Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Соціально-економічний стан Київської області за 2008 рік

Соціально-економічний стан Київської області за 2008 рік

26

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2008р.

Содержание

 • Сільське господарство
  • Будівельна діяльність
  • Транспорт і зв'язок
  • Фінанси
  • Зовнішньоекономічна діяльність
  • Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
  • Ціни і тарифи
  • Доходи населення
  • Ринок праці
  • Демографічна ситуація
  • Криміногенна ситуація
  • Діагностика розселення
Промисловість

У грудні 2008р. обсяги промислового виробництва зменшилися порівняно з листопадом 2008р. на 10,1%, у 2008р. порівняно з 2007р. - збільшилися на 4,5%. (у 2007р. проти 2006р. приріст виробництва становив 8,2%).

Зміни обсягів промислового виробництва (наростаючим підсумком, у% до відповідного періоду попереднього року)

У добувній промисловості обсяги виробництва продукції у 2008р. проти 2007р. збільшилися на 40,4%, в переробній промисловості - на 4,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів і напоїв обсяги виробництва у 2008р. зменшилися на 4,7%. Спад виробництва зафіксовано на підприємствах із виробництва цукру (на 40,7%), м'яса (на 13,5%), рибних продуктів (на 13,1%), готових кормів для тварин (на 5,1%), молочних продуктів та морозива (на 0,5%). У 2008р. вироблено 25,8 млн. дал безалкогольних напоїв, 601,3 тис. тонн готових кормів для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, 146,9 тис. тонн м'яса і субпродуктів харчових свійської птиці, 5,4 тис. тонн свинини, 6,7 тис. тонн яловичини і телятини, 22,2 тис. тонн ковбасних виробів.

У легкій промисловості обсяги виробництва у 2008р. зменшилися на 8,3%. Скорочення випуску продукції відбулося на підприємствах із виробництва шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів (на 25,1%), у виробництві одягу з текстилю (на 16,4%). На 24-40% зменшився випуск чоловічих і хлопчачих сорочок, робочих комплектів і костюмів, на 18-43% - жіночих і дівчачих пальт, напівпальт, накидок, плащів, курток та аналогічних виробів, блузок, тунік, батників, сорочок, брюк та бриджів. Поряд із цим, збільшилося виробництво постільної білизни (в 1,6 раза).

Підприємствами із оброблення деревини та виробництва виробів із неї (крім меблів) випуск продукції в 2008р. збільшено на 1,1%. Зростання обсягів спостерігалося у лісопильному та стругальному виробництві (на 37,9%). Не досягнуто приросту у виробництві дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів. Падіння склало 22,6%.

У целюлозно-паперовому виробництві збільшення обсягів виробництва у 2008р. склало 8,8%. Зростання зафіксовано на підприємствах видавничої та поліграфічної діяльності (на 5,2%), із виробництва паперової маси, паперу, картону та виробів із них (на 9,5%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва у 2008р. збільшилися на 8,6%, в тому числі у фармацевтичному виробництві - на 21,5%, виробництві гумових та пластмасових виробів - на 8,0%, поряд з цим обсяги виробництва основної хімічної продукції зменшилися - на 7,7%.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції приріст у 2008р. склав 11,3%. На підприємствах із оброблення декоративного та будівельного каменю випуск зріс в 1,6 раза, скла та виробів із скла - на 15,1%, із виробництва виробів із бетону, гіпсу, та цементу - на 11,3%, цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини - на 0,8%. У 2008р. вироблено 601,1 тис. тонн сумішей бетонних готових товарних, 102,2 млн. шт. цегли керамічної невогнетривкої будівельної, 731,3 млн. шт. ємностей для напоїв та харчових продуктів, 124,6 тис. куб. м елементів конструкцій збірних для житлового будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів обсяги за 2008р. зросли на 12,9%. У 2008р. вироблено 10,1 тис. тонн металоконструкцій будівельних збірних, 10,1 тис. шт. котлів центрального опалення.

У машинобудуванні випуск продукції в 2008р. збільшився на 12,9%, у тому числі у виробництві транспортних засобів та устатковання - на 25,2%, виробництві машин і устаткування - на 15,8%, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - на 4%. У 2008р. на 1,0% збільшено випуск проводів та кабелів електричних низьковольтних, на 1,1% - світильників електричних.

На підприємствах із виробництва та розподілення електроенергії обсяги у грудні 2008р. збільшилися порівняно з попереднім місяцем на 16,6%, у 2008р. порівняно з 2007р. - на 7,6%. З початку 2008р. вироблено 5896 млн. кВт·годин електроенергії, що на 489 млн. кВт·годин (на 9%) більше, ніж за 2007р.

Сільське господарство

За попередніми даними у 2008р. загальне виробництво продукції сільського господарства проти 2007р. збільшилось на 5,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 6,5%, у господарствах населення - на 5,0%. Обсяг валової продукції рослинництва зріс на 15,6%, а продукції тваринництва - знизився на 2,9%. За обсягом виробництва валової продукції сільського господарства Київська область продовжує займати перше місце в рейтингу регіонів України.

Господарствами всіх категорій області, за попередніми даними, у 2008р. одержано 2592,5 тис. т зерна (у вазі після доробки), що на 44,4% більше, ніж у 2007р. Збільшення валового збору зерна зумовлено як збільшенням зібраних площ, так і зростанням урожайності. З кожного гектара зернового лану зібрано в середньому по 40,0 ц зерна. Збільшився валовий збір всіх зернових культур, крім гречки.87,6% загального збору зернових та зернобобових культур зібрано сільськогосподарськими підприємствами. Найбільше зерна зібрали сільськогосподарські підприємства Кагарлицького, Білоцерківського, Переяслав-Хмельницького районів, найвищої врожайності досягли у Кагарлицькому (53,7 ц з 1 га), Рокитнянському (50,5 ц з 1 га), Володарському (46,1 ц з 1 га) районах.

Внаслідок значного зменшення зібраної площі під цукровими буряками (фабричними) їх виробництво у 2008р. в області зменшилось проти у 2007р. на 38,1% і склало 997,4 тис. т. При цьому врожайність зросла і склала 334,5 ц з 1 га. Основну масу цукрових буряків (фабричних) (94,3% від загального виробництва) отримано сільськогосподарськими підприємствами. Найбільшими виробниками цукрових буряків (фабричних) стали сільськогосподарські підприємства Васильківського, Білоцерківського, Володарського та Кагарлицького районів, а найвищої урожайності досягли у Фастівському (460,2 ц з 1 га), Васильківському (437,2 ц з 1 га), Володарському (435,0 ц з 1 га) районах.

Виробництво соняшнику порівняно з 2007р. зросло у 2 раза і склало 81,0 тис. т при середній урожайності 18,1 ц з 1 га. Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 78,0 тис. т соняшнику.

Картоплі зібрано більше попереднього року на 6,3% (1477,8 тис. т), овочів-на 16,9% (513,7 тис. т). Урожайність як картоплі, так і овочів зросла і склала відповідно 154,8 ц та 217,1 ц з 1 га. Основними виробниками картоплі та овочів в області є господарства населення, ними вироблено 96,0% картоплі, 82,4% овочів відкритого та закритого ґрунту.

За січень-грудень 2008р. господарствами всіх категорій вироблено 283,2 тис. т м'яса (у живій вазі), 505,6 тис. т молока, 1818,4, млн. штук яєць. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року виробництво яєць збільшилось на 1,9%, а м'яса та молока - зменшилось відповідно на 3,5% та 6,6%. У сільськогосподарських підприємствах яєць вироблено більше на 0,8%, м'яса та молока - менше на 0,5% та 5,2%. Найсуттєвіше виробництво м'яса зменшено в сільськогосподарських підприємствах Таращанського, Макарівського та Яготинського районів, молока - Вишгородського, Васильківського, Іванківського. При цьому, середній надій молока від однієї корови в сільськогосподарських підприємствах зріс на 222 кг (на 5,1%) і становив 4539 кг.

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали у 2008р., виконано будівельних робіт власними силами на 2459,6 млн. грн., що на 17,4% менше, ніж у 2007р.

Обсяги виконаних робіт за видами діяльності характеризуються таким чином: 1936 млн. грн. становили роботи по будівництву будівель та споруд, які виконували 284 будівельних підприємства, 476,8 млн. грн. - з установлення інженерного устатковування будівель (42 підприємств), 42,7 млн. грн. - по підготовці будівельних ділянок (7 підприємств).

Скорочення темпів будівельних робіт у 2008р. порівняно з 2007р. відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, а саме на 16,7% скоротились обсяги робіт з будівництва будівель і споруд, 19,6% - з установлення інженерного устатковування будівель та споруд та на 20,7% скоротилися темпи робіт з підготовки будівельних ділянок.

Порівняно з січнем-листопадом у січні-грудні 2008р. знизилися темпи з підготовки будівельних ділянок на 7 відсоткових пункти, будівництва будівель та споруд на 4,1 відсоткових пункти, робіт з установлення в них інженерного устатковування - на 5,9 відсоткових пункти.

Скоротили обсяги будівництва порівняно з 2007р. підприємства 15 районів та 8 міст області. Серед них найбільше - у Кагарлицькому (на 78%), Бориспільському (75,9%) та Богуславському районах (на 50,7%) через те, що не було укладено рівноцінних тогорічним контрактів на будівництво.

Найбільша частка виконаних будівельних робіт припадала на міста Бровари - 371,3 млн. грн. (15,1% від загального обсягу виконаних робіт), Бориспіль - 338,2 млн. грн. (13,8%) та Біла Церква - 269,4 млн. грн. (11%), Вишгородський - 398,7 млн. грн. (16,2%) і Києво-Святошинський - 323,2 млн. грн. (13,1%) райони.

Обсяг виконаних робіт з капітального ремонту склав 423,8 млн. грн. (17,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт), обсяг виконаних робіт з поточного ремонту - 135,7 млн. грн. (5,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт).

Із числа підприємств, що за 2008р. проти 2007р. наростили обсяги виконаних робіт, темп росту 100-120% мали 13,1% підприємств, 120,1% і вище - 16,5%.

За січень-листопад 2008р. обсяг реалізованих будівельних робіт склав 3685 млн. грн., із них 82,1% - за рахунок будівництва будівель і споруд, 16,3% - установлення інженерного устаткування будівель та споруд, 1,5% - підготовки будівельних ділянок та 0,1% - робіт з завершення будівництва. Обсяг реалізованих будівельних робіт за договорами субпідряду становив 1485,8 млн. грн. (40,3% від загального обсягу реалізованих будівельних робіт).

Транспорт і зв'язок

За січень-грудень 2008р. підприємствами транспорту перевезено 4170,2 тис. т вантажів, що на 24,5% більше, ніж за січень-грудень 2007р. Вантажообіг зріс на 36,2% і становив 1863,3 млн. ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-грудень 2008р. перевезено 4148,2 тис. т вантажів, що більше січня-грудня 2007р. на 24,6%, вантажообіг збільшився на 36,8% і становив 1802,4 млн. ткм.

У січні-грудні 2008р. послугами пасажирського транспорту скористалися 123,4 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 6817,1 млн. пас. км, що відповідно на 23,4% та 4,3% більше порівняно з січнем-груднем 2007р.

Обсяги пасажирських автоперевезень (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) збільшилися проти січня-грудня 2007р. на 23,4% і склали 116,2 млн. пасажирів, у тому числі маршрутні - 55,3 млн. пасажирів; пасажирооборот збільшився на 12,3% і склав 1668,2 млн. пас. км, у тому числі маршрутний - 892,1 млн. пас. км.

Авіаційним транспортом області за січень-грудень 2008р. відправлено 3338,8 тис. пасажирів, 1,7 тис. т пошти та 9,1 тис. т вантажів; авіакомпаніями, розташованими на території області, перевезено 2500,2 тис. пасажирів, 1,3 тис. т пошти та 20,7 тис. т вантажу, що більше проти січня-грудня 2007р. відповідно на 26,4; 18,1 та 9,3%.

За січень-грудень 2008р. підприємствами зв'язку надано послуг на 2273,4 млн. грн., що у порівнянних цінах на 50,6% більше, ніж за січень-грудень 2007р. Доходи від послуг зв'язку для населення збільшились на 36,9% і становили 601,4 млн. грн. Найбільшу питому вагу в обсязі доходів, отриманих від населення, склали послуги телефонного міжміського - 13,6% та мобільного - 65,6% зв'язку.

Фінанси

Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-листопад 2008р. становив 150,9 млн. грн., що у 9,6 рази менше, ніж за відповідний період 2007р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,1%, отримано 2752,9 млн. грн. прибутку, що в 1,2 рази більше, ніж за січень-листопад 2007р. Основна його частина була сформована у промисловості (51,9%), торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (25,0%), діяльності транспорту та зв'язку (10,4%), будівництві (6,6%).

За результатами січня-листопада 2008р. збитково працювали 33,9% підприємств, що на 1,4 відсоткових пункти більше, ніж у січні-листопаді 2007р. Цими підприємствами отримано 2602,0 млн. грн. збитків, що в 3,3 рази більше, ніж за відповідний період 2007р. Найбільші суми збитків спостерігалися у промисловості (1412,7 млн. грн.), торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (638,7 млн. грн.), транспорті та зв'язку (203,0 млн. грн.), по операціях з нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (165,6 млн. грн.).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень-листопад 2008р. становив 873,4 млн. дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 25,7%, імпорту - 3236,2 млн. дол. і збільшився на 40,3%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2362,8 млн. дол. США (у січні-листопаді 2007р. - 1612,6 млн. дол). Коефіцієнт покриття імпорту експортом дорівнював 0,27.

Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснювала з партнерами 139 країн світу. До країн СНД експортовано 58% усіх товарів, до країн ЄС - 24,2% (у січні-листопаді 2007р. - відповідно 60,8% і 25,2%). Потреби в імпортній продукції на 58,3% задовольнялися за рахунок поставок з країн ЄС, на 20,5% - за рахунок торговельних операцій з країнами СНД (у січні-листопаді 2007р. - відповідно 64,9% і 17,4%).

Головним партнером області залишилася Російська Федерація (30,9% від загального обсягу експорту і 16,6% - від імпорту). До Німеччини, Білорусі, Казахстану та Молдови здійснювалася майже чверть експортних поставок області. У січні-листопаді 2008р. порівняно з відповідним періодом 2007р. зросли експортні поставки до більшості торгових партнерів країн СНД, крім Киргизстану і Узбекистану. Серед країн ЄС суттєво збільшилися експортні поставки до Німеччини, Польщі, Румунії та Угорщини, а серед інших країн до Вірґінських Островів, Британських, Туреччини, Єгипту. Одночасно значно зменшилися обсяги експорту до Нідерландів, Франції, а серед інших країн - до Ірану, Китаю.

Надходження товарів із Німеччини, Польщі, Франції, Китаю, США, Італії та Угорщини разом становили понад 45% загальнообласного обсягу імпорту товарів. Порівняно з січнем-листопадом 2007р. зросли імпортні поставки більшості головних торгових країн-партнерів області, крім Данії і Нідерландів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області у січні-листопаді 2008р. складали механічне та електричне обладнання, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси і каучук, готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральнi продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом 2007р. збільшилася частка продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилася частка м'яса та харчових субпродуктів. У загальному обсязі імпорту товарів значно збільшилася частка нафтопродуктів, а зменшилася - фармацевтичної продукції.

До області у січні-листопаді 2008р. надійшло іноземної давальницької сировини на 88,5 млн. дол. США, експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини склав 140,4 млн. дол. США.

Серед регіонів Київської області найбільші обсяги експорту товарів припадали на міста Біла Церква, Бориспіль, Фастів і Миронівський, Обухівський, Вишгородський райони. Найбільші імпортні надходження здійснювалися у міста Бориспіль, Бровари, Біла Церква і Києво-Святошинський, Бориспільський, Броварський райони.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2008р. становив 16163,0 млн. грн., що на 20,5% більше обсягів 2007р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 19,4%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) за 2008р. проти попереднього року зменшився на 1,1% і становив 557,8 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2008р. становив 9700,9 млн. грн., що у порівнянних цінах на 21,8% більше обсягу 2007р.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 318 одиниць, у грудні 2008р. було продано у роздріб світлих нафтопродуктів на 212,2 млн. грн., з них бензину автомобільного - на 143,7 млн. грн. (67,7%), дизельного пального - на 68,5 млн. грн. (32,3%).

Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках області за 2008р. зменшився проти попереднього року на 6,6% при збільшенні цін на 58,7%. При цьому, за рахунок збільшення цін на продукти тваринництва на 72,7% їхній продаж зменшився на 10,2%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 0,8% при збільшенні цін на 39,8%.

За 2008р. порівняно з попереднім роком ціни знизилися тільки на кури на 13,6%, по всіх інших групах товарів ціни зросли - на сало свиняче, телятину, яловичину, свинину, олію, масло тваринне, молоко свіже, сир (творог), буряки, яйця, моркву, сметану, рибу, цибулю ріпчасту, капусту свіжу, картоплю, часник на 165,4-1,7%.

У грудні 2008р. проти листопада 2008р. продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках зменшився на 10,0% при зменшенні ціни на 2,5%.

Ціни і тарифи

На споживчому ринку у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали фрукти (на 9,9%). На 4,2-1,4% стали дорожчими чай, риба та продукти з риби, шоколад, фруктові соки, масло вершкове, молоко, яйця, м'ясо та м'ясопродукти. Разом з тим, на 7,0-1,7% подешевшали олія, цукор, рис, капуста.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,7% за рахунок подорожчання плати за природний газ (на 35,1%), гарячу воду та опалення (на 5,0%). На 5,9-3,3% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, різні товари та послуги, одяг і взуття. На 5,6-0,8% збільшилась плата за послуги у сфері відпочинку і культури, охорони здоров'я та зв'язку. Зниження цін на транспорт на 1,6% насамперед зумовлене зменшенням ціни на паливо і мастила (на 7,5%).

За січень-грудень 2008р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 29,0%. Найбільше подорожчали рис (у 2,5 раза), яйця (на 42,9%), м'ясо та м'ясопродукти (42,7%), фрукти (36,9%), хліб (35,1%), макаронні вироби (34,4%), масло (на 34,0%). На 27,0-12,7% подорожчали риба та продукти з риби, чай, кава, молоко, цукор. Водночас на 15,9% знизилися ціни на овочі.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилася на 44,5%, в першу чергу за рахунок збільшення тарифів на гарячу воду та опалення - 92,2%, водопостачання - 50,6%, каналізацію - 50,4%, квартирну плату - 33,0%. З початку 2008р. у сфері охорони здоров'я ціни зросли на 25,9%, при цьому найбільше подорожчали амбулаторні послуги (36,4%) та послуги лікарень (на 35,4%). На 23,9-16,3% подорожчали послуги ресторанів та готелів, закладів освіти, установ відпочинку і культури.

За січень-грудень 2008р. відбулося зростання цін на транспорт в цілому на 5,9%, що в першу чергу зумовлене подорожчанням послуг, пов'язаних з обслуговуванням особистого транспорту (38,5%), підвищенням вартості перевезень пасажирським повітряним транспортом (на 30,7%), залізничним та автодорожнім транспортом (27,1% та 24,6% відповідно).

Індекс цін виробників промислової продукції у грудні 2008р. по області становив 103,5%, по країні 99,6%. З початку року по області він був нижчим, ніж по країні і склав 121,7% проти 123,0%.

Ціни на продукцію добувної промисловості у грудні залишилися без змін.

Ціни в переробній промисловості зросли на 3,3%. На чверть зросли ціни у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів. На 13,31,3% подорожчала продукція хімічної і нафтохімічної промисловості, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності, легкої промисловості. Разом з тим, на 4,10,6% знизились ціни у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, електричного, електронного та оптичного устаткування, машинобудуванні.

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води у грудні відбулося зростання тарифів на 4,4%.

За січень-грудень 2008р. у добувній промисловості ціни зросли на 16,6%, переробній - 19,3%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 36,7%.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника Київської області в грудні 2008р. в 3,4 рази перевищила рівень мінімальної заробітної плати (605 грн.) та у три рази - прожитковий мінімум для працездатної особи (669 грн.) і становила 2039 грн. Порівняно з листопадом 2008р. її розмір збільшився на 7,0%, а з груднем 2007р. - на 22,1%.

Зростання заробітної плати у грудні 2008р. відбулося у працівників майже всіх видів економічної діяльності, крім фінансової, діяльності авіаційного транспорту, будівництва та сільського господарства. Найвищий приріст показника заробітної плати спостерігався на підприємствах, які надають додаткові транспортні послуги та допоміжні операції (на 27,0%), у діяльності готелів та ресторанів (23,5%), в мисливстві (18,3%), на підприємствах роздрібної торгівлі, ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку (на 18,0%).

Найбільшим залишався рівень оплати праці працівників авіаційного, трубопровідного транспорту, додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, а в промисловості - виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування, виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів, целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності, хімічного виробництва, де заробітна плата за грудень в 1,7-3,7 рази перевищила середній показник по економіці області.

Водночас, нарахування працівників виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, не перевищили 36,7% середнього по області.

Збільшення розміру заробітної плати протягом грудня 2008р. спостерігалося у більшості міст та районів області від 1,1% у Вишгородському до 103,5% у Макарівському районах. Середній розмір оплати праці по Київщині в 1,8-5,0 рази перевищив прожитковий мінімум для працездатної особи. Найвищий рівень нарахувань був у містах Бориспіль (3210 грн.), Славутич (2925 грн.) та районах: Бориспільському (3728 грн.) і Макарівському (3370 грн.). Найнижчий - у Тетіївському (1230 грн.) районі.

За даними державних статспостережень на 1 січня 2009 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області складала 26,9 млн. грн., що дорівнювало 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень, проти 2,7% на цю ж дату в минулому році. Впродовж грудня 2008р. сума боргу скоротилася на 5,2 млн. грн., а за останні 12 місяців зросла в півтора раза.

Основна частка боргу припадала на підприємства промисловості (34,1%), будівництва (25,5) та сільського господарства (19,1%), в районному розрізі більше третини (36,0%) - на К. - Святошинський, Бориспільський райони та м. Бровари.

У структурі загальної суми невиплат борг економічно активних підприємств складав 62,8%, і на 1 січня 2009 становив 16,8 млн. грн. Протягом місяця відбулося зменшення заборгованості на 1,6 млн. грн., суттєве - у промисловості (на 1,4 млн. грн.), будівництві (1,1), діяльності транспорту та зв'язку (на 0,9 млн. грн.). Серед міст та районів області значне скорочення боргу відбулося на підприємствах міст Біла Церква (на 1,9 млн. грн) та Бориспіль (на 0,7 млн. грн.). Повністю розрахувалися підприємства Білоцерківського, Бориспільського, Володарського та Макарівського районів на загальну суму 1,0 млн. грн.

Вчасно не отримали заробітну плату 8,8 тис. штатних працівників, що становило 2,4% загальної кількості працівників, зайнятих в економіці області. Переважна більшість працівників (84,7%) не отримувала заробітну плату до трьох місяців. Кожному із них не виплачено в середньому 1812 грн., що на 227 грн. менше середнього розміру заробітної плати в економіці (2039 грн).

На 3,8 млн. грн. зменшилися обсяги невиплаченої заробітної підприємств, які призупинили виробничо-господарську діяльність (економічно неактивні). На початок січня сума невиплат зазначених підприємств становила 7,0 млн. грн. Суттєве погасили заборгованість в Іванківському районі (на 3,5 млн. грн.). Основна частка боргу (89,3%) утворена у будівництві та сільському господарстві.

Протягом 2008р. підприємствами та організаціями області нараховано населенню за надані житлово-комунальні послуги 1,1 млрд. грн., сплачено населенням 1,0 млрд. грн. (включаючи сплату за попередні роки). Враховуючи непогашену заборгованість з минулих років, рівень сплати склав 77,1%.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на початку січня 2009р. становила 294,1 млн. грн., що на 11,1%, або на 30,1 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату 2008р. Боржниками за 3 місяці і більше були: по вивозу побутових відходів - 20,7% власників особових рахунків, по платежах з утримання будинків - 24,3%, опаленню - 23,3%, постачанню холодної та гарячої води - 17,8%, газопостачанню - 17,3%, водовідведенню - 16,0%. Термін заборгованості населення по всіх видах послуг (крім електроенергії) на 01.01.09 становив 3,3 місяця.

За 2008р. населенням сплачено за використану електроенергію 270,7 млн. грн. Заборгованість на 01.01.09 становила 46,4 млн. грн. (на 01.01.08 - 32,8 млн. грн.).

Протягом 2008р. установами соціального захисту населення області призначені субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії для 50,5 тис. сімей, що на 31,5% менше, ніж у 2007р. Із загальної кількості сімей, яким призначені ці субсидії, 69,5% проживали у міських поселеннях. Доля сімей, які звернулися за субсидіями, у загальній кількості сімей області складала близько 8%.

Середній розмір призначеної в безготівковій формі субсидії цього виду у грудні 2008р. становив 138 грн., у грудні 2007р. - 109 грн.

Розрахунки бюджетів з населенням по субсидіях на житлово-комунальні послуги здійснювались в безготівковій формі шляхом перерахувань коштів безпосередньо організаціям-надавачам цих послуг. Протягом 2008р. організаціям перераховано 33,3 млн. грн., що становило 97,7% від розміру нарахувань.

Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг на 1 січня 2009р. по цих субсидіях становила 3,2 млн. грн. (на 1 січня 2008р. - 2,4 млн. грн.).

Протягом 2008р. установами соціального захисту населення області субсидії на відшкодування оплати скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в готівковій формі призначені для 11,1 тис. сімей (з них 94,1% проживали у сільській місцевості). Порівняно з 2007р., число цих сімей зменшилося на 15,9%. Доля сімей, які звернулися за цими субсидіями у звітному періоді, становила близько 2% від кількості сімей, що проживали у Київській області.

Середня сума призначених субсидій на тверде паливо у грудні 2008р. становила 532 грн., у грудні 2007р. - 429 грн.

Протягом 2008р. на особові рахунки 11,3 тис. сімей перераховано кошти на суму 6,2 млн. грн., що становило 97,4% від розміру призначених субсидій на тверде паливо і скраплений газ (з урахуванням заборгованості 0,3 млн. грн. на початок року).

Заборгованість бюджетів по виплаті населенню готівкою субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на 01.01.09 становила - 0,1 млн. грн. (на 01.01.08 -0,2 млн. грн.).

Ринок праці

На 1 січня 2009р. на обліку в державній службі зайнятості перебувало 28,6 тис. громадян, які шукали роботу, із них 53,7% складали жінки, 41,2% були у віці до 35 років. Серед таких осіб більше половини раніше займали місця робітників, майже третину - посади службовців, 16,3% - становили особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки. Із загальної кількості незайнятих громадян 95,4% мали офіційний статус безробітних, із них 78,0% отримували допомогу по безробіттю.

Впродовж грудня 2008р. кількість зареєстрованих безробітних в цілому по області збільшилася на 41,3%. Рівень зареєстрованого безробіття по області збільшився на 0,8% та на 1 січня 2009р. становив 2,6% населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж грудня 2008р. зменшилася на 39,9% і на 1 січня 2009р. становила 3,7 тис. осіб.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості протягом грудня 2008р. збільшилося і на 1 січня 2009р. становило 8 осіб на одне вільне робоче місце (вакансію).

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2008р. було працевлаштовано 1,6 тис. осіб, що на 18,3% менше, ніж у листопаді 2008р. і на 13,6% менше, ніж у грудні 2007р. Серед працевлаштованих осіб жінки складали 52,2%, молодь у віці до 35 років - 45,2%. Впродовж грудня рівень працевлаштування незайнятих громадян зменшився на 3,1% та становив 5,0% загальної чисельності осіб, які перебували на обліку.

Важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності, обласною службою зайнятості у грудні 2008р. було направлено на навчання 910 осіб проти 556 осіб у попередньому місяці. Загалом, на початок січня 2009р. за такими направленнями у навчальних закладах усіх типів продовжували навчання 1677 осіб (5,9% незайнятих громадян).

З фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом грудня 2008р. на допомогу по безробіттю витрачено 12,4 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 18,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги у грудні 2008р. порівняно з відповідним місяцем 2007р. збільшився на 63,6% і становив 660,32 грн., що більше на 9,1% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (605 грн.).

Демографічна ситуація

На 1 грудня 2008р. в області, за оцінкою, проживало 1728,4 тис. осіб. За січень-листопад 2008р. чисельність населення зменшилась на 8826 осіб.

Загальне скорочення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 9980 осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 1154 особи. Порівняно з січнем-листопадом 2007р., природне скорочення населення зменшилось на 1909 осіб. Очікувана тривалість життя 63 роки.

Зменшення природного скорочення населення є результатом збільшення кількості народжених при незначному зменшенні кількості померлих. У січні-листопаді 2008р., порівняно з відповідним періодом минулого року, число народжених збільшилось на 1396 осіб, водночас кількість померлих зменшилась на 513 осіб.

За одинадцять місяців 2008р., порівняно з січнем-листопадом 2007р., кількість прибулих збільшилась з 24076 до 24271 особи, а кількість вибулих зменшилась з 24942 до 23117 осіб.

Серед прибулих із-за меж України 83,2% становили іммігранти з країн СНД і 16,8% - з інших країн. Серед вибулих - 65,1% виїхали до країн СНД і 34,9% - до інших країн.

Криміногенна ситуація

За повідомленням органів внутрішніх справ області протягом січня-грудня 2008р. зареєстровано 11,6 тис. злочинів, що менше, ніж у січні-грудні минулого року на 2,2%.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 39,3% - тяжкі та особливо тяжкі (на 0,8 відсоткових пункти менше, ніж у січні-грудні 2007р).

У загальній кількості злочинів 44,1% становили злочини проти власності; 18,8% - у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я особи; 10,2% - проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 6,8% - проти життя та здоров'я особи; по 4,3% відповідно у сфері службової діяльності та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян; 3,4% - злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,6% - проти громадського порядку і моральності. За місцем скоєння злочину 6,7 тис. випадків (57,9%) вчинені в містах і селищах міського типу.

Протягом січня-грудня 2008р. скоєно 104 умисних вбивства та замахи на вбивство, 30 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість розбоїв порівняно з січнем-груднем минулого року збільшилась на 26,3% і становила 173 випадки, кількість крадіжок (3,4 тис. випадків) та грабежів (816 випадків) зменшилась відповідно на 3,3% та 9,5%.

Протягом січня-грудня 2008р. виявлено 4 злочинні організації, до складу яких входило 16 осіб, ними скоєно 27 злочинів.

Від злочинів протягом січня-грудня 2008р. потерпіли 6,0 тис. осіб (на 4,3% менше, ніж у січні-грудні 2007р), з яких 1228 - жінки, 187 - неповнолітні та 171 - пенсіонери. Найбільша кількість осіб потерпіли від крадіжок - 2,4 тис., або 39,4% загальної кількості потерпілих; від грабежів - 668, або 11,1%. У дорожньо-транспортних пригодах на території області постраждало 883 особи, з яких 31,0% загинуло. Внаслідок злочинних діянь загинуло 515 осіб, з числа яких 16,3% - в результаті нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 20,2% було вбито.

За цей же період виявлено 6,0 тис. осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 97,4% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 12,2% - жінки, 7,3% - неповнолітні. З числа осіб, причетних до злочинів, 12,2% скоїли його у групі; 14,9 - у стані алкогольного сп'яніння; 20,2% - уже ставали на злочинний шлях. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчались, становила 61,2%.

Розрахуємо індекс розвитку людського потенціалу ІРЛП Київської області:

де - очікувана тривалість життя при народженні. При розрахунку мінімальне значення дорівнює 25 рокам, максимальне - 85 рокам;

- рівень освіти. Розраховується як сума індексу письменності дорослих з часткою 2/3 та індексу сукупної частки учнів початкових, середніх і вищих навчальних закладів з часткою 1/3. Індекс письменності для дорослого населення (від 15 років) Хтіп приймається 0, а Хтах - 100%. Індекс сукупної частки учнів розраховується для осіб молодших за 25 років, а його граничні значення такі самі, як і в індексі письменності;

Х3 - реальний обсяг ВВП на 1 людину (в доларах). В розрахунках Хтіп = 100$, а Хтах =5448$ (для України Х=1630$).

- 63 роки

- 60%

Х3 - 1630$

ІРЛП==0,819

Для даного регіону індекс розвитку людського потенціалу гарний.

Діагностика природно-ресурсного потенціалу

Природа Поверхня області переважно рівнинна. Північна частина області лежить у межах Поліської низовини. На сході в межах області - частина Придніпровської низовини. Найбільш підвищені й розчленовані південна та південно-західна частини зайняті Придніпровською височиною (висота до 273 м).

Клімат помірно-континентальний.

Температура повітря (за даними Гідрометцентру України; оС)

Середня багаторічна температура повітря по області:

січень

-6,1

липень

19,1

Середня місячна температура повітря у 2008 році

січень

-3,2

квітень

10,4

липень

20,6

жовтень

10,4

лютий

-0,4

травень

14,0

серпень

21,2

листопад

3,4

березень

-4,5

червень

18,5

вересень

13,3

грудень

-0,5

Річна кількість опадів у 2008р. - 601 мм (за даними Гідрометцентру України)

Корисні копалини На Київщині добуваються будівельні мінеральні матеріали: граніти, гнейси, каолін, глина, кварцові піски. Є невеликі поклади торфу.

Крім того, є джерела мінеральних радонових вод (Миронівка, Біла Церква).

Водні ресурси Київщина має густу річкову мережу - 177 рік. Найважливіша водна артерія - Дніпро (протяжність у межах області - 246 км), його притоки - Прип'ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж.

В області є 13 водосховищ, понад 2000 ставків та близько 750 невеликих озер.

Динаміка основних показників використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій

2

0

0

8

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах),

млн. грн.

Заготівля деревини, тис. куб. м1

Відтворення лісів, тис. га

Площа мислив-ських угідь, тис. га

Загальна чисельність мисливських тварин, тис. голів

усього

у т. ч. від рубок головного користування

копитних тварин

хутрових звірів

пернатої дичини

259,4

1392,4

648,5

3,5

1991,0

14,7

72,3

436,5

Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки

Утворилось

Утилізовано

Знищено

Захоронено

Наявність на кінець року у спеціально відведених місцях чи об'єктах та на території підприємств

2008

9.0

1.3

3.4

0.4

158.7

Демографічна діагностика

Населення

Кількістьнаявного населення

Кількість постійного населення

Всього тис. осіб

У тому числі

Всього тис. осіб

У тому числі

Міське

Сільське

Чоловіки

Жінки

2008

1737,3

1048,8

688,5

1731,5

797,8

933,7

Міграційний рух населення за січень-грудень 2008 року Абсолютні дані прибулих, вибулих, міграційного приросту населення

У межах регіону

Зовнішня міграція

Число прибулих

Число вибулих

Приріст

Число прибулих

Число вибулих

Приріст

4840

4840

0

14541

12923

1618

Природний рух населення за січень-грудень 2008 року

Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень

Кількість народжених (осіб)

Кількість померлих (осіб)

Природний приріст (осіб)

Кількість померлих дітей віком до 1 року (осіб)

Число шлюбів (одиниць)

Число розлучень (одниниць)

17402

23942

-6540

122

11597

4921

Діагностика ринку праці. Основні показники ринку праці

Економічно активне населення

У тому числі

Середня тривалість безробіття (за методологією МОП) населення віком 15-70 років, місяців

У віці 15-17 років

Працездатного віку

Зайняте населення

безробітне населення (за методологією МОП)

Тис. осіб

у% до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис. осіб

у% до населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років

Працездат-ного віку

у віці

15-70 років

працездатного віку

в середньому, тис. осіб

у% до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис. осіб

у% до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис. осіб

у% до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис. осіб

у% до населення відповідної вікової групи

2008

845.3

63.8

782.2

73.5

796.1

60.1

733.0

68.9

49.2

5.8

49.2

6.3

5

Діагностика розселення

Коефіцієнт територіальної концентрації населення:

де D - Середня відстань між найближчими поселеннями;

S - площа досліджуваної території;

n - кількість поселень.

D=5

S=28100кв.км

n=1183 поселення

R=

З розрахунків видно, що у Київській області рівномірне розміщення населення.

Характеризуючи економічний рівень розвитку регіону, можна виділити основний показник: Валовий регіональний продукт. Для 2008 року він становить 26221млн. грн.


Информация © Центральная Научная Библиотека