Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Організація управління на Рубіжанському хімічному заводі "Заря"

Організація управління на Рубіжанському хімічному заводі "Заря"

План

Вступ

1. Загальна характеристика організації

2. Опис місії та цілей організації

3. Опис зовнішнього та внутрішнього середовища організації

4. Визначення типу організаційної структури управління

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Вступ

Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується поглибленням поділу праці . Поділ праці викликає необхідність кооперації праці. У свою чергу , кооперація праці породжує об'єктивну необхідність координацію різних її видів різновидів у організованих соціально-економічних системах (трудовий колектив, підприємство, галузь, народне господарство.

Менеджмент (управління) є обов'язковим елементом доцільної економічної діяльності. Тому він використовується на багатьох підприємствах (особливо, якщо підприємство велике).

Менеджмент (від. англ. manage -- управляти) -- це діяльність по координації праці інших людей.

Сутність менеджменту складається в виконанні функцій планування, організації, мотивації та контролю.

Рубіжанський хімічний завод „Заря” -- підприємство з масштабним обсягом випуску продукції, тому на цьому заводі необхідні менеджери, які будуть направляти діяльність заводу у правильному курсі, впровадять корисні нововведення.

На заводі „Заря” менеджери займаються широким спектром питань: розподіляють ресурси, вивчають зовнішню середу, координують роботу усіх підрозділів, прогнозують майбутнє підприємства, розробляють план виробництва, знаходять виходи із не передбачуваних обставин, заключають договори з постачальниками, посередниками, покупцями та ін.

1. Загальна характеристика організації

Рубіжанський казенний хімічний завод „Заря” -- державне підприємство, одне з провідних бюджетоутворюючих і найбільш динамічно розвиваючихся підприємств Луганської області.

Завод був започаткований у липні 1916 року біля станції Рубіжної Старобільського уїзду, тоді він мав назву „Південний завод вибухових речовин”. В часи громадянської війни завод був частково зруйнований, але у грудні 1919 року почав відновлюватися і в 1920 році вже працював.

У 1921 році згідно постанови Ради Народних Комісарів Південний завод вибухових речовин був об'єднаний із заводами „Русско-краска” та „Коксобензол” у єдине підприємство -- завод „Красное знамя”, а потім хімкомбінат. Підприємство розвивалося дуже швидко: у 30-ті роки були освоєні виробництва пікринової кислоти, динітронафталіна та сульфатної кислоти.

До початку першої світової війни завод спеціалізувався на виробництві вибухівки. У кінці 1941 року підприємство було евакуйоване на Урал. Після звільнення Донбасу у 1943 році завод почав відновлюватися.

У 1946 році була випущена перша післявоєнна продукція -- чорнильний порошок та фотореактиви.

Завод став одним з найкрупніших виробників вибухових речовин оборонного комплексу країни. К 1963 року завдяки зусиллям колективу підприємство із збиткового перетворилось у рентабельне. Було створено виробництво тротилу, гексогену, олеуму.

Із економічної кризи 90-х років хімічний завод „Заря” зміг вийти з мінімальними втратами.

Зараз рубіжанський казенний хімічний завод „Заря” випускає широкий асортимент хімічної продукції для забезпечення потреб держави та на експорт, який сьогодні складає близько 45%, торгівля ведеться з 32 державами. Основна складова експорту -- сировина для лакофарбової промисловості, металургії, деревообробки.

За 1995 - 2007 роки завод поміняв профіль продукції, якщо раніше він мав оборонний профіль (виробництво вибухових речовин складало 90%), то сьогодні доля вибухівки знижена до 25%.

На заводі працює близько 4000 тисяч робітників. Випуск продукції заводу „Заря” має масштабний характер.

Хімічний завод „Заря” виробляє наступну продукцію (всього 15 найменувань): мурашину кислоту, пластифікатори, пентаеритрит, тротил, динітробейнзойну кислоту, динітротолуол 80/20, сульфатну кислоту, карбамілоформальдегідні смоли, олеум, формалін та інше.

Якість продукції дуже висока і товари вважаються конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках. Як приклад, у всьому світі тротил пористої структури випускається з пустотами до 15% від об'єму гранул, тільки хімічному заводу „Заря” удалось продукцію, де пустоти -- менше за 1%.

Також у заводі налагоджено випуск формаліну, потрібного для виробництва лакофарбових виробів, який раніше імпортувався із Росії. Тепер попит на формалін в Україні повністю задовільнено.

Нижче приведені дані за останні три роки по об'єму реалізації готової продукції (див. табл. 1)

Таблиця 1. Об'єм реалізації готової продукції хімічного заводу ”Заря” по асортиментних групах, тис. грн.

Група продукції

Рік

2005

2006

2007

Тротил

450133

467628

476996

Ізомери

382550

397154

406025

Промислові кислоти

383200

483208

501269

Інша хімічна продукція

203500

212657

214459

2. Опис місії та цілей організації

Приведемо опис місії та цілей Рубежанського казенного хімічного заводу „Заря” у вигляді таблиці (див. табл.. 2).

Таблиця 2. Опис дерева цілей

Номер рівня

Номер цілі

Найменування цілі

0

0.

Місія: Забезпечити якісними хімічними продуктами покупців на внутрішньому та зовнішньому ринках.

І

1.

Збільшити об'єм продажу продукції на 20-40%

2.

Зменшити негативний вплив виробництва на навколишнє середовище

3.

Нарощування виробничих потужностей

ІІ.

1.1.

Урізноманітнити асортимент продукції

1.2.

Знизити собівартість деяких видів продукції

1.3.

Проникнути на інші ринки збуту

2.1.

Модернізувати системи очищення води

3.1.

Впровадження прогресивних технологій та нового обладнання на виробництві

ІІІ.

1.1.1.

Налагодити випуск емульгатору у цеху № 6

1.1.2.

Підготувати до випуску пластифікатор для бетону (цех № 4)

1.2.1.

Налагодити повторну переробку фторопласта (цех № 3)

1.3.1.

Завдання служби маркетингу: знайти незаповнені ниші на вітчизняних та закордонних ринках, та зайнятися їх освоєнням

3.1.1.

Упровадити безперервний процес по виготовленню пентаеритрита в цеху № 5.

3.1.2.

Модернізувати котел високої потужності у цеху № 1

3.1.3.

Реконструювати паропроводи високої та низької потужності (цех № 2)

У даній таблиці під рівнем „0” позначається місія підприємства, тобто призначення підприємства.

Рівень „ І ” -- загальні цілі підприємства, вони відображають найголовніші напрямки діяльності підприємства.

На рівні „ ІІ ” -- розшифровуються загальні цілі підприємства.

На рівні „ ІІІ ” відображені локальні цілі підприємства, що поставлені перед підрозділами (цехами підприємства”.

Результати дослідження місії та цілей оформимо у схемі „дерево цілей” (див. схему 1).

Схема 1. «Дерево целей» хімічного заводу «Заря»

3. Опис зовнішньої та внутрішньої середи підприємства

Зовнішня та внутрішня середа підприємства відіграють дуже велику роль у визначенні стану підприємства. тому потрібно проаналізувати зовнішні та внутрішні фактори підприємства.

Аналіз зовнішніх факторів.

Прямі фактори.

До прямих зовнішніх факторів відносяться: постачальники, споживачі, конкуренти, трудові ресурси.

Постачальники. Завод „Заря” має своїх надійних постачальників сировини та матеріалів. Завод має справу тільки з вітчизняними постачальниками. З кожним роком, розширюючи виробництво, підприємство разом з цим налагоджує зв'язки з новими постачальниками, заключає з ними договори. Але існує єдина проблема. В Україні вирощується недостатньо рапсу, який є важливим компонентом для виробництва хімічних речовин. Потреби заводу задовольняються не повністю, тому згодом доведеться імпортувати деяку кількість рапсу з інших країн.

Споживачі. Продукція заводу „Заря” має широке коло споживачів як серед вітчизняних підприємств, так і серед закордонних. Продукція заводу експортується у 45 країн, серед яких Європейські держави, Індія, Китай, Канада та ін.

Конкуренти. Звісно у Рубежанського хімічного заводу „Заря” є конкуренти як в Україні, так і поза нею. Найважливіші українські конкуренти: Калузьке АТ „Оріана”, Сумське ОТ „Хімпром”, Чернігівське об'єднання „Хімволокно”.

Але продукція хімічного заводу „Заря” більш якісна, ніж у конкурентів, і визнана в багатьох країнах найкращою, у зв'язку з чим заводом були отримані наступні винагороди:

1) „Золота Європа” -- Франція, 1996 рік;

2) „За технологію і якість” -- Швейцарія, 2000 рік;

3) медаль „Мальтійський хрест” -- Мальта, 2002 рік та багато інших.

Трудові ресурси. На підприємстві працює 4000 робітників. Управлінський корпус поступово омолоджується, на завод приходять молоді робітники, але дефіцит спеціалістів з вищою технічною освітою відчувається. У зв'язку з цим, завод кожного року вивчає 100 спеціалістів на власні кошти, деяких без відриву від виробництва.

Капітал. Існують проблеми з залученням інвестицій, тому що державне підприємство інвестори не вважають доцільним інвестувати.

Непрямі фактори.

В останні роки економічна ситуація в Україні стабілізувалася, політична ситуація також. Науково-технічний прогрес дуже допомагає упровадити у виробництво нове устаткування та технології.

Аналіз внутрішніх факторів.

Внутрішні фактори характеризуються по наступним підсистемам: маркетинг, виробництво, науково-дослідницькі роботи, менеджмент, персонал.

Маркетинг. Маркетингова служба заводу розвинена дуже продуктивно: вона знаходить нові ниші на вітчизняних та закордонних ринках, для виготовлення нової продукції оперативно створюються нові підрозділи. Завдяки маркетинговій службі підприємство відоме у всьому світі.

Менеджмент. Менеджери на заводі „Заря” -- молоді люди, з доцільними ідеями щодо покрашення роботи підприємства.

Виробництво. З кожним роком на заводі розширяється виробництво, цехи працюють безперебійно і справно. На підприємстві працюють 4000 робітників. Швидко поширюються нові технології.

Науково-дослідницькі роботи. Зараз на підприємстві науково-дослідницький цент проводить роботи за 17 темами, тому на підприємстві з кожним роком поширюється виробництво, покращуються технології та якість кінцевого продукту.

Висновки: завдяки сприятливій зовнішній та внутрішній ситуації завод „Заря„ працює ефективно та без перебоїв.

4. Визначення типу організаційної структури управління

Завод „Заря” -- велике підприємство, тому у ньому не бажано використовувати лінійну систему управління, яка використовується здебільшого невеликими підприємствами.

Функціональну структуру управління на цьому підприємстві також не доцільно використати, тому що Рубежанський хімічний завод має дуже широку структуру, цехи розташовані далеко один від одного і від директору підприємства, тому можливі деякі труднощі при використанні цієї структури.

Схема 2. Організаційна структура управління на Рубежанському хімічному заводі „Заря”. Примітка: знаком „ | ” позначаються лінійні зв'язки. Всі інші зв'язки -- функціональні.

Більше за все підходить змішана, або лінійно-функціональна структура управління, яка поєднує сильні сторони лінійної і функціональної системи. Хоча і вона має деякі мінуси. Найголовніший недолік в тому, що можуть бути розбіжності між лінійними і функціональними службами. Поради по покращенню ефективності виробництва функціональних експертів можуть бути неправильно розтлумачені лінійним службами, або зовсім проігноровані.

Висновки та рекомендації

Рубіжанський завод „Заря” -- лідер у виробництві хімічних продуктів на Україні.

Об'єм реалізації готової продукції на заводі за 2007 рік становив 1598,749 млн. грн.

Виробництво працює ефективно та безперебійно, дуже часто на заводі впроваджують нововведення як в системі виробництва, так і в системі управління. Це відбувається завдяки сприятливій зовнішній та внутрішній ситуації підприємства, у тому числі завдяки ефективні роботі керівницького складу підприємства.

У заводу „Заря” є місія -- забезпечити якісними хімічними продуктами покупців на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також основні цілі:

1) Збільшити об'єм продажу продукції на 20-40%.

2) Зменшити негативний вплив виробництва на навколишнє середовище.

3) Нарощування виробничих потужностей.

Планується, що ці цілі будуть реалізовані за п'ять років.

На Рубіжанському хімічному заводі упроваджена лінійно-функціональна структура управління, яка поєднує сильні сторони лінійної і функціональної систем.

Я вважаю, що це підприємство повинно зайнятися упровадженням своїх якісних товарів на ринок США, Японії та інших добре розвинутих країн.

Список використаної літератури

1. «Без госзаказов» (Укринформ) // Всеукраинская техническая газета. -- № 41, 2007. -- с. 7

2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. -- К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002, 448 с.

3. Завадський Й.С. Менеджмент Т. 2. -- К.: Вид-во Європ. ун-ту,2002. -- 640 с.

4. Зарвовский С. «Порох в пороховницах» // Всеукраинская техническая газета. -- № 15, 2004. -- с. 3

5. Красницкий С. «На заре украинского чуда» // Всеукраинская техническая газета. -- № 39, 2005. -- с. 1 - 3.

6. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. -- Львів: Національний університет „Львівска політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інститут післядипломної освіти), ”Інтелект - Захід”, 2003. -- 352 с.

7. Ладыко И. Ю., Сумцов В. Г. Общий менеджмент. -- Луганск: Издательство СНУ им. В. Даля, 2004. -- 282с.

8. Мескон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -- М.: Дело, 1997. -- 704 с.

9. Резников А., Марченко А. «Символичное название» // Всеукраинская техническая газета. -- № 32-33, 2005. -- с. 4 - 5.

10. Шегда А. В. Менеджмент. -- К.: Знання, 2004. -- 678 с.


Информация © Центральная Научная Библиотека