4

Ринкова ціна за одиницю продукції

грн.

340

340

0

100,00

5

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

890,8

116,67

6

Середньоспискова чисельність працівників

осіб

101

100

-1

99,01

7

Виробіток одного працівника основного виробництва

грн.

52918,8119

62356

9437,1881

117,83

8

Середньорічна вартість основних виробничих засобів

тис. грн.

1400

1800

400

128,57

9

Фондовіддача

3,82

3,46

-0,35

90,74

10

Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції

грн.

0,7

0,73

0,03

104,29

11

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

3741,36

4551,988

810,628

121,67

12

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

тис. грн.

1603,44

1683,612

80,172

105,00

13

Рентабельність реалізованої продукції

%

42,86

36,99

-5,87

86,30

Завдання №1

Таблиця 2. Аналіз річного обсягу продукції

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

60

70

+10

116,67

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Річний обсяг продукції

тис. шт.

15,72

18,34

+2,62

116,67

Розрахувати річний обсяг продукції в натуральних величинах.

РОП = КДР *ДВП

РОПпл.= 262 дня*60шт. = 15,72 тис. шт.

РОПфакт.=262 дня*70шт. = 18,34 тис. шт.

Використовуючи прийом абсолютних різниць, визначити вплив зміни факторних показників (добовий випуск продукції та кількість днів роботи на рік) на зміну даних за результативним показником.

ДРОПДКДР = ДКДР * ДВПпл = 0 днів*60шт.=0 шт.

ДРОПДДВП = КДРфакт * ДДВП =262дня*10шт.=2620шт.

Пофакторна перевірка:

ДРОП = ДРОПДКДР + ДРОПДДВП = 0 шт. +2620 шт. = 2620 шт. = 2,62 тис. шт.

Висновок:

Отже, річний обсяг продукції за звітний період зріс на 2,62 тис. шт., що у відносному виразі становить 16,67%. На його зростання вплинув тільки один фактор - добовий випуск продукції. Так, за рахунок зростання добового випуску продукції на 10 шт. річний обсяг продукції збільшився на 2620шт. Ще один фактор - кількість днів на рік лишився незмінним, тому ніяк не вплинув на величину річного обсягу продукції.

Завдання №2

Таблиця3. Аналіз обсягу товарної (реалізованої) продукції

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

60

70

+10

116,67

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Ринкова ціна за одиницю продукції

грн.

340

340

0

100,00

4

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

+890,8

116,67

За формулою

ОТП = ДВП ? КДР ? РЦ

де ОTП - обсяг товарної (реалізованої) продукції; ДВП - добовий випуск продукції; КДР - кількість днів роботи на рік; РЦ - ринкова ціна за одиницю продукції) виконати розрахунки обсягу товарної продукції.

ОТПпл.=60 шт.*262дня*340 грн. = 5344,8 тис. грн.

ОТПфакт.=70 шт.*262дня*340 грн. = 6235,6 тис. грн.

Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив зміни факторних показників (ДВП, КДР, РЦ) на зміну даних за обсягом товарної продукції.

ДОТПДдвп = ДДВП * КДРпл * РЦпл = 10 шт.*262 дня*340грн.= 890800 грн.

ДОТПДкдр = ДВПфакт * ДКДР * РЦпл = 70 шт.*0 днів*340грн.= 0 грн.

ДОТПДрц = ДВПфакт * КДРфакт* ДРЦ = 70 шт.*340 днів*0грн.= 0 грн.

Пофакторна перевірка:

ДОТП= ДОТПДдвп + ДОТПДкдр + ДОТПДрц = 890800 грн. + 0 грн. + 0грн.= 890800грн. = 890,8 тис. грн.

Таблиця4. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Величина впливу фактора, тис. грн.

Добовий випуск продукції, шт.

Кількість днів роботи на рік

Ринкова ціна за одиницю продукції, грн.

Нульова підстановка

60

262

340

5344,8

-

Перша підстановка, вплив добового випуску продукції

70

262

340

6235,6

890,8

Друга підстановка, вплив кількості днів роботи на рік

70

262

340

6235,6

0

Третя підстановка, вплив ринкової ціни за одиницю продукції

70

262

340

6235,6

0

Разом:

-

-

-

-

890,8

Висновок:

Отже, загалом за даний період обсяг товарної (реалізованої) продукції зріс на 890,8 тис. грн., що у відносному виразі становить 16,67%. На цей показник впливають 3 фактори: добовий випуск продукції, кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції, проте кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції лишилися незмінними (262 дня та 340 грн. відповідно), тому й не мали впливу на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції. А от зростання добового випуску продукції на 10 шт. ( 16,67%) і спричинило зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8 тис. грн.

Завдання №3

Таблиця 5. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

890,8

116,67

2

Середньоспискова чисельність працівників

осіб

101

100

-1

99,01

3

Виробіток одного працівника основного виробництва

грн.

52918,8119

62356

+9437,1881

117,83

Розрахувати виробіток одного працівника основного виробництва як відношення обсягу товарної продукції (ОTП) до середньоспискової чисельності працівників (СЧП) основного виробництва.

ВОПпл.=5344,8 тис. грн. /101 особу = 52918,8119 грн.

ВОПфакт= 6236 тис. грн. / 100 осіб = 62356 грн.

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, виконати розрахунки впливу зміни даних за обсягом товарної продукції та середньоспискової чисельності працівників основного виробництва на зміну даних по продуктивності праці одного працівника. Виконати пофакторну перевірку.

Таблиця6. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну виробітку одного працівника основного виробництва

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Виробіток одного працівника основного виробництва, грн.

Величина впливу фактора, тис. грн.

Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

Нульова підстановка

5344,8

101

52918,8119

-

Перша підстановка, вплив обсягу товарної (реалізованої) продукції

6235,6

101

61738,6139

8819,8020

Друга підстановка, вплив середньоспискової чисельності працівників

6235,6

100

62356,0000

617,3861

Разом:

-

-

-

9437,1881

Висновок:

Отже, виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 9437,1881 грн. , що у відносному виразі становить 17,83%. Цьому сприяли такі фактори: За рахунок зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8тис. (16,67%) грн. виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 8819,8020 грн. За рахунок зменшення середньоспискової чисельності працівників на 1 особу (0,99%), виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 617,3861 грн.

Завдання №4

Таблиця7. Аналіз фондовіддачі

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

+890,8

116,67

2

Середньорічна вартість основних виробничих засобів

тис. грн.

1400

1800

+400

128,57

3

Фондовіддача

3,82

3,46

-0,35

90,74

Розрахувати фондовіддачу як відношення обсягу товарної продукції до середньорічних залишків основних виробничих засобів:

ФВпл.= 5344,8 тис. грн. /1400 тис. грн.=3,8177

ФВфакт = 6235,6 тис. грн. / 1800 тис. грн. = 3,4642

Використовуючи прийом абсолютних різниць, розрахувати вплив зміни даних за середньорічними залишками основних виробничих засобів та фондовіддачі на зміну обсягу товарної продукції.

ОТП = СЗОВЗ*ФВ

Вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих засобів (кількісний фактор):

ДОТПДСЗОВЗ = ДСЗОВЗ * ФВпл = 400 тис. грн.*3,82= 1527,09 тис. грн.

Вплив зміни фондовіддачі (якісний фактор):

ДОТПДФВ = СЗОВЗфакт * ДФВ = 1800 тис. грн.*(-0,35) = -636,29 тис. грн.

Пофакторна перевірка:

ДОТП = ДОТПДСЗОВЗ + ДОТПДФВ = 1527,09 тис. грн . - 636,29 тис. грн. = 890,8 тис. грн.

Висновок:

Отже, в розрахунку на 1 тис. грн. вартості основних виробничих фондів підприємство виробило продукції у плановому періоді на 3,82 грн. та 3,46грн. у звітному. Фондовіддача основних виробничих фондів за звітній період зменшилася на 35 коп. Обсяг товарної продукції збільшився на 1527,09 тис. грн. за рахунок збільшення середньорічної вартості основних виробничих засобів на 400 тис. грн. (28,57%) та зменшився на 636,29 тис. грн. за рахунок зниження фондовіддачі на 35коп.(9,26%). Загалом вплив обох факторів призвів до зростання обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн.

Завдання №5

Таблиця 8. Аналіз повної собівартості обсягу товарної продукції

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

+890,8

116,67

2

Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції

грн.

0,7

0,73

+0,03

104,29

3

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

3741,36

4551,988

+810,628

121,67

Розрахувати повну собівартість реалізованої продукції (ПСВ) шляхом множення витрат на 1 грн. товарної продукції на загальний обсяг товарної продукції (ОТП):

ПСВ = Витрати на 1 грн. ? ОТП

ПСВпл = 0,7 грн.* 5344,8 тис. грн. = 3741,36 тис. грн.

ПСВфакт = 0,73грн.* 6235,6 тис. грн. = 4551,988 тис. грн.

Використовуючи прийом абсолютних різниць, розрахувати вплив зміни даних за ОТП та витрат на 1 грн. товарної продукції на зміну даних по повній собівартості.

Вплив зміни обсягу товарної (реалізованої) продукції (кількісний фактор):

ДПСВДОТП = ДОТП * В1грн.пл = 890,8 тис. грн.* 0,7 грн = 623,56 тис. грн.

Вплив зміни витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції (якісний фактор):

ДПСВДВ1грн, = ОТПфакт * ДВ1грн. = 6235,6 тис. грн.*0,03грн. = 187,068 тис. грн.

Пофакторна перевірка:

ДПСВ = ДПСВДОТП + ДПСВДВ1грн. = 623,56 тис. грн. + 187,068тис. грн. = 810,628 тис. грн.

Висновок:

Таким чином повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції за аналізований період збільшилася на 623,56 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн. (16,67%) та на 187,068 тис. грн. за рахунок зростання витрат на 1 грн. обсягу товарної продукції на 3 коп.(4,29%). Вплив даних факторрів в сумі призвів до зростання повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції на 810,628 тис. грн., що у відносному виразі становить 21,67%.

Завдання №6

Таблиця 9. Аналіз прибутку (збитку) від реалізації продукції

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

+890,8

116,67

2

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

3741,36

4551,988

+810,628

121,67

3

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

тис. грн.

1603,44

1683,612

+80,172

105,00

Розрахувати прибуток (збиток) від реалізації обсягу товарної продукції (ОТП) як різницю між обсягом товарної продукції і повною її собівартістю:

ПР (ЗБ)= ОТП - ПСВ

ПРпл = 5344,8 тис. грн. - 3741,36 тис. грн. = 1603,44 тис. грн.

ПРфакт = 6235,6 тис. грн. - 4551,988 тис. грн. = 1683,612тис. грн.

Визначити вплив факторів: зміни даних за обсягом товарної продукції та повною собівартістю на зміну даних за прибутком (збитком). Виконати пофакторну перевірку.

Таблиця 10. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну прибутку (збитку) від реалізації продукції

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Прибуток (збиток) від реалізації продукції тис. грн.

Величина впливу фактора, тис. грн.

Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Нульова підстановка

5344,8

3741,36

1603,4

-

Перша підстановка, вплив обсягу товарної (реалізованої) продукції

6235,6

3741,36

2494,24

890,8

Друга підстановка, вплив повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції

6235,6

4551,988

1683,612

-810,628

Разом:

-

-

-

80,172

Висновок:

Отже, прибуток від реалізації продукції за звітний період збільщився на 890,8 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн. (16,67%) та зменшився на 810,628 тис. грн. через зростання повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції на 810,628 тис. грн. (21,67%).

Загалом вплив даних двох факторів призвів до зростання прибутку від реалізації продукції на 5% або ж 80,172 тис. грн.

Завдання №7

Таблиця 11. Аналіз рентабельності реалізованої продукції

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

3741,36

4551,988

+810,628

121,67

2

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

тис. грн.

1603,44

1683,612

+80,172

105,00

3

Рентабельність реалізованої продукції

%

42,86

36,99

-5,87

86,30

Розрахувати рентабельність реалізованої продукції, як відношення прибутку до повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції:

Рпл = (1603,44 тис. грн. / 3741,36 тис. грн)*100% = 42,86%

Рфакт = (1683,612 тис. грн. / 4551,988 тис. грн.)*100% = 36,99%

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, виконати розрахунки впливу зміни факторних показників: прибутку від реалізації (ПР) та повної собівартості (ПСВ) на зміну даних рентабельності.

Вплив зміни прибутку від реалізації продукції (кількісний фактор):

ДРДПР = ДПР/ПСВпл = 80,172 тис. грн./1603,44 тис. грн. = 0,0214 або +2,14%

Вплив зміни повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції (якісний фактор):

ДРДПСВ = ПРФ/ПСВФ - ПРФ/ПСВП = 1683,612 тис. грн./4551,988 тис. грн. - 1683,612 тис. грн./3741,36 тис. грн. = -0,0801 або -8,01%

Пофакторна перевірка:

ДР = ДРДПР + ДРДПСВ = 2,14% - 8,01% = - 5,87%.

Таблиця 12. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну рентабельності реалізованої продукції

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Рентабельність реалізованої продукції, %

Величина впливу фактора, %

Прибуток (збиток) від реалізації продукції, тис. грн.

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Нульова підстановка

1603,44

3741,36

42,8571

-

Перша підстановка, вплив прибуток (збитку) від реалізації продукції

1683,612

3741,36

45

2,14

Друга підстановка, вплив повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції

1683,612

4551,988

36,9863

-8,01

Разом:

-

-

-

-5,87

Висновок:

В результаті збільшення прибутку від реалізації продукції на 80,172 тис. грн.. (5%) рентабельність реалізованої продукції збільшилася на 2,14%, проте через зростання повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції на 810,628 тис. грн. (21,67%) рентабельність реалізованої продукції знизилася на 8,01%. Загалом вплив даних факторів спричинив зниження рентабельності продукції на 5,87%.

Загальний висновок

Отже, в діяльності аналізованого підприємства за звітний рік спостерігалися такі тенденції:

Добовий випуск продукції збільшився на 10 шт. (16,67%);

Незмінними лишилися кількість робочих днів на рік (262 дня) та ринкова ціна за одиницю продукції (340 грн.);

Річний обсяг продукції збільшився на 2,62 тис. шт. (16,67%);

Обсяг товарної (реалізованої) продукції зріс на 890,8 тис. грн. (16,67%);

Середньоспискова чисельність осіб зменшилася на 1 особу (0,99%);

Виробіток одного працівника основного виробництва збільшився на 9437,1881 грн. (17,83%);

Середньорічна вартість основних виробничих засобів збільшилася на 400 тис. грн. (28,57%);

Фондовіддача знизилася на 35 коп. (9,26%);

Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції зросли на 3 коп. (4,29%);

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції збільшилася на 810,628 тис. грн.(21,67%);

Прибуток (збиток) від реалізації продукції збільшився на 80,172 тис. грн. (5%);

Рентабельність реалізованої продукції знизилася на 5,87%.

Виходячи з даних результатів, позитивними сторонами є зростання обсягів реалізованої продукції, виробітку одного працівника основного виробництва, що свідчить про зростання обсягів виробництва а отже і збільшення суми прибутку. Є і негативні сторони - це насамперед зниження фондовіддачі, що вказує на зменшення ефективності використання основних засобів; зростання витрат на 1 грн. обсягу товарної продукції та як наслідок збільшення повної собівартості обсягу товарної продукції, що свідчить про збільшення затратності виробництва; зменшення рентабельності реалізованої продукції, що свідчить про зниження ефективності поточних затрат підприємства, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції.

Даному підприємству для поліпшення показників діяльності необхідно насамперед збільшити ефективність використання основних засобів наприклад шляхом оновлення устаткування. Також потрібно знизити витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції. Це дасть змогу знизити повну собівартість і як результат збільшиться прибуток та зросте рентабельність підприємства.

Список використаної літератури

1. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів, ЛБІ НБУ, 2000. - 485 с.

2. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А.Г Загороднього. - Львів: «Магнолія Плюс», 2006. - 428 с.

3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 654 с.


Информация © Центральная Научная Библиотека