Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Оцінка стану менеджменту в організац

Оцінка стану менеджменту в організац

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Стахановське відділення ІПОДН

Контрольна робота

з дисципліни менеджмент

студент Ігнатова Ірина Олександрівна

група ЕПЗ Варіант

Керівник Адаменко Т.М.

ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика організації

2. Опис місії та цілей організації

3. Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища

4. Визначення типу організаційної структури підприємства. Оцінка основних достоїнств і недоліків існуючої структури організації

Висновки

Перелік літератури

ВСТУП

Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива система, є системою, що живе. Менеджмент існує для того, щоб додавати організації властивості системи, що живе, розвивати її.

У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - по-російськи "управління" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по управлінню.

А управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших - це не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозв'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливі для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж є процесом, тому що також складається з серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є загальною сумою всіх функцій.

Акціонерами Товариства є юридичні й фізичні особи, резиденти й нерезиденти України, які володіють акціями Компанії.

До складу компанії входять структурні підрозділи (філії):

Серговська філія;

Луганська філія;

Лисичанська філія;

Краснолучська філія;

Краснодонська філія;

Північна філія.

Серговська філія ТОВ «ЛЕО» є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії «Луганськобленерго».

Акціонерами Товариства є юридичні й фізичні особи, резиденти й нерезиденти України, які володіють акціями Компанії.

До складу компанії входять структурні підрозділи (філії):Серговська філія; Луганська філія; Лисичанська філія; Краснолуцька філія; Краснодонська філія; Північна філія.

Форма власності - колективна. Метою діяльності ТОВ «ЛЕО» є одержання максимального прибутку за рахунок виробництва й підприємницької діяльності, оптимального використання ресурсів і нематеріальних актив для задоволення економічних інтересів його акціонерів і соціальних потреб працівників.

1. Характеристика організації

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» одне з перших енергопостачальних підприємств України з приватним капіталом. Свою виробничу діяльність по передачі й поставкам електроенергії енергетична компанія почала на території Луганської області з 01.04.2002 року. Національна комісія регулювання електроенергетики України видала ТОВ «ЛЕО» ліцензії на постачання електроенергії № 88 і № 1042 від 05.12.2001 року, регламентувала роботу постановами від 05.12.2001 року № 1187 і №1188.

Приватна енергетична компанія стала спадкоємицею електромереж і підстанцій, які побудували ще у двадцяті роки минулого століття. В 1920 році в Донбасі уведено близько 20% всіх робочих потужностей, передбачених планом ГОЭЛРО. У ті роки разом з розвитком генерації й вугільної промисловості будували й електричні мережі.

Серговська філія ТОВ «ЛЕО» має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності й вимогам чинного законодавства України. Це організація із чисельністю працюючих 1218 чоловік. Статутний фонд ТОВ «ЛЕО» становить 52 030 730 грн. (п'ятдесят два мільйони тридцять тисяч сімсот тридцять гривень). Серговська філія ТОВ «ЛЕО» розробляє плани по підвищенню технічного рівня устаткування, складаються річні й багаторічні графіки обслуговування й ремонту електричних мереж, відповідно до норм ПКЕЕ для підвищення ефективності використання устаткування. На поточний рік у філії складається інвестиційна програма на відновлення й модернізацію устаткування. Введення нових технологій (установка електронних лічильників, заміна неізольованих вводів на ізольовані, установка ригельних замків) забезпечує зниження рівня збутових втрат. Зниження рівня технологічних і збутових втрат при транспортуванні електричної енергії є важливим завданням Серговської філії. Тому що прибуток підприємства знаходиться в обернено пропорційній залежності від втрат електроенергії. Чим менше втрати електроенергії при транспортуванні тим більше прибуток підприємства

2. Опис місії та цілей організації

Місія - основна загальна мета організації, причина її існування. Місія може визначатися: потребами які задовольняються; сукупністю споживачів; продукцією що надаються; конкурентними перевагами.

Місія підприємства Серговської філії ТОВ «ЛЕО» складається в сприянні економічному розвитку країни на основі задоволення потреб споживачів, у забезпеченні прибутку акціонерам компанії й справедливого відношення до співробітників підприємства. Конкурентна перевага складається в більше низьких цінах на послуги, в постійному пошуку нових технологій і як слідство висока якість товару, у кваліфікованих кадрах. Організація надає можливість у професійному росту, одержанні додаткового підробітку; здійснює для своїх співробітників навчальні семінари по маркетингу, психології; застосовує систему заохочень і стимулювання.

Цілі виробляються для здійснення місії. Розрізняють цілі загальні, розроблювальні для фірми в цілому, і специфічні, розроблювальні по основних видах діяльності на основі загальних цілей.

Сформулюємо "дерево цілей" для компанії на рис. 1. і табл. 1.

Рис. 1. Схема «дерева цілей» організації.

Місія всієї енергетичної системи складається в обслуговуванні підприємств, організацій і населення енергією й грає винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування системи поставки енергії залежать темпи економічного розвитку країни в цілому й сприяє економічному розвитку й добробуту підприємств і організацій.

На основі загальної місії формулюються й установлюються цілі підприємства - конкретні кінцеві ситуації або бажаний результат, якого прагне досягти підприємство.

Основна мета підприємства - якісне забезпечення населення електроенергією, зниження втрат електроенергії.

Для Луганського енергетичного об'єднання пріоритетними напрямками по розподілі коштів є: виплата заробітної плати, оплата податків, зборів і розрахунок за покупну електроенергію з державним підприємством «Енергоринок».

Таблиця 1. Найменування цілей Серговської філії ТОВ «ЛЕО»

Номер рівня

Номер мети

Найменування мети

0

0

Місія

1

1

2

3

Зростання організації.

Удосконалювання маркетингової стратегії.

Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

2

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Зниження плинності кадрів.

Відбір і підготовка кадрів.

Збільшення ринку збуту.

Закупівля якісного товару.

Удосконалювання організації збуту.

Збільшення обсягу поставок електроенергії.

Зниження матеріальних витрат.

Підвищення кваліфікації співробітників.

3

1.1.1

1.2.1

2.1.1

2.3.1

2.3.2

3.1.1

3.2.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Задоволення потреб співробітників.

Удосконалювання організації підбора кадрів.

Освоєння новітніх технологій.

Впровадження нових методів по удосконаленню управлінням компанією.

Підвищення якості роботи із клієнтами.

Розширення асортименту послуг.

Зниження транспортних витрат.

Навчання на семінарах.

Періодична перевірка рівня кваліфікації співробітників.

Участь у зустрічах по обміні досвідом.

4

1.1.1.1

1.1.1.2

1.2.1.1

3.3.1.1

Створення сприятливої атмосфери в офісі.

Впровадження нових систем заохочення.

Використання тестів і анкет при прийманні на роботу.

Покупка відеосистеми для показу навчальних фільмів.

5

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

Колективні виїзди на природу.

Відвідування культурно-масових заходів.

3. Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища

Зовнішнє середовище організації - це сукупність зовнішніх факторів, що впливають на неї, або які вона повинна враховувати у своїй діяльності. Організація взаємодіє із середовищем, щоб одержувати ресурси в обмін на продукти своєї діяльності

Взаємодія організації із зовнішнім середовищем досить складний процес чим динамічніше навколишнє середовище, тим сутужніше враховувати різні її прояви. ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» забезпечує електроенергією споживачів, серед яких підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної й вугільної промисловості (рис. 2.). Кількість побутових абонентів перевищує один мільйон.

Рис.2. Характеристика споживачів.

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» поставляє в середньому більше 7,8 мільярдів кВт*год електроенергії в рік на суму перевищуючу 2 мільярди гривень. По обсягу енергії що поставляється, компанія входить у п'ятірку найбільших в Україні. Щорічно у зв'язку з економічним розвитком регіону, обсяг поставок збільшується в середньому на 5% стосовно попереднього року (рис. 3.).

Рис. 3. Обсяги електроенергії яку постачає ТОВ «ЛЕО»

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» - природний монополіст у сфері електроенергетики. Компанія здійснює поставку електроенергії по регульованому тарифі, затвердженому Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Внутрішнє середовище включає змінні (сильні й слабкі сторони), що піддаються контролю з боку керівництва.

Аналіз внутрішнього стану компанії заснований на комплексному обстеженні її різних функціональних зон.

Однією із сильних сторін ТОВ «ЛЕО» є його маркетингова політика. Добре налагоджені канали збуту. Компанію не можливо оцінити з позиції звичайного підприємства, тут має місце залежність споживача від поставок нашої продукції і тим самим ситуація в тому що в даному випадку споживач сам має шукати зв'язок з компанією. Наша задача в тому, щоб якомога якісніше обслуговувати своїх клієнтів.

Проведені розрахунки показали, що, при встановленні конденсаторів крім поліпшення рівня напруги, відбувається зниження втрат на транспортування електроенергії. Середній строк окупності конденсатора за рахунок економії електроенергії - менше одного року. Зараз технічний персонал РЕМ готується до проведення пілотного проекту.

Звичайно ж, конденсатори - не панацея від всіх лих, а тільки ще один інструмент у руках енергетика. Але грамотне його використання дозволить без особливих витрат праці й коштів вирішити частину питань по зниженню втрат енергії й підтримці нормального рівня напруги. Тому конденсатори дуже часто використовують закордонні енергопостачальні компанії в електричних мережах 0,4кВ.

Дуже важливий фактор успішної роботи підприємства - це людський потенціал. Компанія сприяє а іноді навіть і матеріально заохочує робітників які вирішили підвищити свою кваліфікацію, за рахунок навчання у ВУЗах, та інших учбових закладах. За рахунок компанії проводяться семінари та конференції. Проводяться зустрічі по обміну досвідом з колегами з інших областей та суміжних професій.

З нетрадиційних факторів, що впливають на успішну діяльність, виділимо культуру й образ організації.

Навіть у нинішніх складних економічних і культурних умовах, керівництво орієнтується на сумлінність, порядність своїх працівників.

Імідж визначається суспільною думкою, як вже обговорювалось ведеться робота у напрямку підвищення статусу підприємства.

Для визначення ефективності діяльності підприємства нам необхідно дати характеристику сильних і слабких сторін організації. Аналіз загроз та можливостей

Керівництво організації повинне швидко вловлювати зміни у внутрішнім і зовнішнім середовищі, ясно усвідомлювати їхнє значення як у сьогоденні, так і в майбутньому, і вибирати найкращий варіант реакції в межах існуючих ресурсів. Від того, наскільки адекватно сприймається менеджерами зовнішнє середовище, залежить якість розроблювальних рішень. Насамперед, вибір напрямків розвитку, ринків і оптимальних технологій. Аналіз загроз та можливостей приведений у табл.2.

В табл. 2 були представлені загрози та можливості підприємства в поєднанні з сильними та слабкими сторонами. Розроблені можливі наслідки від поєднання цих факторів.

Характеристика сильних сторін організації:

покупці - є завжди, тому що потреба в електроенергії постійна. Споживча здатність стабільна й практично незмінна (за винятком опалювальних сезонів);

постачальники - є завжди, тому що зв'язку з ними налагоджені на державному рівні досить таки давно;

конкуренти - немає й бути не може, тому що на території міста просто не існує подібних підприємств, які змогли б скласти хоч якусь конкуренцію;

закони - у принципі повною мірою регулюють обстановку в енергетиці за допомогою введення об'єктивних тарифних ставок за спожиту електроенергію;

фінансові кошти й матеріальна база зосереджені в одних руках, що дозволяє розподіляти, планувати майбутні роботи;

досвід по обслуговуванню й експлуатації електроустаткування;

складені контакти з підприємствами по наданню послуг за користування електроенергією.

Таблиця 2 Аналіз загроз та можливостей ТОВ «ЛЕО» Серговської філії

Внутрішнє середовище

Зовнішнє середовище

Сильні сторони:

Активна оптимізація мереж

Збільшення капвкладень

Професіоналізм співробітників

Слабкі сторони:

Недосконала організація робочого часу

Низький рівень зарплати на підприємстві

Відсутність власного джерела енергії

Можливості:

Відсутність конкуренції

Державні пільги й дотації

Укладення нових, вигідних договорів зі споживачами.

При відсутності конкуренції з'являється можливість диктувати свої умови й діставати більший прибуток, за рахунок чого здобувати нове обладнання для більше якісного обслуговування споживачів

Завдяки пільгам можливе навчання персоналу й підвищення професіоналізму на підприємстві

При відсутності власного джерела енергії, але при відсутності конкуренції можливість укладення вигідних угод

Одержання премії працівниками підприємства за рахунок укладення нових договорів зі споживачами.

Погрози:

Підвищення тарифів в енергопостачальних компаній

Нестабільність законодавства

Інфляційні процеси

При підвищенні тарифів можливо перерозподілити (оптимізувати) навантаження на мережі для зниження втрат

При нестабільності законодавства важливий професіоналізм співробітників

Втрата кваліфікованих співробітників через низьку мотивацію (висока завантаженість і незадовільна зарплата при інфляції) як результат зниження професіоналізму на підприємстві.

При відсутності власного джерела енергії виникає залежність від енергопостачальних компаній (необґрунтоване підвищення тарифів виробником), знижується прибуток або потрібно підвищити тарифи.

Характеристика слабких сторін підприємства:

підприємство не має досвіду роботи в умовах конкуренції;

систематичні неплатежі населення й підприємств за отримані послуги (електроенергію);

розукомплектація й розкрадання ліній електропередач;

пряма залежність роботи електростанцій від постачальників палива;

застаріле обладнання.

Оскільки обмеженість ресурсів важко переборна, особливо в короткостроковому періоді, на ділі організація може реагувати лише на деякі зміни середовища, а інші - ігнорувати. І від того, наскільки правильно вона зуміє їх вибрати, залежить її майбутнє.

У цілому Серговська філія - прибуткове підприємство, що використовуючи трудові ресурси, основні виробничі фонди, скорочує видатки шляхом удосконалювання технологічного процесу. Для збільшення прибутку одним з важливих факторів є зниження рівня збутових витрат (дебіторської заборгованості). Для цього на підприємстві велика увага приділяється збутовим підрозділам. Розробляється й застосовується ряд заходів для зниження рівня збутових втрат. До них відносяться: установка електронних лічильників електроенергії, ізолювання уведень споживачів, приведення до норм внутрішньо будинкових мереж і приладів обліку в багатоповерхових будинках, відключення неплатників, відповідно до правил користування електроенергією для населення. На сьогоднішній день підприємство бере на себе всі видатки, пов'язані з виконанням цих заходів, очікуючи в майбутньому знизити рівень втрат і збільшити тим самим прибуток. Але не можна не враховувати той фактор, що рівень розрахунків за від загального рівня життя й стану економіки в регіоні.

Внутрішнє середовище організації являє собою сукупність внутрішніх факторів (об'єктів, процесів), так званих внутрішніх змінних, що надають організації конкретне, властиве тільки їй особа.

Вона включає наступні внутрішні складові: цілі, завдання, ресурси, горизонтальний і вертикальний поділ праці, культуру, технології, структуру організації, організаційну структуру керування, систему комунікацій і обміну інформацією.

4. Визначення типу організаційної структури підприємства. Оцінка основних достоїнств і недоліків існуючої структури організації

Організаційна структура Серговської філії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» має змішану схему керування з обслуговуванням підстанцій і ліній електропередачі напругою 35-100 квт за функціональною схемою, а розподільних мереж за територіальною схемою.

Структура Серговської філії затверджена Генеральним директором ТОВ «ЛЕО» за пропозицією Правління. Трудовий колектив Серговского філії являють всі працівники, які приймають участь своєю працею в його діяльності на підставі трудових договорів. Трудові відносини працівників регулюються законодавством про працю й колективним договором.

Тип організаційної структури Серговської філії ТОВ «ЛЕО» - лінійно-функціональна (змішана), тому що рішення, підготовлені функціональними підрозділами (фінансові, планові. технічні) розглядаються й затверджуються лінійним керівником (генеральний директор), що передає їхнім підлеглим підрозділам - начальникам відділів.

Повноваження лінійних керівників надають право вирішувати всі питання розвитку довірених їм організацій і підрозділів, а також віддавати розпорядження, обов'язкові для виконання іншими членами організації (підрозділів).

Лінійно-функціональна структура керування

Лінійно-функціональна структура керування припускає, що лінійному менеджерові в розробці конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат керування, що складає з функціональних служб. Функціональні служби доводять свої рішення до виконавців або через вищого керівника, або (у межах спеціальних повноважень) прямо. Як правило, функціональні служби не мають права самостійно віддавати розпорядження виробничим підрозділам.

Роль функціональних органів (служб) залежить від масштабів господарської діяльності й структури керування фірми в цілому.

Функціональні служби здійснюють всю технічну підготовку виробництва; готовлять варіанти рішення питань, пов'язаних з керівництвом процесом виробництва; звільняють лінійних керівників від планування, фінансових розрахунків, матеріально-технічного забезпечення виробництва й т.д.

Ніж крупніше фірма, тим складніше її керуюча система.

Переваги:

· єдність і чіткість распорядительства;

· оперативне прийняття й виконання рішень;

· особиста відповідальність кожного керівника за результати діяльності;

· професійне рішення завдань фахівцями функціональних служб.

Недоліки:

· розбіжності між лінійними й функціональними службами

· протидія лінійних менеджерів роботі функціональних

· фахівців;

· неправильне тлумачення інформації, переданої лінійним виконавцям функціональними менеджерами.

Рис. 4. Організаційна структура Серговської філії ТОВ «ЛЕО»

ВИСНОВКИ

Серговська філія ТОВ «ЛЕО» розробляє плани по підвищенню технічного рівня устаткування, складаються річні й багаторічні графіки обслуговування й ремонту електричних мереж, відповідно до норм ПКЕЕ для підвищення ефективності використання устаткування. На поточний рік у філії складається інвестпрограма на відновлення й модернізацію устаткування. Введення нових технологій (установка електронних лічильників, заміна неізольованих вводів на ізольовані, установка ригельних замків) забезпечує зниження рівня збутових втрат. Зниження рівня технологічних і збутових втрат при транспортуванні електричної енергії є важливим завданням Серговської філії. Тому що прибуток підприємства знаходиться в обернено пропорційній залежності від втрат електроенергії. Чим менше втрати електроенергії при транспортуванні тим більше прибуток підприємства.

Аналіз виконання плану свідчить про те що майже по всім показникам план перевиконано. Оптимальним планом по відпуску корисної електроенергії можна вважати план 2008р. Зменшилися втрати електроенергії, що свідчить про те що підприємство вдосконалює методи контролю за втратами електроенергії. Показники по безаварійності нижче ніж фактичні що сприяє оновленню засобів виробництва за рахунок зекономлених коштів. Активно використовуються основні фонди. Збільшується обсяг виробництва, також збільшується частка основних виробничих засобів. Але обладнання не дивлячись на це застаріває. Негативно впливає фактор зменшення питомої ваги активної частини встаткування в загальній вартості основних виробничих засобів. Це пояснюється масштабною комп'ютеризацією всіх служб підприємства, за рахунок закупівлі дорогого устаткування зросла пасивна частина основних виробничих засобів. А автоматизація виробничого процесу це фактор, який вже позитивно характеризує підприємство.

Знизилась собівартість продукції за рахунок матеріалів та сировини. Як слідство зросла матеріаловіддача. Збільшилась частка основних засобів і зменшилась частка оборотних активів; у той же час, закріпилася позитивна тенденція до зменшення частки дебіторської заборгованості. Зокрема, спостерігається відсутність короткострокових та довгострокових зобов'язань. Частка поточних зобов'язань , а саме по внутрішніх розрахунках, є значною (біля 90%), що говорить про те що аналізоване підприємство є філією. Аналіз динаміки показників обертання та рентабельності вказує на зменшення кількості оборотів активів та зростання рентабельності, що також позитивно характеризує підприємство.

Серговська філія протягом 2007 - 2009 р. працювала ефективно, про що говорить збільшення прибутку підприємства на 68445 тис. грн. В 2007р. відбулося списання безнадійної дебіторської заборгованості (сума відпущеної, але не оплаченої електроенергії). В 2008 році були передані в Луганську філію електричні лінії, що вплинуло на собівартість продукції.

Для збільшення прибутку одним з важливих факторів є зниження рівня збутових витрат (дебіторської заборгованості). Для цього на підприємстві велика увага приділяється збутовим підрозділам. Розробляється й застосовується ряд заходів для зниження рівня збутових витрат. На сьогоднішній день підприємство бере на себе всі витрати, пов'язані з виконанням цих заходів, очікуючи в майбутньому знизити рівень втрат і збільшити тим самим прибуток. Але не можна не враховувати той фактор, що рівень розрахунків за спожиту електроенергію фізичними і юридичними особами прямо залежить від загального рівня життя й стану економіки в регіоні.

Перелік літератури

1. Виханский О.С. Менеджмент: Навчань. для студ. вузів / О.С. Віханській, А.Н. Наумов. - 3-е видавництво - М.: Економіст, 2004. - 528 з.

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Навчань. пос. / Е.Е. Вершигора. - 2-е видавництво, перер. і доп. - М.: Інфра - М, 2003. - 283 з.

3. Веснин В.Р. Менеджмент: Навчань. для студ. вузів / В.Р. Веснін. - М.: Еліт - 2003. - 546 з.

4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Пер. з англ. - 10-е видавництво - СПб.: Пітер, 2003. - 749 з.

5. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика / О.А. Подсолонко. - ДО.: ЦУЛ, 2003. - 370 з.

6. Хміль Ф.І. Основі менеджменту: Підручник для студ. ВНЗ / Ф.І. Хміль. - ДО.: Академвідав, 2003. - 608 з.

7. Брасс А.А. Менеджмент: основні поняття, види, функції. - Мінськ. ТОВ «Місанта», 2002. - 212 з.

8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Навчань. для студ. вузів. - 3-е видавництво, - М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 2002. - 502 з.


Информация © Центральная Научная Библиотека