Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Взаємодія зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

Взаємодія зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

2

Завдання

Основні питання, які необхідно висвітлити в завданні:

1. Описати сферу діяльності конкретного підприємства (організаційно-правова форма, кількість персоналу, основні види діяльності і т. ін.).

2. Навести характеристику внутрішнім змінам підприємства (цілі, ресурси, організаційна структура управління, завдання, технологія, співвідношення управлінців та робітників).

3. Охарактеризувати зовнішнє середовище функціонування підприємства, а саме:

а) фактори прямої дії (постачальники, закони, споживачі, конкуренти);

б) фактори непрямої дії (стан економіки, політичні, соціокультурні, технологічні фактори, відносини з місцевим населенням, міжнародне становище).

4. Зробити висновок про взаємодію зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

Питання 1

“Корпорація Парус” - найбільший в Росії розробник систем управління для державних установ, адміністрацій суб'єктів федерацій, муніципальних утворень, підприємств і страхових компаній. За даними рейтингового агентства “Експерт” ПАРУС входить до числа 50 найбільших компаній, що працюють на російському ринку інформаційних і комунікаційних технологій. Згідно рейтингу журналу “Профіль” і інтернет-видання Cnews.ru (РБК) - “Найбільші ІТ-компанії Росії” - корпорація увійшла до трійки лідерів на ринку розробки програмного забезпечення.

За своєю організаційно-правовою формою компанія «Парус» є корпорацією. Відноситься до великих підприємств. Займається розробкою систем управління для різних суб'єктів господарювання (як для державних корпоративних структур, так і для недержавних структур, у тому числі для малого та середнього бізнесу).

Питання 2

Внутрішнє середовище організації - сукупність факторів, що формують її довгострокову прибутковість і знаходяться під безпосереднім контролем керівників і персоналу організації. Внутрішнє середовище кожної організації формується під впливом, що безпосередньо впливають на процес виробництва продукції, надання послуг.

Головний принцип роботи Корпорації «Парус»: вся увага - клієнту.

Цієї ідеї відповідає як структура корпорації так і її діяльність:

1) корпорація прагне донести свої досягнення до кожного клієнта, для цього вона має регіональні відділення та дилерські представництва. І в кожному представництві чи відділені клієнтам пропонується єдиний корпоративний стандарт якості інформаційних систем і обслуговування;

2) система обслуговування займає одне із перших місць в Росії;

3) корпорація інвестує в перспективні дослідження та розробки більш 20% свого річного обороту;

4) інформаційні системи, які застосовуються для вирішення широкого кола управлінських завдань, відповідають усім сучасним стандартам, що пред'являються до систем автоматизації;

5) легкість та швидкість впровадження програмних продуктів вигідно відрізняє від інших поставщиків систем автоматизації.

Сконцентрувавши зусилля на 3-х ключових напрямах розвитку, корпорація провела серйозну реформу бізнесу, виробничої, кадрової і партнерської політики.

У вересні 2003 року повністю завершився процес реструктуризації компанії: весь бізнес був сегментований по ринках, що знайшло віддзеркалення в створенні трьох юридично самостійних центрів бізнесу. Їх структура формувалася виходячи з основних етапів роботи з клієнтом: просування (галузеве, регіональне, продуктове), продаж, впровадження, технічна підтримка. Це дозволило зосередити цикл обслуговування клієнтів під єдиним керівництвом, привести організаційну структуру в більшу відповідність з новими завданнями і ринковими реаліями, чітко визначити відповідальних за результати, у тому числі і фінансові.

Нова структура компанії і її процеси бізнесу підтримуватимуться корпоративною інформаційною системою управління. Важливо, що в єдине інформаційне середовище будуть включені і регіональні партнери. Це зробить бізнес корпорації прозорішим; дозволить удосконалити процес комунікацій з підрозділами і партнерами; забезпечить топ-менеджерів і власників «Паруса» принципово новою системою підтримки ухвалення рішення.

Що стосується змін у виробничій політиці, то вони такі - у виробничому центрі тепер три основні напрями: розробка інноваційних рішень, коректування тиражних рішень відповідно до змін в законодавстві, розробка галузевих рішень. На рівні менеджменту топа контроль за реалізацією нової виробничої політики доручений Борису Базарову.

Нова стратегія бізнесу спричинила за собою зміни і в кадровій політиці. До недавнього часу «Парус» готував кваліфіковані кадри в основному самостійно. Відзначимо, що за роки роботи в компанії створена сильна команда топ-менеджерів. Всі вони прийшли в корпорацію в першій половині 1990-х років. Сьогодні саме ці люди очолили основні напрями діяльності компанії.

Проте практика реалізації складних (комплексні системи державного управління федерального рівня) і інноваційних (електронні закупівлі і електронна торгівля, системи підтримки ухвалення рішень) проектів зажадала фахівців іншого класу. Сьогодні особливо затребуваний персонал з глибокими, фундаментальними знаннями в галузях народного господарства і наочних областях управління. Тому разом з перепідготовкою фахівців в провідних вузах країни (Академія народного господарства ім. Плеханова при Уряді РФ, Академія державної служби при Президенті РФ, МІРБІС, Російський державний Університет нафти і газу ім. І.М. Губкина і Вища школа економіки) корпорація веде активне залучення кваліфікованих кадрів з ринку праці.

Нова стратегія корпорації «Парус» виділяє основною метою вихід на такі сегменти ринка:

1) федеральні міністерства і відомства (1 сегмент);

2) державні установи Москви (2 сегмент);

3) територіальні корпоративні проекти: регіональні органи виконавчої влади - адміністрації і крупні галузеві відомства в суб'єктах Федерації і муніципальних утвореннях (3 сегмент);

4) територіальні партнерські проекти: адміністрації, галузеві комітети і вся підвідомча мережа решти суб'єктів РФ і муніципальних утворень (4 сегмент).

У найближчі 3 роки бізнес-центр корпоративних рішень сконцентрує зусилля у області створення інноваційних, спеціалізованих рішень для пріоритетних галузей.

Як такі вибрані:

1) нафта і газ.

2) харчова.

3) енергетика.

4) машинобудування.

5) хімічна.

6) оптова торгівля.

7) страхування.

На ринку корпоративних рішень (ЦКР) затребувані як комплексні інформаційні системи автоматизації, так і спеціалізовані рішення, побудовані на базі тиражних систем. Прагнучи задовольнити потреби клієнтів, центр корпоративних рішень планує розвивати спеціалізовані рішення для крупних підприємств, холдингів, торговельно-промислових груп і територіально-розподілених структур.

«Парус» продовжує здійснювати розробку спеціальних рішень.

Придбання спеціального програмного забезпечення забезпечить замовникам:

1) облік індивідуальних властивостей в тиражній корпоративній системі;

2) суттєво зменшить ризики і витрати при впровадженні корпоративних систем.

Також актуальним питанням на сьогодення є розробка систем для малого та середнього бізнесу. У останній час корпорація «Парус» особливу увагу приділяє цім користувачам програмного забезпечення.

Структурна побудова організацій - це їх поділ на підрозділи у відповідності з цілями та стратегією.

Здійснюючи організаційну діяльність, менеджер діє в умовах складної структури підприємства, головними компонентами якої є: формальна організація; неформальна організація; працівник; трудовий колектив; корпорація.

Формальна організація у специфічному розумінні - це каркас для розміщення окремих працівників, керівників всіх рівнів. Усяка формальна організація має свою структуру управління, під якою слід розуміти впорядковану сукупність органів (підрозділів), які дозволяють управляти організацією та взаємовідносинами в ній.

Складові організаційної структури управління:

1) ланки управління на відповідних рівнях;

2) розміщення, зв'язки та ієрархія ланок управління;

3) права, обов'язки, повноваження і відповідальність кожної ланки управління за виконання своїх функцій;

4) ступінь централізації і децентралізації функцій управління;

5) кількісний і якісний склад працівників управлінського персоналу.

Організаційні структури являють собою базові блоки, які є в основному усієї організації. Поєднання різних типів структур дає можливість спроектувати таку структуру, яка відповідає поставленим менеджером завданням.

Побудова організаційної структури управління підприємством залежить перш за все від його масштабів (обсягів виготовлюваної продукції, її видів, технологічної і конструктивної складності тощо). Саме масштабність виробництва визначає потребу у виділенні певних видів робіт у несоціальні напрями, які вимагають відповідної координації.

Структура управління Корпорації «Парус» є функціональною. Це можна побачити на схемі 1.1.

Функціональна структура управління базується на ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях.

Функціональні структури - це такі базові форми побудови організації, у відповідності з якими працівники формуються у самостійні підрозділи, беручи до уваги подібність робіт, які вони виконують, чи видів діяльності, які закріплені за ними. Ідея, на якій базується функціональний принцип побудови організаційної структури, - формування всіх ланок організації із працівників, які виконують подібні види діяльності. Так, усі працівники, які залучені до продажу продукції, включені до складу маркетингового підрозділу, усі інженерні працівники входять до складу науково-дослідного відділу, а усі фінансові працівники - до складу бухгалтерії. Таке групування працівників дає можливість вибрати для керування кожним з підрозділів одного старшого менеджера, якому й будуть підпорядковуватися відповідні працівники.

До переваг функціональних структур управління слід віднести:

1) ефективне використання ресурсів;

2) глибокий розвиток професійних навиків;

3) чітко прослідковується професійна кар'єра;

4) посилення координації в межах виконання окремих функцій.

Водночас функціональні структури мають такі недоліки:

1) сповільнюється процес прийняття рішень;

2) відсутнє інформаційне середовище;

3) не чітко визначена відповідальність за функціонування організації;

4) обмеження можливостей в галузі підготовки менеджерів;

5) слабка координація між функціональними ланками.

Корпорація «Парус» має досить розгалужену систему регіональних відділень та дилерів. Загальна кількість працівників корпорації більше ніж 1300 чоловік.

2

Схема 1.1 Структуру управління корпорації «Парус»

В умовах жорсткої конкуренції, Корпорація вважає головним методом для залучення і утримання клієнтів забезпечення високої якості своїх програмних продуктів, обслуговування клієнтів і взаємодії з партнерами.

Мета Корпорації у області якості: підвищити якість продукції, якість обслуговування клієнтів і якість роботи з партнерами до рівня, що дозволяє Корпорації утримати і зміцнити лідируюче положення на російському ринку, а також активно вести бізнес на міжнародному ринку.

Корпорація «Парус» будує свою роботу на наступних принципах:

Орієнтація на клієнтів і партнерів. При ухваленні рішень і їх реалізації корпорація керується першорядною вагою задоволення запитів клієнтів і партнерів. Висока якість програмних продуктів і послуг. З метою випереджаючого розвитку програмних продуктів корпорація прагне спрогнозувати майбутні потреби клієнтів і проводити регулярну роботу по виявленню їх вимог і побажань.

Для досягнення високої якості програмних продуктів, що розробляються, і послуг, що надаються, корпорація проводимо моніторинг якості як по завершенню бізнес - процесів, так і на проміжних етапах їх виконання.

Розвиток системи якості. Корпорація вважає, що необхідний рівень якості можна забезпечити тільки за допомогою комплексного і системного підходу до рішення задач у області якості.

Корпорація «Парус» орієнтується на визнані моделі у області забезпечення якості (стандарти ISO серії 9000:2000) і поліпшення процесів розробки програмних продуктів (модель CMMI).

З метою підвищення ефективності і розвитку системи якості корпорація ґрунтується на фактичних даних про її стан, збираних в ході проведення внутрішніх аудитів і вимірювань.

Організаційна структура Корпорації будується на принципах, що дозволяють підрозділам ефективно управляти процесами.

«Парус» - команда професіоналів. Для ефективнішого функціонування системи якості корпорація прагнемо до усвідомленого залучення всіх співробітників корпорації в процес управління якістю.

Корпорація вважає, що без кваліфікованого персоналу неможливо виконати роботи якісно, тому вона забезпечує відповідний рівень кваліфікації співробітників, а також створює їм умови для підвищення рівня кваліфікації.

Підвищуючи якість роботи, корпорація прагне до підвищення фінансових результатів своєї роботи і, як наслідок, підвищенню рівня оплати праці співробітників.

У корпорації кожен співробітник відповідає за якість виконаної їм роботи, зобов'язується постійно удосконалювати свої навики і прагнути до підвищення ефективності виконуваних дій.

Керівництво корпорації гарантує: безперервний розвиток і підвищення ефективності системи якості; дотримання вимог системи якості всіма керівниками і співробітниками корпорації; орієнтацію всієї діяльності корпорації на максимально повне задоволення потреб клієнтів і партнерів.

Корпорація «Парус» повторно одержала сертифікат відповідності системи управління проектуванням, розробкою, продажем і технічною підтримкою програмного забезпечення вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2001.

Питання 3

Зовнішнє середовище - сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на якій організація не може впливати в цілому або має незначний вплив.

А) факторі прямої дії

До факторів прямої дії можна віднести постачальників, конкурентів, споживачів, товари замінники.

Корпорація «Парус» не має постачальників, тому що сама є розробником свого продукту. Продукт, тобто програми автоматизації, можна віднести до продуктів інтелектуальної праці, тому що в їх розробці застосовуються практичні знання і вміння людей направлені на розумову працю.

Конкурентів у корпорації «Парус» багато. До конкурентів корпорації на ринку систем автоматизації України відносять:

1) компанію «1С: Бухгалтерія», відомого розробника програми «1С: Підприємство 7.7» та «1С: Підприємство 8.0», які дозволяють автоматизувати облік практично всієї діяльності підприємства;

2) компанія «Інтелект-сервіс», яка разом із комплексом АРМ «БЕСТ» пропонує програми для автоматизації обліку малих підприємств «БЕМБІ» та «БЕСТ-Офіс»;

3) компанія IDM, розробник програми FinExpert та інші.

Від своїх конкурентів корпорація «Парус» відрізняється ціновою політикою, політикою в області якості та відношенням до потреб клієнтів. Також відміна може полягати у сферах застосування програмних продуктів, які пропонуються.

Законодавчою базою, яка регулює діяльність корпорації «Парус» в Україні, є законодавство, яке регулює господарські відносини в цілому, закони, які захищають інформацію, інтелектуальну власність та інші.

Споживачі відіграють головну роль у діяльності корпорації «Парус». Основною метою корпорації є задоволення відповідних потреб своїх замовників. До споживачів систем автоматизації відносять державні структури, підприємства, торгові, страхові компанії, підприємства малого та середнього бізнесу.

Б) фактори непрямої дії

До факторів непрямої дії можна віднести: стан економіки, політичні, соціокультурні, технологічні фактори, відносини з місцевим населенням, міжнародне становище.

Розвиток економічного становища в країні визначає кількість споживачів систем автоматизації корпорації. Те, на скільки буде ефективніше розвиватися економіка країни, залежить розвиток підприємств, які є потенційними замовниками програмного забезпечення корпорації «Парус». Тобто рівень економічного розвитку визначає рівень впровадження програм корпорації на підприємствах.

На діяльність корпорації дуже впливає науково-технічних прогрес. Це спонукає корпорацію до постійного розвитку, пошуку нових рішень, розробки нових програм.

Також важливим є міжнародне положення країни, в якій діє підприємство. Розглянемо діяльність корпорації «Парус» на ринку програмного забезпечення України. В загалі України відіграє важливе значення у розробці програмного забезпечення, вона вважається світовими розробниками програмного забезпечення як серйозний його виробник. Це визначає те, що корпорація «Парус», завдяки такому потенціалу України у розробці програмного забезпечення, може розраховувати на можливість виходу на світовий ринок програмного забезпечення.

Висновок

Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища визначають діяльність підприємства, організації, формують його прибутковість, ефективність його діяльності.

Внутрішнє середовище взагалі визначає діяльність підприємства. Воно визначає який продукт буде виготовлятися, як саме він буде виготовлятися, за допомогою яких матеріалів та технологій; визначає роботу персоналу підприємства, організацію управління цим підприємством та виробництвом. Внутрішнє середовище має велике значення в формуванні діяльності підприємства.

З розглянутого прикладу ми бачимо, що корпорація «Парус» створила ефективну організаційну структуру управління, має розгалужену систему представництв та регіональних відділень, має сертифікати якості на програмне забезпечення, чітко визначає напрямки своїх дії, бажані результати. Корпорація «Парус» вміло розробляє свою стратегію.

Зовнішнє середовище, можна сказати, має регулюючий вплив на діяльність підприємства. Економічний стан держави, законодавча база, міжнародне положення не може визначити те, як само необхідно виготовляти програмне забезпечення, яку саме технологію необхідно застосовувати, як відноситися до своїх замовників, як будувати відносини з працівниками. Все це визначає внутрішнє середовище. Зовнішнє ж середовище здійснює нагляд і контроль за діяльністю підприємств, перевіряє відповідність їх діяльності діючому законодавству.

Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища відіграють велике значення в діяльності підприємства, але мають різну ступінь впливу. Вони як формують напрямки діяльності так і регулюють здійснення цієї діяльності.

На мою думку корпорація «Парус» успішно вирішує питання з аналізом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та ефективно застосовує отриману інформацію, про що говорить успішне положення корпорації на ринку програмного забезпечення.


Информация © Центральная Научная Библиотека