Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Аналіз господарської діяльності підприємства

Аналіз господарської діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

Тернопіль 2008

Частина 1.Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод

1.1. Марилівський спиртовий завод (МСЗ) структурна одиниця виробничого об'єднання «Тернопільспирт», концерну «Укрспирт» заснований у 1928 році. Юридичний статус підприємства: державне.

1.2. с. Нагірянка, Чортківського район, Тернопільська область. Галузь: харчова (спиртова).

1.3. Основний напрямок діяльності - виробництво етилового і ректифікованого спирту.

Частина 2.Функція планування діяльності

2.1. Галузевий аналіз сфери діяльності:

· Ємність ринку - МСЗ займає біля 40 % ринку західної України по виробництві етилового спирту із пшеничного зерна займає частину ринку одеської, київської і миколаївської області, а також АР Крим. 15% продукції експортується за кордон. Потенціалом для зростання ринку служать постійні клієнти: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку - Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз - Віктан» ЛТД Сімферополь, та інші. Стадія життєвого циклу: зрілість.

§ основними рушійними силами галузі є впровадження НТП, зокрема залучення нових технологій, придбання нової техніки, що забезпечить безперебійне функціонування діяльності підприємства.

§ Потенціал для входження нових субєктів: Досягнута домовленість з такими партнерами як: «Букет Молдавії» Молдова, «ULE» Естонія, ТОВ «ГРААЛЬ» м. Одеса, ЗАТ «Перший ЛГЗ» м. Одеса. Диплом переможця у номінації «Краще підприємство галузі» - 2002 р., почесна грамота «За високі виробничі показники» 2003 р.

§ Попит в основному стабільний, спостерігається дуже мала різниця реалізованої продукції за останні два роки.

§ Інтенсивність конкуренції незначна, тому що, Марилівський спиртовий завод виробляє продукцію європейського рівня (отримано першим в Україні сертифікат якості спирту європейського взірця). А також мала кількість підприємств які виробляють спирт із пшеничного зерна у західній Україні дає можливість мати великий збут продукції.

§ Можливості:

- збільшити обсяг реалізації за кордон;

- збільшити ємність ринку в Україні;

- підвищення престижу підприємства;

- розширення кола споживачів.

Загрози:

Нестача сировини відповідного стандарту.

§ Галузеві можливості є високими і перспективними але водночас ризикованими.

§ Марилівсткий спиртовий завод створений відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», на засадах державної власності на майно та засоби виробництва.

Трудова діяльність на підприємстві здійснюється на основі трудових договорів та контрактів згідно діючого трудового законодавства України та цивільно-правових угод.

§ Проблеми: потреба у додатковому залученні оборотних коштів у вартості 6000000 гривень що виникла в звязку із проведенням реконструкції виробничих потужностей, а також часткова нестача сировини яка виникла у звязку з природними катаклізмами.

Ступінь ризику значне зменшення прибутку у звязку із кредитом на суму 6000000 гривень із сплатою відсотків в розмірі 18% річних терміном на 1 рік.

Перспективи: - збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції і підвищення її якості;

- збільшення обсягу поставок на Україну і за кордон зокрема таким споживачам: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку - Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз - Віктан» ЛТД Сімферополь.

Висновок.

МСЗ вважається перспективний в спиртовій галузі. Його продукція займає помітне місце на ринку України, а також використовується для реалізації за кордон. В звязку з цим МСЗ планує щорічне збільшення обсягів виробництва а також проведення різного роду інвестиційних проектів.

2.2. Чинником непрямого впливу є: НТП. З 1985 р. виникла потреба у заміні і покращенні матеріально-технічої бази. До 2003 р. проведено повний капітальний ремонт дріжджового та бродильного відділень, модернізацію енергогосподарства, модернізацію БРУ, модернізацію відділення ГФО сировини, а також впровадження комплексної ком'ютеризації діяльності.

2.3. Чинники прямого впливу.

Постачальники: ПП «Логінова», КП «Золоте зерно», ПП «Агроексім», «Сенс-Агро», ВАТ «Дубровицьке ХПП», ТзОВ «Агротоменегро», місцеві с/г підприємства (Заліщицький Чортківський райони).

Споживачі: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку - Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз - Віктан» ЛТД Сімферополь, та інші.

2.4. Ринок підприємства займає помітне місце в економіці України. Продукція МСЗ задовольняє вимоги багатьох споживачів що в свою чергу забезпечує зростання ринку. Про це також свідчить збільшення кола споживачів а зокрема таких: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку - Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз - Віктан» ЛТД Сімферополь.

2.5. Частка підприємства на ринку спирту є значною оскільки для деяких а зокрема і великих споживачів МСЗ є основним джерелом сировини.

2.6. Реклама про МСЗ розповсюджується як публічно так і електронно зокрема за допомогою сайту підприємства.

А також служба маркетингу працює над виробленням нових планів маркетингових досліджень, а зокрема розробила маркетингову програму «Від вимог споживача - до його задоволеності».

2.7. Конкурентні переваги підприємства:

- виробництво спирту на зерні;

- висока якість продукції (виробництво спирту європейського взірця);

- виробництво продукції під замовлення;

- реалізація продукції як на Україні так і за кордоном;

- великий досвід виробництва спирту;

2.8. Перспективами для конкурентів може бути підвищення рівня виробництва, тому МСЗ запланував збільшення обсягу виробництва, а щоб не відбулося спаду виробництва, а це може бути викликане внаслідок нестачі зерна високої якості, МСЗ вже заключив угоди з постачальниками сировини, якої має вистачити на плановий рік.

2.10. Місія МСЗ - постійне покращення якості продукції, підвищення її конкурентоздатності, задоволеність потреб та очікувань споживачів та всіх зацікавлених груп партнерів, забезпечення довіри в партнерських відносинах та розширення кола споживачів.

2.11. Цілі МСЗ:

ь повна задоволеність наявних споживачів та розширення географії ринків збуту;

ь збільшення обсягів виробництва та підвищення потужності;

ь зниження собівартості продукції та збільшення прибутків підприємства.

2.12. МСЗ рухається в напрямку Диференціації. Тому, що підприємство виражається високою якістю продукції, а також великою кількістю конкурентних переваг, та застосовування виробничих потужностей європейського стандарту.

2.13. Структура стратегічного планування даного підприємства складається з таких елементів:

Ш підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення кола споживачів в Україні ;

Ш освоєння нових технологій виробництва продукції;

Ш постійне покращення системи управління якістю , сортністю продукції;

Ш постійний ріст заробітної плати, покращення умов праці та підвищення соціального захисту персоналу підприємства.

Структура стратегічного плану характеризується удосконалення таких видів управлінської діяльності:

ь розподіл ресурсів; хід виконання - розподіл кадрів, фондів, техніки;

ь адаптація до зовнішнього середовища; хід виконання - врахування погодних умов року, стратегічних загроз, готовність до неодержання прибутку.

ь внутрішня координація; хід виконання - визначити і врахувати власні сильні і слабкі сторони, скласти уяву про дійсний стан справ на підприємстві.

ь Організаційно-стратегічне передбачення; хід виконання - врахувати власний накопичений досвід та минулі помилки, навчитись цьому досвіду.

Висновок: отже МСЗ свою стратегію розвитку спрямовує на постійне покращення якості продукції, задоволенні потреб споживачів а також розширення ринку збуту.

2.14. Дослідження системи тактичного і оперативного планування:

§ МСЗ планує збільшити виробництво спирту у 2008 році до рівня 26000 тис. дал. А також розширити коло споживачів зокрема закордон.

§ Оцінювання завдань зокрема таких як поставка сировини і її використання в процесі виробництва здійснюється за допомогою поточного контролю на місцях. За діяльністю структур на місцях слідукють зокрема керівники. А за самим процесом виробництва і реалізації продукції слідкує управління. В кінці кварталу підбивається підсумок роботи.

2.15. Аналіз ринкової позиції підприємства:

Сильні і слабкі сторони підприємства.

Аспект

Середовища

Сильні

сторони

Слабкі

Сторони

Виробництво

можливість розширення виробничої потужності;

європейський рівень якості продукції;

ефективна система контролю якості;

Помірне збільшення потужності виробництва.

Персонал

Високий рівень кваліфікації

Забезпечення більшості персоналу нормальними умовами праці

10 % персоналу працює в помірно-шкідливих умовах.

Сировина

Якість повинна відповідати ГОСТ ДСТУ-32

Фуражне зерно

Часткова нестача

Перелік загроз і можливостей підприємства.

загрози

Можливості

1.Непередбачуваність результатів виробництва.

2.Часткова нестача сировини.

1.Вийти на європейський ринок. 2.Розширення збуту продукції на Україні.

3. Піднесення конкурентноспрожності продукції.

4. Збільшення обсягів виробництва.

Зданого графіку видно що МСЗ є одне із найбільших підприємств спиртової галузі України відзначається значними обсягами продажу продукції а також значною часткою ринку.

Функція організування діяльності

3.1. Оцінка виробничої структури підприємства:

· Млин - проводить подрібнення сировини, браго-ректифіковане відділення, бродильне відділення, дріжджове відділення, котельна, лабораторія.

· Процес створення продукції:

1. Очищене зерно потрапляє в млин, де іде процес подрібнення після того подрібнене зерно потрапляє до чанів до вмісту яких добавляють воду і допоміжні продукти по створенні продукції.

2. Проводиться процес підтримки температури близько 38 °С і в процесі бродіння який триває 25-28 днів підвищують температуру до 90-100 °С в результаті чого починає виділятися пара, яка потрапляє до спеціальних відстійників в яких починає створюватися спирт.

3. Після цього проводиться фільтрація від альдегідів і шкідливих речовин.

4. Далі проводиться ректифікація і ферментація продукту.

5. Даний продукт попадає до лабораторії в якій перевіряється якість спирту.

Виробничий процес проводиться на високому рівні. Участь усіх підрозділів є надзвичайно важлива, бо тільки невелика поломка в одному із підрозділів може призвести до великої кількості бракованої продукції, тому і сам контроль за процесом виробництва стоїть на першому місці.

3.2. Оцінка організаційної структури управління підприємством:

· Схема управління: Лінійна структура.

Заступник директора Головний інженер Головний бухгалтер Відділ матеріального забезпечення та збуту

з комерційної роботи

Головний механік Головний технолог

Головний енергетик Інженер з автоматизованих систем

керування виробництвом і метрології

Начальник виробничої лабораторії

§ Головний механік і головний енергетик звітують перед головним інженером про роботу виробничих потужностей, в свою чергу головний інженер доводить до відома директора підприємства інформацію про рівень роботи обладнання.

Головний технолог звітує і перед відділом матеріального забезпечення за правильність технології виробництва. Інженер з автоматизованих систем і керування виробництвом звітує за рівень контролю над якістю продукції серії ISO-9000. Начальник виробничої лабораторії звітує проведенням контролю над якістю і проведенням експертиз над даним продуктом.

Заступник директора з комерційної роботи доводить до відома директора про співпрацю з вітчизняними та зарубіжними партнерами.

Головний бухгалтер звітує перед директором про облік і контроль фінансових операцій в цілому підприємства.

§ Переваги:

- Встановлення чітких і простих звязків між підрозділами;

- Єдність і чіткість розпорядництва;

- Оперативність у прийнятті рішень;

- Особиста відповідальність керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділу;

Недоліки:

- Високі вимоги до керівника, який повинен мати різнобічні знання і досвід з усіх функцій управління та сфер діяльності, що, в свою чергу обмежує можливості керівника ефективно управляти організацією.

- Перевантаження інформацією, великий потік документації, безліч контрактів з підлеглими, вищими та суміжними організаціями.

§ У процесі виробництва головну роль відіграє головний технолог, інженер, і начальник з автоматизованих систем керування виробництвом, бо саме від них і їх підлеглих залежить виробництво спирту. Отриманий продукт лабораторія досліджує, де вказує чи продукт якісний чи ні. Начальний відділу збуту доносить інформацію до бухгалтерії про кількість реалізованої продукції і замовлення на наступні дні.

§ Відділ комерційної роботи складає по звіту минулих років програму маркетингових досліджень « від вимог споживача - до його задоволеності. Також встановлює звязки з партнерами по діяльності збуту продукції та інше.

Позитивно відзначилося на відділі матеріального забезпечення ком'ютиризація та масова автоматизація роботи основних підрозділів виробництва.

Організаційна структура практично досконала. Кожен працівник має відповідний план роботи за зміну і керівника підрозділу. При даному рівні зростання виробництва ми бачимо що структура управління працює ефективно.

Частина 4.Функція мотивування

4.1. Фонд оплати праці на рік 2300,0 тис. грн. в тому числі:

- фонд основної заробітної плати - 720 тис. грн.

- додаткової заробітної плати - 1120,9 тис. грн.

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати - 459,1 тис. грн.

Складники доходів

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Головний технолог

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Оплата за окладом (тарифними ставками)

2000

3000

4500

1500

2600

3000

1500

2700

3200

Ринкова компонента

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доплати за умови праці

-

-

-

-

-

-

180

324

384

Надбавки

200

300

450

150

260

300

150

270

320

Премії

300

450

625

225

390

450

225

405

460

Соціальні виплати

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дивіденди

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього

2500

3750

5575

1875

3250

3750

2055

3699

4364

4.2. Найбільш поширено на підприємстві застосовуються теорії мотивації за Врумом, та теорію Портера і Лоулера. Тому що працівник який показує якісні результати праці, працює інколи понад норму має великі шанси на піднесення кваліфікації а і з тим і підвищення заробітної плати що і буде задоволенням і цінністю для працівника.

4.3. З даного вибіркового анкетування персоналу підприємства можна зробити висновок що процес мотивації спрямований правильним чином, більшість працівників задоволені своїм матеріальним становищем, умовами праці. Кожен працівник юридично захищений. З анкетування відомо що травматизму опитані не помічали а якщо й так то не значний. Це і забезпечує бажання працювати а також заохочує бажаючих увійти до персоналу працюючих.

Частина 5Функція контролювання

5.1. Аналіз системи попереднього контролю:

§ Спираючись на те, що зерно є основним ресурсом (сировиною) то процес попереднього контролю здійснюється при доставці зерна на склади МСЗ, де в свою чергу лабораторія здійснює оцінку якості сировини.

§ При прийомі на роботу відділ кадрів проводить атестацію майбутніх працівників.

§ Щоденно на виробничих нарадах проводиться оцінка фінансових ресурсів дебіторської і кредиторської заборгованості, реалізації продукції та надходження виручки від реалізованої продукції за день.

5.2. Аналіз системи поточного контролю:

§ Щоденно фактичні показники виробництва і реалізованої продукції доводяться до рівня планових показників, що дозволяє МСЗ бути прибутковим.

5.3. Аналіз системи заключного контролю.

§ План обсягу виробництва продукції в порівняні з 2004 роком:

2004

2005

2006

В % до 2005/2004

В % до 2006/2004

Виконання плану в 2005 р. %

Виконання плану в 2006 р. %

План

факт

план

Факт

21255,1

21500

21725,6

22000

23468,9

102,2%

110,4%

101,04%

106,7%

§ Результати виконання плану з праці:

№п/п

Показники підприємства

Од. виміру

2004

2005

2006

Прогноз на 2007 р.

1

Чисельність працюючих

Чол.

164

163

174

178

2

Фонд оплати праці - всього

Тис. грн.

1246,3

1892,5

2297,9

2300

§ Аналіз основних показників за останні 3 роки:

№ п/п

Показники

Од. виміру

2004

2005

2006

1

Реалізовано продукції

тис. грн.

16556,4

19055,9

21123,5

2

Балансовий пррибуток

тис. грн.

4555,1

5664,5

6900,5

3

Вартість основних фондів

тис. грн.

6828,1

7704,1

8933,6

4

Чисельність працюючих

чол.

164

163

174

5

Дебіторська заборгованість

тис. грн.

1164,5

2842

2521

6

Кредиторська заборгованість

тис. грн.

808

1055

911,5

7

Виробництво в натуральному виразі

т. дал.

1400

1700

1950

8

Рентабельність

%

15,6

20

18

Система попереднього контролю за якістю сировини і інших ресурсів підприємства які беруть участь у процесі виробництва спирту працює ефективно, бо за контролем сировини активно слідкує лабораторія підприємства а інженери і підрядні їм працівники перевіряють надійність обладнання і якість роботи машин. Щоденно зіставляються показники виробництва продукції і порівнюються з плановими. Постійно контролюється на місцях виробництво продукції. Із наведених вище даних ми бачимо що підприємство з кожним роком стає продуктивнішим, тому можна зробити висновок, що система контролю працює ефективно.

Частина 6.Реінжиніринг бізнес-процесу

Матриця відповідальності щодо виробництва спирту

Функція

Технолог

Інженер

Бухгалтер

Нач. лабор.

Зав. склад.

Прац. Млина

Організація робіт щодо виконання завдань процесу виробництва спирту

В

У

І

В

У

У

Поставка на склад

У

І

В

В

І

Млин

В

У

У

В

Лабораторія

У

І

В

Бухгалтерія

У

Переробка сировини на продукцію

В

У

Фільтрація

В

У

У


Информация © Центральная Научная Библиотека