Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Задачі з міжнародного менеджменту

Задачі з міжнародного менеджменту

2

Задача 1.

При проведенні документальної перевірки в березні 2006 року службовцями ДПА встановлено: 100% виручки підприємства "Флора" (суб'єкта ЗЕД) на дату перевірки складає 24 тис. дол. США; 70% виручки в іноземній валюті було зараховано на його рахунок на N1-й календарний день після проведеного ним експорту товарів (оформлення ВТД), 30% виручки (за станом на день перевірки, N2-й день із дня оформлення ВМД) не надійшло від іноземного СГД; курс НБУ на дату порушення термінів розрахунків (на 91 календарний день) - 5,3412 грн. за дол. США. Розрахуйте суму пені за порушення термінів надходження виручки на розрахунковий рахунок суб'єкта на день перевірки і відобразіть її нарахування і сплату в його бухгалтерському обліку.

Варіант

N1

N2

8

137

215

Рішення:

Кількість днів прострочення встановленого терміну розрахунків:

N1 - 90 = 137 - 90 = 47 календарних днів по сумі 16,8 тис. дол. США (70% виручки);

N2 - 90 = 215 - 90 = 125 календарних днів по сумі 7,2 тис. дол. США (30% виручки).

Сума пені:

1) за прострочення в N1-90 календарних дня: ((N1-90) х 0,3 х 16,8 тис. дол. США х 5,3412 грн. /дол. США) / 100% = 47*0,3*16,8*5,3412/100 = 12,65 тис. грн.

2) за прострочення в N2-90 календарних днів: ((N2-90) х 0,3 х 7,2 тис. дол. США х 5,3412 грн. /дол. США) / 100% = 125*0,3*7,2*5,3412/100 = 14,42 тис. грн.;

3) при цьому на суму заборгованості 7,2 тис. дол. США пеня буде нараховуватися до повного погашення цієї заборгованості.

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Нараховано пеню суб'єкту ЗЕД

948

641

2707,00

2

Сплачено пеню

641

311

1265,00

Задача 2.

Британська компанія "Тріскат енд Сан Лтд. " виступає посередником на світовому ринку деревини. Поточні угоди з купівлі-продажу деревини компанія фінансує за допомогою овердрафта на валютному рахунку в дол. США. Середня відсоткова ставка овердрафту в дол. США складає R% річних (з розрахунку 360 днів у році).

Варіант

R,%

8

17

Іноземний валютний рахунок у доларах компанії "Тріскат енд Сан Лтд. " за поточний період виглядає наступним чином:

Дата

Операція

Дебет,

дол.

Кредит, дол.

Сальдо, дол.

22 червня

Оплата за першу партію

18750

18750 дебет

24 липня

Продаж першої партії

21658

2908 кредит

26 липня

Оплата за другу партію

20625

17717 дебет

20 серпня

Оплата за третю партію

18125

35842 дебет

28 серпня

Продаж другої партії

24183

11659 дебет

22 вересня

Продаж третьої партії

22860

11201 кредит

22 вересня

Оплата відсоткових платежів

?

?

?

Розрахуйте суму відсоткових платежів по овердрафту і чистого прибутку компанії "Тріскат енд Сан Лтд. " у фунтах стерлінгів, якщо обмінний курс ф. ст. /дол. на 22 вересня склав 2,2870-2,2880.

Рішення:

1) Розрахуємо суму відсоткових платежів по овердрафту:

Дебетове сальдо на рахунку (долари)

Тривалість

(1 місяць = 30 днів)

Сума

(R% річних = (R/3360)% у день), долари

Дати

Дні

18759

22 червня - 24 липня

32

17717

26 липня - 20 серпня

25

35842

20 серпня - 28 серпня

8

11659

28 серпня - 22 вересня

25

Загальна сума відсоткових платежів, S

18759*0,1632+17717*0,1265+

+35842*0,0405+11659*0,1265=

=3061,47+2241, 20+1451,60+

+1474,86=8229,13

2) Чистий прибуток компанії на 22 вересня складе:

3) Валютний рахунок виглядатиме наступним чином:

Дата

Операція

Дебет,

дол.

Кредит, дол.

Сальдо, дол.

22 червня

Оплата за першу партію

18750

18750 дебет

24 липня

Продаж першої партії

21658

2908 кредит

26 липня

Оплата за другу партію

20625

17717 дебет

20 серпня

Оплата за третю партію

18125

35842 дебет

28 серпня

Продаж другої партії

24183

11659 дебет

22 вересня

Продаж третьої партії

22860

11201 кредит

22 вересня

Оплата відсоткових платежів

8229,13

19430,13кредит

Відповідь: сума відсоткових платежів складає 8229,13 дол., а чистий прибуток компанії станом на 22 вересня складе 1298,89 ф. ст.

Задача 3.

Підприємство уклало угоду на бартерній основі. Вивозиться продукція підприємства (Х1 комплектів), ввозяться комп'ютери (Х2 шт). Оцінка угоди здійснюється в гривнях. Ціни згідно угоди: продукція підприємства - 844 грн. за комплект, комп'ютери - 3723 грн. за шт.

Визначте експортне та імпортне (15% від загальної вартості) мита, а також збір за митне оформлення вантажів. Базова ставка експортного мита на продукцію підприємства - 200 Євро за комплект. Курс - 6 грн. /Євро. Митний збір - 0,15% від загальної вартості продукції.

Варіант

Х1

Х2

8

54

16

Рішення:

Експортне мито: Євро

Імпортне мито: Євро

Митний збір:

Євро

Задача 4.

Компанія "Отобай" підписала контракт на постачання Х автомобілів покупцю у США. Умови постачання наступні:

1) Ціна: 24725 дол. США за автомобіль.

2) Постачання: три рівних щомісячних партії - січень, лютий, березень 2006 р.

3) Спеціальні умови: штрафи за неповні відвантаження в перші два місяці:

перший місяць - по 750 дол. США за кожен невідвантажений автомобіль;

другий місяць - по 500 дол. США за кожен невідвантажений автомобіль;

усі неповні відвантаження повинні бути компенсовані збільшенням обсягу відвантаження у третьому місяці.

4) Платежі: січень - 20% загальної вартості контракту, лютий - 30% загальної вартості контракту, березень - 50% загальної вартості контракту.

Розрахуйте очікуваний і фактичний прибуток компанії "Отобай", якщо в січні було відвантажено Х1 автомобілів, у лютому - Х2, і в березні - Х3.

Варіант

Х

Х1

Х2

Х3

8

141

44

22

75

Рішення:

Загальна вартість контракту:

Очікуваний прибуток компанії Отобай за контрактом:

січень: ,

лютий: ,

березень:

Штрафні санкції за невиконання умов постачання:

січень ,

лютий

Загальна сума штрафних санкцій складе 2250+12500=14750,00 дол., що і буде для компанії "Отобай" втраченою вигодою.

Фактичний прибуток компанії:

Задача 5.

Підприємство поставляє по бартеру Х1 тонн металу. Затрати на 1 тонну з урахуванням транспорту та інших витрат складають 1 тис. грн. . В обмін на метал підприємство отримує Х2 персональних комп'ютерів. Ціна одного комп'ютера на внутрішньому ринку - 2 тис. грн. .

Визначте показники ефективності цієї бартерної операції (економічний ефект та показник економічної ефективності).

Виходячи з отриманих результатів, дайте відповідь на питання, чи є ефективною така бартерна операція для підприємства - виробника металу. Чому повинен дорівнювати показник економічної ефективності, щоб дана операція була мінімально ефективною?

Варіант

Х1

Х2

8

95

34

Рішення:

Економічний ефект від бартерної операції становитиме:

Показник економічної ефективності бартерної операції: .

Щоб така операція була мінімально ефективною, показник економічної ефективності повинен дорівнювати 1 (100%). Таким чином, можна зробити висновок про ефективність або неефективність експортно-імпортної операції. В нашому випадку експортно-імпортну операцію не можна назвати ефективною. Про це свідчить і відхилення показника економічної ефективності від мінімально можливого на 28%, і від'ємне значення показника економічного ефекту.

Задача 6.

Кондитерська фабрика з Росії укладає ф'ючерсний контракт з агропромисловою компанією з України на поставку N тон цукру через Д днів. Ринкова вартість тони цукру складає Ца грн. . Ставка відсотку обслуговуючого банку за депозити складає П%. Витрати на транспортування і зберігання складають П1%. Визначити вартість указаного ф'ючерсного контракту.

Варіант

N

Д

Ца

П%

П1%

8

5,7

30

4350

11,0

2,5

Рішення:

Вартість ф'ючерсного контракту визначається за формулою:

(грн)

Відповідь: вартість указаного ф'ючерсного контракту складає 25647,84 грн.

Задача 7

Використовуючи дані задачі 6, розрахуйте початкову маржу за відкритою позицією, якщо відсоткова ставка початкової маржі складає Пм %.

Варіант

Пм%

8

8

Рішення:

Для розрахунку початкової маржі застосуємо формулу:

(грн)

Відповідь: початкова маржа за відкритою позицією складає 2051,83 грн.

Задача 8.

Власник кавової плантації з Бразилії хоче продати N тон кави по Р тис. дол. за 1 тону, а фірма-переробник з США - купити цю каву за вказаною ціною, але має тимчасові проблеми фінансового характеру, проте сподівається вирішити їх через 5 місяців. Проте за цей час кава може бути продана або можуть підвищитися ціни на неї. Бажаючи застрахуватись, фірма пропонує власнику гасієнди укласти контракт, згідно з яким власник бере на себе зобов'язання чекати 5 місяців, а фірма сплачує за чекання по P1 доларів за 1 тону і одержує право купити каву в будь-який момент протягом 5 місяців. За вказаний час ціна кави змінилася і склала Р2 тис. дол. . Яку суму зекономить (або втратить) бразильський підприємець, сплативши опціон?

Варіант

N

Р

Р1

Р2

8

5,5

11000

270

12250

Рішення:

Прибуток (збиток) =

=(тис. дол)

Відповідь: бразильський підприємець, сплативши опціон, зекономить 5390,00тис. дол.

Задача 9.

Підприємство "Інтер-Дан" уклало експортний контракт на К тис. дол. і надає своєму контрагентові (імпортеру) можливість здійснювати платежі чотирма рівними частинами протягом двох років. Між контрагентами також укладено угоду про те, що ця заборгованість буде оформлена чотирма простими векселями, які експортер передає форфейторові зі ставкою обліку 14% річних.

За таких умов визначте, яку суму дисконту отримає форфейтер.

Варіант

К

8

620

Рішення:

Сума дисконту, яку отримає форфейтер, розраховується за формулою:

Відповідь: форфейтер отримає суму дисконту у 107,29 тис. дол.

Задача 10.

Фірма "Укрбуд", виконавши будівельні роботи в Російській Федерації, очікує на платіж у сумі 5000 тис. російських рублів. Існує небезпека постраждати від зміни курсу, тому фірма вирішує запобігти валютному ризикові через купівлю опціону з ціною виконання 1,85 грн. за 10 рублів.

Який вид опціону використовується в такому випадку: "пут" чи "кол"? Яка вартість опціону, якщо премія становить 0,03 грн. за 10 рублів? Якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться, то чи вигідною буде така угода фірмі при курсі: а) 1,8 грн. за 10 рублів; б) 1,9 грн. за 10 рублів.

Рішення:

В зазначеному випадку використовується опціон "пут", тобто опціон на продаж валюти.

Вартість опціону визначається розміром премії:

Якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться:

а) Фірма отримає 925000 грн. за опціоном та 900000 грн., якщо відмовиться від опціону. У даному випадку відмова від опціону є невигідною, оскільки фірма "Укрбуд" втратить 25000 грн. упущеної вигоди та 15000 грн. премії.

б) Фірма отримає 925000 за опціоном та 950000, якщо відмовиться від опціону. У даному випадку вигідніше відмовитися від опціону, оскільки фірма може додатково отримати 50000 грн.

Задача 11

Нехай склалися такі значення обмінних курсів долару США:

Іноземна валюта

Пряме котирування

Непряме котирування

Британський фунт стерлінгів

1,8

Південнокорейська вона

700,0

Канадський долар

0,96

Ріал Саудівської Аравії

3,5

Японська ієна

0,0052

Мексиканський песо

0,042

Бразильський крузейро

0,0092

Венесуельський болівар

4,5

Українська гривня

5,35

Заповніть порожні клітинки таблиці. Визначте методом крос-курсу такі валютні курси: ф. ст. /кан. дол.; мекс. песо/яп. ієна; вен. болівар/браз. крузейро; південнокор. вона/ріал.

Рішення:

Розрахунок невідомих котирувань можна здійснити за формулами:

та .

Отже, таблиця прямого і непрямого котирування буде виглядати наступним чином:

Іноземна валюта

Пряме котирування

Непряме котирування

Британський фунт стерлінгів

1,8

Південнокорейська вона

700,0

Канадський долар

0,96

Ріал Саудівської Аравії

3,5

Японська ієна

0,0052

Мексиканський песо

0,042

Бразильський крузейро

0,0092

Венесуельський болівар

4,5

Українська гривня

5,35

Визначимо крос-курси:

Британський фунт стерлінгів/Канадський долар:

Мексиканське песо/Японська ієна:

Венесуельський болівар/Бразильський крузейро:

Південнокорейська вона/ Ріал Саудівської Аравії:

Задача 12.

Відповідно до договору лізингу польське АТП "Дорота" передало українському підприємству "АвтоЛьвів" автобус за договірною вартістю 48 000 Євро. (в т. ч. ПДВ - 8 000 Євро), що відповідає первісній вартості. Курс на дату укладання угоди складав 5 грн. /Євро. Термін лізингу - Н років. Крім того, установлена винагорода (відсоток) за користування об'єктом на всі Н років дії договору - В Євро. Розрахуйте основну суму лізингового платежу за автобус на весь період і на квартал, а також мінімальну суму орендних платежів (ануітет) за весь період і за квартал, використовуючи усереднені квартальні суми лізингового платежу і відсотків.

Варіант

Н

В

8

10

9400

Рішення:

Основна сума лізингового платежу за автобус:

1) на весь період: 40 000 Євро = 200 000 грн;

2) на рік: ЛПР = 200 000 грн. / 10 = 20 000 грн.;

3) на квартал: ЛПК = 20 000 грн. / 4 = 5 000 грн.

Мінімальна сума орендних платежів (ануїтет) складає:

- на весь період: А = 200 000 грн. + 9400 Євро х 5 грн. /Євро = 247 000,00 грн.;

- квартальна сума: 247 000,00 грн. / 32 = 7 718,75 грн.

Задача 13

Міжнародний інвестиційний фонд купує акції компаній "Вега" та "Ліра", чиї курси протягом тижня змінювались так:

"Вега"

"Ліра"

Понеділок

$380

$175

Вівторок

$375

$180

Середа

$400

$200

Четвер

$385

$190

П'ятниця

$390

$185

Субота

$400

$200

На скільки відсотків максимально можна було збільшити за цей тиждень капітал, граючи на змінах курсів цих акцій?

Рішення:

Визначимо коефіцієнти зростанні курсу акцій як відношення "ціни завтра" до "ціни сьогодні". Якщо цей коефіцієнт більше 1, то капітал назавтра зростає, якщо менше, то зменшується. Якщо не купувати акції, то капітал лишиться незмінним.

"Вега"

Коефіцієнт зростання

"Ліра"

Коефіцієнт зростання

Понеділок

$380

-

$175

-

Вівторок

$375

$180

Середа

$400

$200

Четвер

$385

$190

П'ятниця

$390

$185

Субота

$400

$200

Гра на зміні курсів передбачає купівлю або продаж акцій.

Якщо купувати акції, максимальне збільшення суми капіталу можна визначити як різницю максимального курсу і мінімального (відкрили позицію (купили) за мінімальною ціною - закрили позицію за максимальною ціною). Мінімальна ціна акцій компанії „Вега” була у вівторок, максимальна - у середу та суботу. Отже, можна передбачити найуспішнішу операцію (із подальшою максимізацією прибутку) відкриттям позиції на купівлю акцій у вівторок та із закриттям у середу, із наступним відкриттям у четвер та закриттям у суботу. Тоді прибуток від купівлі становитиме ($400 - $375) + ($400 - $385) = $40. Щодо компанії „Ліра”, то максимальний курс спостерігався у середу та суботу, мінімальний - у понеділок. Найуспішніша операція з купівлі акцій передбачає відкриття позиції у понеділок із закриттям у середу та відкриття у п'ятницю із закриттям у суботу. Тоді прибуток складатиме ($200 - $175) + ($200 - $185) = $40. Отже, не зважаючи на різницю в курсах акцій, максимальний прибуток від гри „на купівлю” буде однаковим для обох компаній протягом аналізованого тижня.

Якщо продавати акції, треба дотримуватись стратегії відкриття позиції за максимальним курсом і закриття її за мінімальним. Для компанії „Вега” найбільш прибутковою буде гра на продаж за наступною схемою: відкриття позиції у понеділок із закриттям у вівторок та наступне відкриття у середу із закриттям у четвер. Прибуток складатиме ($380 - $375) + ($400 - $385) = $20. Для компанії „Ліра” максимізація прибутку відбуватиметься за наступною схемою: відкриття позиції у середу із закриттям у п'ятницю. Прибуток становитиме ($200 - $185) = $15. Отже, вигіднішою буде гра „на продаж” на акціях компанії „Вега”.

Задача 14.

Страховий депозит на ринку ФОРЕКС дорівнює D дол., важіль дорівнює L, клієнт відкриває позицію P дол. . Розрахуйте використовуваний ним важіль, а також суму вільних коштів, які він може використати для відкриття інших позицій.

Рішення:

Важіль ; Вільні кошти = )

Варіант

D

L

P

8

3000

225

400000

Відповідь: важіль складає 133,33 дол., а сума вільних коштів 1222,22 дол.

Задача 15.

Поточне котирування USD/GBP 1.8300/1.8333 і Ви граєте на підвищення, тобто прогнозуєте, що долар буде рости. Ви відкриваєте позицію покупкою Х доларів по 1.8333. Через якийсь проміжок часу, допустимо, при досягненні курсу 1.8350, Ви вирішуєте закрити позицію. Розрахуйте суму прибутку (збитку) від даної операції у британських фунтах і в доларах.

Варіант

Х

8

18000

Рішення:

Прибуток або збиток = = 18000 * (1,8350-1,8333) = 30,60дол.

Відповідь: прибуток складе 30,60 дол.

Задача 16

Компанія Collyer Products має у своєму складі відділення з виробництва стандартних інтегральних схем (ІС). Основні техніко-економічн показники цього відділення наведені нижче:

Виробнича потужність - 120 тис. шт.

Ціна за одну ІС на ринку - 50 дол.

Витрати (матеріали + зарплата персоналу) в розрахунку на одну ІС - 26 дол.

До складу компанії входить також відділення з виробництва побутової радіотехніки, яке купує щорічно на ринку 2 тис. штук ІС за ціню 46 дол.

Відділення ІС повністю завантажено виконанням зовнішніх замовлень. За таких умов відділення з виробництва радіоапаратури має намір замовити відділенню ІС 30 тис. спеціальних інтегральних схем, витрати в розрахунку на кожну з яких становлять 50 дол. Для того, щоб виконати це замовлення, відділення ІС має зменшити обсяги продажів стандартної продукції на зовнішньому ринку на 60 ти с. шт. . Якою має бути в такому разі внутрішньо фірмова ціна однієї спеціальної інтегральної схеми, якщо буде організоване таке виробництво?

Рішення:

Основна формула: ВЦ=З+УП

Де ВЦ - внутрішньо фірмова ціна; З - витрати; УП - упущений прибуток у результаті відмови від продажу продукції зовнішнім покупцям.

Витрати на одну спеціальну ІС З=50 дол.

Упущений прибуток за рахунок зменшення обсягу випуску стандартних ІС на 60 тис. шт. становитиме 60000х(50 дол. - 26 дол) =1440000 дол. У розрахунку на одну спеціальну ІС упущений прибуток становитиме УП=144000: 30000=48 дол.

ВЦ=50+48=98 дол.

Задача 17

Рейтинг країн за індексом Біг-Мака наведено в таблиці. Заповніть порожні клітинки таблиці.

Рейтинг стран в индексе БигМак

Страна

Валюта

Цена БигМака в местной валюте

Цена Биг Мака в долларах

Паритет покупательной способности

Курс национальных валют по отношению к доллару (на 31.01.07)

Отклонение от цены Биг Мака в США,%

1

2

3

4

5

6

7

8

-

США

доллар

3.22

3.22

-

-

-

1

Исландия

исландская крона

509.0

68.40

2

Норвегия

норвежская крона

41.5

6.26

3

Швейцария

швейцарский франк

6,30

1.25

4

Дания

датская крона

27.8

5.74

5

Швеция

шведская крона

32.0

6.97

6

Великобритания

фунт

2.0

1.96

7

Еврозона

евро

2,94

1.30

8

Турция

лира

4.5

1.41

9

Новая Зеландия

новозеландский доллар

4.6

1.45

10

Канада

канадский доллар

3.6

1.18

11

Южная Корея

вон

2 900.0

942.00

12

Чили

песо

1 670.0

544.00

13

Колумбия

песо

6 900.0

2 254.00

14

Бразилия

реал

6.4

2.13

15

Венгрия

форинт

590.0

197.00

16

Перу

новый соль

9.5

3. 20

17

ЮАР

дирхем

10.0

3.67

18

Мексика

песо

29.0

10.90

19

Австралия

австралийский доллар

3.5

1.29

20

Аргентина

песо

8.2

3.11

21

Латвия

лат

1.4

0.54

22

Эстония

эстонская крона

30.0

12.00

23

Литва

лит

6.5

2.66

24

Чехия

крона

52.1

21.60

25

Саудовская Аравия

риал

9.0

3.75

26

Сингапур

сингапурский доллар

3.6

1.54

27

Япония

йена

280.0

121.00

28

Пакистан

рупия

140.0

60.70

29

Тайвань

новый тайваньский доллар

75.0

32.90

30

Польша

злотый

6.9

3.01

31

Коста-Рика

колон

1 130.0

519.00

32

Уругвай

песо

55.0

25.30

33

Южная Африка

ранд

15.5

7.25

34

Словакия

крона

58.0

27. 20

35

Парагвай

гуарани

10 000.0

5 250.00

36

Россия

рубль

49.0

26.50

37

Тайланд

бат

62.0

34.70

38

Шри-Ланка

рупия

190.0

109.00

39

Филипины

песо

85.0

48.90

40

Индонезия

рупия

15 900.0

9 100.00

41

Украина

гривна

9.0

5.27

42

Египет

египетский фунт

9.1

5.70

43

Венесуэлла

боливар

6 800.0

4.31

44

Малазия

ринггит

5.5

3.50

45

Гонконг

гонконгский доллар

12.0

7.81

46

Китай

юань

11.0

7.77

Рішення:

Ціна Біг-Мака в доларах (графа 5) розраховується як ціна біг-Мака у місцевій валюті (графа 4), поділена на курс національної валюти по відношенню до долару (графа 7).

Паритет купівельної спроможності (графа 6) обчислюється шляхом ділення ціни Біг-маку в національній валюті (графа 4) на 3,22 (ціну Біг-Мака в американських доларах).

Відхилення від ціни Біг-Мака у США (графа 8) обчислюється як відсоткова різниця між паритетом купівельної спроможності (графа 6) та курсом національних валют по відношенню до долару (графа 5).

Отже, таблиця виглядатиме наступним чином:

Рейтинг стран в индексе БигМак

Страна

Валюта

Цена БигМака в местной валюте

Цена Биг Мака в долларах

Паритет покупательной способности

Курс национальных валют по отношению к доллару (на 31.01.07)

Отклонение от цены Биг Мака в США,%

1

2

3

4

5

6

7

8

-

США

доллар

3,22

3,22

-

-

-

1

Исландия

исландская крона

509,00

7,44

158,07

68,40

2124,22%

2

Норвегия

норвежская крона

41,50

6,63

12,89

6,26

194,41%

3

Швейцария

швейцарский франк

6,30

5,04

1,96

1,25

38,82%

4

Дания

датская крона

27,80

4,84

8,63

5,74

178,26%

5

Швеция

шведская крона

32,00

4,59

9,94

6,97

216,46%

6

Великобритания

фунт

2,00

1,02

0,62

1,96

60,87%

7

Еврозона

евро

2,94

2,26

0,91

1,30

40,37%

8

Турция

лира

4,50

3, 19

1,40

1,41

43,79%

9

Новая Зеландия

новозеландский доллар

4,60

3,17

1,43

1,45

45,03%

10

Канада

канадский доллар

3,60

3,05

1,12

1,18

36,65%

11

Южная Корея

вон

2900,00

3,08

900,62

942,00

29254,66%

12

Чили

песо

1670,00

3,07

518,63

544,00

16894,41%

13

Колумбия

песо

6900,00

3,06

2142,86

2254,00

70000,00%

14

Бразилия

реал

6,40

3,00

1,99

2,13

66,15%

15

Венгрия

форинт

590,00

2,99

183,23

197,00

6118,01%

16

Перу

новый соль

9,50

2,97

2,95

3, 20

99,38%

17

ЮАР

дирхем

10,00

2,72

3,11

3,67

113,98%

18

Мексика

песо

29,00

2,66

9,01

10,90

338,51%

19

Австралия

австралийский доллар

3,50

2,71

1,09

1,29

40,06%

20

Аргентина

песо

8, 20

2,64

2,55

3,11

96,58%

21

Латвия

лат

1,40

2,59

0,43

0,54

16,77%

22

Эстония

эстонская крона

30,00

2,50

9,32

12,00

372,67%

23

Литва

лит

6,50

2,44

2,02

2,66

82,61%

24

Чехия

крона

52,10

2,41

16,18

21,60

670,81%

25

Саудовская Аравия

риал

9,00

2,40

2,80

3,75

116,46%

26

Сингапур

сингапурский доллар

3,60

2,34

1,12

1,54

47,83%

27

Япония

йена

280,00

2,31

86,96

121,00

3757,76%

28

Пакистан

рупия

140,00

2,31

43,48

60,70

1885,09%

29

Тайвань

новый тайваньский доллар

75,00

2,28

23,29

32,90

1021,74%

30

Польша

злотый

6,90

2,23

2,14

3,10

96,27%

31

Коста-Рика

колон

1130,00

2,18

350,93

519,00

16118,01%

32

Уругвай

песо

55,00

2,17

17,08

25,30

785,71%

33

Южная Африка

ранд

15,50

2,14

4,81

7,25

225,16%

34

Словакия

крона

58,00

2,13

18,01

27, 20

844,72%

35

Парагвай

гуарани

10000,00

1,90

3105,59

5250,00

163043,48%

36

Россия

рубль

49,00

1,85

15,22

26,50

822,98%

37

Тайланд

бат

62,00

1,79

19,25

34,70

1077,64%

38

Шри-Ланка

рупия

190,00

1,74

59,01

109,00

3385,09%

39

Филипины

песо

85,00

1,74

26,40

48,90

1518,63%

40

Индонезия

рупия

15900,00

1,75

4937,89

9100,00

282608,70%

41

Украина

гривна

9,00

1,71

2,80

5,27

163,66%

42

Египет

египетский фунт

9,10

1,60

2,83

5,70

177,02%

43

Венесуэлла

боливар

6800,00

1577,73

2111,80

4,31

133,85%

44

Малазия

ринггит

5,50

1,57

1,71

3,50

108,70%

45

Гонконг

гонконгский доллар

12,00

1,54

3,73

7,81

242,55%

46

Китай

юань

11,00

1,42

3,42

7,77

241,30%

Задача 18.

Використовуючи дані попередньої задачі, обчисліть значення індексу долару (USDX) станом на 31.01. 2007 р. Курс євро до долару США приймемо рівним 1,25.

Рішення:

Поточне значення індексу долару (USDX) - це середній показник зміни курсів шести світових валют (японської ієни, євро, британського фунту, канадського долару, швейцарського франку й шведської крони) по відношенню до долару США.

Відповідь: значення індексу долару складає 86,76.

Задача 19.

Дані щодо товарообігу компанії "МакДональдс" по сегментах наведені в таблиці
.

Сума

Зростання (зниження)

Товарообіг компанії:

В МЛН. ДОЛ.

2003

2002

2001

2003

2002

1

2

3

4

5

6

США

$3 594

$3 172

$ 3 139

Європа

4 498

3 982

3 727

APMEA

2 158

2 115

1 938

Латинська Америка

774

696

821

Канада

632

505

478

Інші

1 139

1 030

938

Всього

$12 795

$11 500

$11 041

Заповніть порожні клітинки таблиці і зробіть висновки щодо динаміки розвитку різних сегментів компанії.

Рішення:

Зростання (зниження) у 2003 році (графа 5) дорівнює

((графа 2: графа 3) - 1) х100%

Аналогічно розраховуємо для 2002 року. Дані розрахунків занесемо до таблиці:

Сума

Зростання (зниження)

Товарообіг компанії:

В МЛН. ДОЛ.

2003

2002

2001

2003

2002

1

2

3

4

5

6

США

$3 594

$3 172

$ 3 139

13%

1,05%

Європа

4 498

3 982

3 727

12,96%

6,84%

APMEA

2 158

2 115

1 938

2,03%

9,13%

Латинська Америка

774

696

821

11,21%

-15,23%

Канада

632

505

478

25,15%

5,65%

Інші

1 139

1 030

938

10,58%

9,81%

Всього

$12 795

$11 500

$11 041

11,26%

4,16%

Висновок: товарообіг компанії „МакДональдс” за даними розрахункової таблиці в цілому збільшується, не зважаючи навіть на те, що у 2002-му році спостерігалось його зниження на 15,23% у Латинській Америці. Найбільш активно зростаючим сегментом станом на 2003 рік є Канада - там відбулось найбільше зростання товарообігу (25,15%), у 2002-му році найбільш активно товарообіг зростав у АРМЕА та інших регіонах в цілому (9,13% та 9,81% відповідно). Найменша активність у зростанні товарообігу спостерігалась у 2002 році в Латинській Америці (там, як вже було зазанчено, спостерігалось падіння у порівнянні з 2001-м роком на 15,23%) та США - всього 1,05% зростання. У 2003 році найменш активно товарообіг зростав у АРМЕА - зафіксовано 2,03% зростання у порівнянні з 2002-м роком. Загалом зростання товарообігу компанії „МакДональдс” можна назвати активним, адже стійке зростання майже по всіх регіонах свідчить про стійке становище компанії на ринку. До того ж за три роки в цілому товарообіг компанії збільшився на 15,89%.

Задача 20

Дані по компанії "Кока-кола" станом на кінцеь 1-го кварталу 2004 року наведені в таблиці:

Статутний фонд - 5600000000 акцій по 0.25 дол. /од.

?

Приріст капіталу

4 582,00

Реінвестовані прибутки

27 203,00

Інші доходи (збитки)

-1 619,00

Втрата цінних паперів

-16 378,00

 Власний капітал

?

Заповніть порожні клітинки таблиці і розрахуйте суму власного капіталу компанії станом на 31 березня 2004 року.

Рішення:

Власний капітал - це сума кількості акцій, помножений на їх ціну, приросту капіталу, реінвестованих прибутків, інших доходів мінус втрати від зміни курсу цінних паперів на міжнародному фондовому ринку. Запишемо розрахунки до таблиці.

Статутний фонд - 5600000000 акцій по 0.25 дол. /од.

1400000000

Приріст капіталу

4 582,00

Реінвестовані прибутки

27 203,00

Інші доходи (збитки)

-1 619,00

Втрата цінних паперів

-16 378,00

 Власний капітал

1400000000,00+4582,00+27203,00-1619,00-16378,00 = 1400013788,00

Відповідь: сума власного капіталу складає 1400013788,00 дол.


Информация © Центральная Научная Библиотека