Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Курсовая работа: Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі "Вал"

Курсовая работа: Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі "Вал"

Міністерство освіти і науки України

Черкаський політехнічний технікум

Курсова робота

з предмету: „Економіка, організація і планування машинобудівного виробництва”

на тему: Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі „Вал”

Пояснювальна записка

5.090227 РК ЕОП 16 ЗП

Керівник роботи

____________

Виконав студент

____________

Захищено з оцінкою

2009р.


Зміст

Вступ

1 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів і автоматичних ліній.

1.1 Коротка характеристика цеху і обладнення.

1.2 Організація обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній.

1.3 Організація праці та заробітна плата

1.4 Розрахунок річного фонду заробітньої плати.

2 Визначення експлутаційний витрат на утримання обладнення верстатів та автоматичних ліній.

2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

2.2 Розрахунок витрат та вартості електроенергії

2.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування верстатів та автоматичних ліній

3 Розрахунок витрат на виробництва деталі „Вал ”

3.1 Вихідні дані

3.2 Розрахунок прямих витрат на виробництво деталі „Вал”

3.3 Розрахунок непрямих витрат на виробництво деталі „Вал”

34.4 Розрахунок калькуляції на виробництво одиниці продукції

3.5 Аналіз структури собівартості одиниці продукції та розробка заходів по зниженню собівартості

4 Розрахунок показників економічної ефективності

5 Техніко-економічні показники курсової роботи

Висновок

Література


1 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів і автоматичних лініях

1.1 Коротка характеристика цеху і обладнання, що експлуатується

Загальна інформація про підприємство

Будівництво Черкаського приладобудівного заводу, як філіалу в складі НВО ’’Імпульс’’ м. Москва, розпочалось в грудні 1979 року.

Підприємство створювалось з метою виробництва високоінтелектуальної продукції. Зведення основних корпусів почалось в 1980 році з метою випуску спеціальних радіо виробів на період А.

З лютого 1984 року філію ЧПЗ в складі НВО ’’Імпульс’’ перетворено в державне підприємство ’’Черкаський приладобудівний завод’’, яким і залишилось до вересня 1998 року.

З вересня 1998 року Черкаський приладобудівний завод перетворено у Відкрите акціонерне товариство ’’Черкаський приладобудівний завод’’, згідно наказу ФДМУ м. Київ. На протязі більш як 25-річного періоду будівництва, становлення і розвитку підприємство постійно впроваджувало у серійний випуск та удосконалювало вироби спеціального та виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку.

Продукція, яка випускається

Зараз підприємство спеціалізується на виробництві:

деталі та вузли для виробництва автомобілів: двигуни опалювачі - радіатори електровентилятори;

- електрообладнання для хімічної промисловості;

- електроінструмент;

- охоронна сигналізація;

- електродвигуни;

- товари народного споживання ( тепловентилятори, соковижималки);

- спецтехніка.

До складу ВАТ “ЧПЗ” входять:

- чотири цехи основного виробництва

в т.ч механічно-складальний цех № 2

складальний цех № 3

механічний цех № 4

гальвано-штампувальний цех № 16

- чотири цехи допоміжного виробництва:

в т.ч інструментальний цех № 6

ремонтно-механічний № 7

енерго-ремонтний ( у складі якого Котельня ) № 8

- інженерно-адміністративна служба

- складське господарство

- об’єкти непромислової групи (громадське харчування медпункт)

Всі об’єкти розташовані комплексно та знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1 загальною площею 30.6432 га

Персонал та фонд оплати праці

Показники Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього)
1 Фонд оплати праці 1839 2950 3020
2 Облікова чисельність 271 254 235
3 Основні 98 120 137
4 Допоміжні 81 78 66
5 Службовці кервники 92 56 32

Основні техніко-економічні показники виробництва продукції

Показники Факт 2005 р. Факт за 1 півріччя 2006 р План 2007 р
1 Обсяги товарної продукції в цінах тис грн 5292.6 4449.9 13944
2 Фонд оплати праці ти грн 1839 1472 3020
3 Середньо-облікова чисельність чол 271 283 235
4 Середня зарплата грн 565.5 867 1071
5 Продуктивність праці тис грн 12.5/1.62 15.7/2.62 59.3/4.94

Характеристика становища підприємства на ринку та заходи до його покращення

Основні споживачі продукції

1 Ел. Веретено і запчастини до нього Білорусь

м. Могильов – завод штучного волокна

м. Світловодськ – ПО ’’Хімволокно ’’

2 Апаратура охоронної сигналізації ’’Піон В’’ Україна

м. Київ – підприємства НЕК ’’Укренерго ’’

м. Рівне – атомна електростанція

м. Хмельницький – атомна електростанція

3 Ел. Двигуни і ел. Вентилятори на 12В і 24В

основні споживачі

м. Харків – ’’Тракторний завод’’

м. Кременчуг – ’’Автомобільний завод’’

м. Запоріжжя – ’’Автомобільний завод’’

м. Тернопіль – ’’Комбайновий завод’’

4 Вузли автомобільних радіаторів охолодження блоки запалення для автономних опалючів

м. Луганськ – ’’Авіаційний завод’’

м. Луганськ – ’’АТЗТ Взліт’’

5 Напороміри і тягонапороміри

м. Монастирище – ’’Кабельний завод’’

м. Кременчуг – ’’Завод Дормаш’’

6 Товари народного споживання соковижималки тепло вентилятори електроінструмент

Роздрібна торгівля по містам України

7 Деталі і вузли

м. Київ ’’Хімлаборреактив’’

Заходи по поліпшенню ринків збуту продукції ВАТ ЧПЗ

-  відкритий сайт ВАТ ’’ЧПЗ ’’ в Інтернеті

-  проробляється питання по додатковому відкриттю дилерської мережі по містах України та Росії

-  проводиться робота з організації реклами заводської продукції у засобах масової інформації та участь в торгівельно-промислових виставках

-  створення рекламоносіїв ВАТ ’’ЧПЗ ’’, буклети

Соціальна сфера

В товаристві працівникам забезпечене часткове безкоштовне медичне обслуговування. Укладені договори з медичними закладами на проведення обов’язкових медичних оглядів.

Забезпечено робітників гарячим харчуванням. Працює двоповерхова їдальня. Виділяється матеріальна допомога на поховання близьких родичів, у зв’язку з скрутним матеріальним станом, на лікування, ювілейними датами, виходом на пенсію тощо. Виділяються кошти на організацію оздоровлення робітників заводу та їх дітей. Забезпечено усіх бажаючих земельними ділянками для занять городництвом.

Згідно колективного договору на 2005-2007 р. прийнято рішення товариства, зважаючи на збитковість, зберегти і виділити кошти на розвиток соціальної сфери підприємства, а саме забезпечення працівників гарячим харчуванням і дотримання роботи медичного пункту. На загальних зборах акціонерів ВАТ ЧПЗ від 27.08.2003 було прийняте рішення продаж корпуса 107 ( їдальня та відділ технодокументації) з техніко-економічним обґрунтуванням.

На теперішній час на підприємстві працює 315 чол. З метою поліпшення фінансового становища та зменшення витрат на утримання корпусу 107, який не задіяний у виробничому процесі, на засіданні Спостережної ради від 31.10.2005 р. було розглянуте питання про реалізацію корпуса 197. Кошти від реалізації запропоновано спрямувати на поповнення обігових коштів підприємства, виплату заробітної плати, нарахувань доплати і платежів до бюджету.

Природоохоронні заходи

-  Оцінка впливу виробництва на навколишнє середовище

-  Проведення природо захисних заходів ( з визначенням термінів та джерел фінансування)

Центральна заводська лабораторія акредитована і атестована на методи проведення аналізу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на хімічні аналізи повітря в робочій зоні, шум, вібрацію, мікроклімат, напруженість і важкість праці, а також на аналіз стічних вод.

Проводиться планові та непланові цільові перевірки державним екологічним відділом Черкаської області, та санепідстанціями різних рівнів, органами самоврядування по дотриманню природоохоронного законодавства та Державним ЦСМ.

Проводиться відомчий контроль викидів ЗР в навколишнє природне середовище.

Затверджені підприємством та відділом екології раціонального природокористування міста заходи по охороні навколишнього середовища на 2008рік та план на природоохоронні заходи 2009 рік.

Характеристика цеху №2

Вміст у повітряному середовищі,мг/м

-вуглеводнів-240

-оксиду вуглецю СО2-115

-звичайний пил-12

-кварцевмісний пил-0,4

-аерозоль(марганець)-0,13

Температура-20 Шум 78-90дБ
Відносна вологість повітря-52% Освітлення-250-270лк
Швидкість руху повітря-0,3м/с

Таблиця №1-Перелік обладнення цеху

Назва обладнення Тип,марка Кількість

Потужність

К,Вт

Призначення
1Токарно-револьверний 1В116П 1 5.5 Для токарнихробіт
2Фрезерний Вандер 1 2.0 Для фрезерних робіт
3 Фрезерний 6Т-10 1 4.97 Для пресувальних робіт
4 Фрезерний 1А616П 1 7.0 Для токарнихробіт
5Токарно-гвинторізний 1А616 1 4.12 Для сверлильних робот
6 Токарно-гвинторізний 1А616 1 3.0 Для шліфувальних робіт
7 Токарно-гвинторізний 16525П 1 9.6 Для токарних робіт
Технологічний процес
8 Радиально-сверлильный 2М55 1 4.6 Для сверлильних робіт
9Фрезерний верстат 692Р 1 6.9 Для фрезерних робіт
10Токарний верстат 1К62 1 8.2 Для токарнихробіт
Всього 10
Сумарна потужність встановленого обладнання становить 55.89кВт

1.2 Організація обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній

Головною задачею даного розділу є розрахунок річної трудомісткості обслуговування і ремонту обладнання яке використовується для визначення чисельності робітників і річного фонду заробітної плати.

Технічне обслуговування - це комплекс робіт по підтримці в справному стані обладнання. Воно передбачає догляд за обладнанням, проведення оглядів за планом, видалення незначних несправностей, що не потребують виведення обладнання з робочого режиму, регулювати, чистку, змащування обладнання. Технічне обслуговування проводиться експлуатаційним персоналом в процесі роботи обладнання з використанням перерв, неробочих днів, змін

Річна трудомісткість технічного обслуговування цеху

Тобс= ΣNобсі· nі (2.2.1)

Тобс1=6.48·1=6.48 люд/год

Таблиця №2-Річна трудомісткість технічного обслуговування верстатів цеху

Назва обладнення Тип, марка Кількість Річний норматив трудомісткості обслуговування люд/год Річна трудомісткість обслуговування люд/год
Технологічний процес
1Токарно-револьверний 1В116П 1 6,48 6.48
2Фрезерний Вандер 1 3.23 3.23
3Фрезерний 6Т-10 1 4.86 4.86
4Фрезерний 1А616П 1 6,48 6.48
5Токарно-гвинторізний 1А616 1 4,68 4.86
6 Токарно-гвинторізний 1А616 1 3.23 3.23
7 Токарно-гвинторізний 16525П 1 6,48 6.48
8. Радиально-сверлильный 2М55 1 6,48 4.86
9 Фрезерний верстат 692Р 1 6.48 6.48
10.Токарний верстат 1К62 1 6,48 6.48
Всього 53.44

Річна трудомісткість технічного обслуговування верстатів складає 53.44люд/год

При організації ремонту обладнання необхідно забезпечити безперервну працю обладнання, зменшення простою обладнення в ремонті, підвищення надійності та зменшення витрат на ремонт. Цьому допомагає система планово - попереджувальних ремонтів обладнання (ППР)

Система ППР являє собою сукупність організаційних та технічних заходів з планування, підготовки, організації, проведенню обліку різного виду робіт з технічного догляду та ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній.

Система ППР вміщає технічне обслуговування та планові ремонти-поточний та капітальний.

Поточний ремонт виконуються в процесі експлуатації обладнання. При цьому у вигляді ремонту замінюються окремі швидко зношу вані частини, виконується регулювання та перевірка.

Капітальний ремонт найбільш складний та великий за обсягом вид ремонту. При цьому робиться повне розбирання обладнання та ремонт базових деталей.

При плануванні ремонтних робіт використовуються такі поняття як ремонтний цикл, міжремонтний період

Ремонтний цикл обладнання - це час роботи обладнання від першого капітального ремонту до іншого вимірюється в роках залежить від групи режимів роботи обладнання

Міжремонтний період - це час роботи обладнання між двома сусідніми ремонтами, вимірюється в місяцях залежить від груми режимів роботи обладнання.

Для побудови графіка ППР потрібні наступні дані:

- рік для якого складається графік ППР 2010р

- дата останнього капітального ремонту верстата яка береться з паспорту верстата

- ремонтний цикл [4.дод.3]

- міжремонтний період (в місяцях) [4.дод.3]

Після складання графіка ППР визначаємо трудомісткість ремонтів обладнання за рік для визначення кількості ремонтного персоналу в цеху. Річна трудомісткість ремонтів визначається за формулою.

Трем=ΣNремі· Кі · nі (2.2.2)

Де Nремі- річний норматив ремонту певного виду обладнання чол./год [5.дод.4]

Кі- кількість ремонтів поточних або капітальних за рік для певного виду обладнання (приймається із графіка ППР, шт.)

nі - кількість верстатів даного виду

m-кількість видів обладнання

Розраховуємо річну трудомісткість ремонту для верстатів. Розрахунки виконуються аналогічно і заноситься в таблицю №4

Трем1=2,4·1·1+22·1·1=24.4люд/год

Таблиця №3 Графік ППР на 2009р

Назва

обладнання

Тип

марка

МРП

П

р

К

р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П К
1 Токарно-гвинторізний 1 1В116П 2

03.

1998

6

6

К П 11
2 Фрезерний 1 Вандер 2

04.

1998

6

6

К П
3 Фрезерний 1 6Т-10 2

05.

1998

6 К П 6
4 Фрезерний 1 1А616П 2

06.

1998

6 К П
5 Токарно-гвинторізний 1 1А616 2

08.

2002

6 П П
6 Токарно-гвинторізний 1 1А616 2

09.

2004

6 П П
7 Токарно-гвинторізний 1 16525П 2

12.

2005

6 П
Технологічний процес
8 Радиально-сверлильный 1 2М55 2

03.

2006

6 П П
9 Фрезерний 1 692Р 2

08.

2007

6 П П
10 Токарний 1 1К62 2

03.

2008

6 П П п

Таблиця № 4 Річна трудомісткість ремонту верстатів в цеху

Назва обладнання

Тип

марка

Кількість ремонтів Річна норма ремонтів Річна трудомісткість
1 Токарно-гвинторізний 1 1В116П 1 1 2.4 22 24.4
2 Фрезерний 1 Вандер 1 1 1.4 15 16.4
3 Фрезерний 1 6Т-10 1 1 1.8 17 18.8
4 Фрезерний 1 1А616П 1 1 2.4 22 24.4
5 Токарно-гвинторізний 1 1А616 1 0 1.8 17 1.8
6 Токарно-гвинторізний 1 1А616 1 0 1.4 15 1.4
7 Токарно-гвинторізний 1 16525П 1 0 2.4 22 2.4

 

8 Радиально-сверлильный 1 2М55 2 0 1.8 17 1.8
9 Фрезерний 1 692Р 2 0 2.4 22 2.4
10 Токарний 1 1К62 2 0 2.4 22 2.4

 

1.3 Організація праці та заробітна плата

На підприємстві ВАТ Приладобудівний Черкаський завод в цеху слюсарно-механічний працює бригада ремонтного персоналу яка обслуговує і ремонтує верстати і автоматичні лінії. Бригада складається з 5 людей, вони розподіляються по розрядам

3 розряд 1чоловік

4 розряд 1 чоловік

5 розряд 2чоловіка

6 розряд 1чоловіка

Бригада централізована, працює в одну зміну початок роботи 8-00 до 17-00

В даному цеху встановлено погодинно-преміальну оплату праці. На підприємстві з 1.10.2008 року встановлено наступні тарифні ставки

1 розряд-3,36грн

2 розряд-3,90грн

3розряд -4,5грн

4розряд -5,2грн

5розряд -5,9грн

6розряд-6,8грн

в цеху встановлено розмір премії 30%

В Україні встановлено розмір відрахувань в обов’язкові фонди:

- Фонд державного-пенсійного страхування 32,3%

- Фонд державного соціального страхування в зв’язку з непрацездатності 2,9%

- Державний фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 0,2%

- Державний фонд на випадок безробіття 1,6%

Загальний % відрахування складає 37% від річного фонду оплати праці

Кожен робітник бригади за рік відпрацьовує 1880год

1.4 Розрахунок кількості персоналу і річного фонду заробітної плати

Розрахунок кількості персоналу ремонтної служби цеху проводить на підставі трудомісткості обслуговування та трудомісткості ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній.

Кількість працівників визначається за формулою

К= ΣТобсл.+ ΣТрем / Fеф ·К n ( 2.4.1)

Тобсл. Трем- річна сумарна трудомісткість обслуговування і ремонту верстатів та автоматичних ліній

Fеф- річний ефективний фонд робочого часу, год

Кn- коефіцієнт перевиконання норм виробників

К=830.16+53.44/1880=0,47=1чол.

Виходячи з отриманого результату видно, що бригада ремонтного персоналу обслуговує обладнання верстатів даної дільниці, а і обладнання інших цехів тому в бригаді працює 5чоловіка.

Визначаємо річний фонд заробітної праці.

1.Тарифна заробітна плата

ЗПтар=Т ст ·Fеф·Кі ( 2.4.2)

Кі-кількість робітників даного розряду

ЗПтар6=6.8·1880·1=12784 грн

ЗПтар5=5,9·1880·2=22184грн

ЗПтар4=5,2·1880·1=9776 грн

ЗПтар3=4.50·1880·1=8460 грн

2.Визначить розмір премії

П= ЗПтар ·%П/100 ( 2.4.3)

Де, %П- процент премії прийнятий на виробництві 30%

П6=12784·30/100=3838.2грн

П5=22184 ·30/100= 6655,2грн

П4=9776·30/100=2932.8 грн

П3=8460·30/100=2538 грн

3.Доплата за роботу в нічний час

Бригада в нічний час не працює

4.Доплата за роботу в святкові та вихідні дні

Бригада в святкові дні та вихідні не працює

5.Визначить загальну заробітну плату

ЗПзаг= ЗПтар+ Пі ( 2.4.6)

ЗПзаг6=12784+3835.2=16619.2 грн

ЗПзаг5=22184+6655,2=28839,2 грн

ЗПзаг4=9776+2932,8=12708.8 грн

ЗПзаг3=8460+2538=10998 грн

6.Визначить відрахування фонди:

Фонд державного-пенсійного страхування

- Фонд державного соціального страхування в зв’язку з непрацездатності

- Державний фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

- Державний фонд на випадок безробіття

Ві=0,37 · ЗПзаг ( 2.4.7)

В6=0,37 ·16619,2=6149,1 грн

В5=0,37 ·28839,2=10670,5 грн

В4=0,37 ·12708,8=4702,2 грн

В3=0,37 ·10998=4069,26 грн

7.Визначить річний фонд заробітної плати

ЗПріч= ЗПзагі + Ві ( 2.4.8)

ЗПріч6=16619,2+6149,1=22768,3 грн

ЗПріч5=28839,2+10670,5=39509,7 грн

ЗПріч4=12708,8+4702,2=17411 грн

ЗПріч3=10998+4069,2=15067,2 грн.

8.Визначаєм середньомісячну заробітну плату по розрядами

ЗПсеред.м.= ЗПзаг/12 · Кі (2.4.9)

ЗПсеред.м6.= 16619,2/12·1=1384,9 грн

ЗПсеред.м.5=28839,2/12·2=1201,63 грн

ЗПсеред.м4.= 12708,8/12·1=1059 грн

ЗПсеред.м3.= 10998/12·1=916,5 грн

Заносимо дані в таблицю №5


Таблиця-5 Річний фонд заробітної плати, грн

Розряди К-сть

Тст

 

 

Fеф

ЗПтар

Пі

Дн

Дс

ЗПзаг

Ві

ЗПріч

ЗПс.м.

6 1 6,8 1880 12784 3835,2 - - 16619,2 6149,1 22768,3 1384,9
5 2 5,9 1880 22184 6655,2 - - 28819,2 10670,5 39509,7 1201,63
4 1 5,2 1880 9776 2932,8 - - 12708,8 4702,2 17411 1059
3 1 4,50 1880 8460 2538 10998 4069,26 15067,2 916,5
Всього 53144 15962 69165,2 25591 94745,15

Річний фонд заробітної плати складає 94745,15грн


2. Визначення експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів та автоматичних ліній

2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

У виробничому процесі основні фонди зношуються тобто втрачають свої техніко-економічні властивості. Відшкодування зносу основних фондів відбувається за допомогою амортизаційних відрахувань. Норми амортизації встановлюються централізовано з урахуванням фізичного зносу основних фондів. Відповідно до чинного законодавства України згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств. Основні фонди поділяються на 4групи:

1група-будівлі,споруди та інші-NА-2% від балансової вартості основних фондів.

2група-автомабільний транспорт, прилади, інструменти, офісне обладнання, устаткування NА-10%

3група-інші фонди які не ввійшли до 1,2,4групи

NА-6%

4група-електроннообчислювальні машини, програмне забезпечення інші інформаційні системи о.р.к техніка NА- 15%

1 Річні амортизаційні відрахування цеха підприємства визначається по формулі.

Авідр.цеха=А відр.спор +А відр.обл. (3.1.1)

2Визначаєм річні амортизаційні відрахування споруди цеха в якому розташоване обладнання яке забезпечує технологічний процес

А відр.спор2009=Вбалан.спор 2009· NА1 /100 (3.1.2)

NА-річна норма амортизації яка дорівнює 2% від балансової вартості споруди

Вбалан.спор 2007-балансова вартість споруди цеха в 2009р яка визначається з умови

Вбалан.спор 2009=Sц·250м2

Sц-площа цеху в якому розташоване обладнання технологічного процесу

1м2 виробнича площа коштує на 1.01.2007р близько1000 грн

Sц=46 · 9 = 414 м2

Вбалан.спор 2009=414 · 1000=414000грн

Визначаємо А відр.спор 2009 за формулою 3.1.2

А відр.спор2009=414000 ·2%/100=8.28 тис грн

Річні амортизаційні відрахування споруди цеху складає 20000грн

3 Визначить А відр.обл по формулі

А відр.обл 2009= Вбалан.спор 2009 · NА2 /100 (3.1.3)

NА2-річна норма амортизації для 2групи до якої відноситься обладнання цеха складає 10% Вбалан.спор 2009 балансова вартість обладнання цеха визначається з працс листів „Бізнес за 2009р”

Звичайний верстат 5000-7000$

Верстат з ЧПУ 7000-10000$

10-звичайних

0-з ЧПУ

Визначаєм балансову вартість обладнання в 2009р

Вбалан.спор 2009=(10 · 5000) ·7=350000грн

Визначаєм А відр.обл за формулою 3.1.3

А відр.обл=350000 ·10/100=35000грн

Різні амортизаційні відрахування обладнання складають 112000грн

Визначаєм річні амортизаційні відрахування цеху по формулі (3.1.1)

А відр.цеху=8280+35000 = 43280грн

Річні амортизаційні відрахування складає 43280 грн. Вони використовуються на ремонт реконструкції, модернізації, діючих фондів підприємства.


2.2 Розрахунок витрат та вартість електроенергії

До складу експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів та автоматичних ліній входить вартість використаної електроенергії, для її розрахунку використовуємо наступні методи.

Визначаємо річні витрати активної електроенергії по формулі

Wріч= Рвст ·Тр ·Кв ( 3.2.1)

Рвст- встановлено потужність обладнання цеху кВт. Приймаємо з таблиці 1

Тр- річна кількість годин роботи верстатів, год

При однозмінній роботі верстатів складає1500-2000год

Кв- коефіцієнт використання обладнання Кв=1,1

Wріч= 55.89 ·2000 · 0.9=100602 кВт/год

Визначаємо вартість споживаної електроенергії виходячи з сучасних тарифів на електроенергію яка відпускається промислових споживачами вартість 1кл за год на 1.01.2009складає

0,5927грн кл/год

Вел= Wріч ·Тел

Вел= 100602 · 0,5927= 59626,81грн

Вартість використаної електроенергії на технологічні потреби цеху складають 59626,81грн

2.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування верстатів та автоматичних ліній

Раціональне використання потужності збільшення терміну експлуатації і продуктивності обладнання залежить від якості ремонту і наявність запасних частин і допоміжних матеріалів тому розрахунок цих витрат входить в склад витрат на утримання обладнання верстатів. Вартість допоміжних матеріалів і запасних частин на обслуговування і ремонт верстатів та автоматичних ліній визначаємо.

Вм=Рвтс·Км=55.89 ·70=3912.3грн

Км-коефіцієнт для визначення матеріальних витрат на допоміжні матеріали і запасні частини, Км=70грн

Рвтс- встановлення потужності обладнання цеху, кл таблиця 1 Рвтс=55.89

За результатами розрахунків складаємо кошторис експлуатаційних витрат на утримання верстатів та автоматичних ліній. Заносимо до таблиці 6

Таблиця 6-Кошторис експлуатаційних витрат на утримання обладнання верстатів та автоматичних ліній.

Назва статей витрат Сума витрат Примітки
1 Основна заробітня плата на обслуговування верстатів та автоматичних ліній 53144

Т5 2.4.3 Птар

2 Додаткова заробітня плата на обслуговування верстатів та автоматичних ліній 15962

Т5 2.4.3 Пі

3 Відрахування в обов’язкові державні фонди 25591

Т5 2.4.3 Ві

4 Річні амортизаційні відрахування основних фондів цеху 43280 розділ 3.1.1
5 Вартість споживаної енергії 59626.8 розділ 3.2 .3.2.2
6 Вартість допоміжних матеріалів запасних частин 3912.3 розділ 3.3.1
Всього 201516.1

Висновок Загальна сума експлуатаційних витрат на утримання верстатів і автоматичних ліній складає 201516.1 грн


3 Розрахунок витрат на виробництво деталі „Вал-шестерня”

3.1 Вихідні дані для виробництво деталі „Вал-шестерня”

Назва деталі – "Вал". Вона призначена для передачі крутного руху в різних машинах і механізмах

Маса заготовки - 3.12кг

Маса деталі – 2,5кг.

Відходи матеріалу –0.62кг.

Матеріал – Сталь 45 ГОСТ 4543-88

Ціна матеріалу – 7 грн./кг.

Ціна відходів – 3,50 грн./ кг.

Операції, що виконуються на вибраному обладнанні:


№оп

Операція модель Трудоємкість деталі розряд
005 Фрезерно-центрувальна МР-73М 1.79 4
010 Токарна програмна 16Б16Ф3 3.18 2
015 Токарна програмна 16Б16Ф3 2.96 2
020 Фрезерувальна 6РФ3 5.77 2
025 Круглошліфувальна 3М151 2.31 4
030 Круглошліфувальна 3М151 2.31 4
035 Круглошліфувальна 3М151       2.28 4
045 Круглошліфувальна 3М151       2.28 4
050 Круглошліфувальна 3М151 2.25 4
055 Круглошліфувальна 3М151       1.93 4
060 Свердлильна 2Р135 1.72 4
065 Свердлильна 2Р135       0.99 4
Всього 29.8

Обладнання, яке необхідне для виготовлення даної деталі

Назва обладнання Тип, марка Кількість Потужність, кВт
Радиально-сверлильний 2М55 1 4.6
Фрезерний верстат 692Р 1 6.9
Токарний верстат 1К62 1 8.2
Всього 19.2
№ операції Ріжучий інструмент Допоміжний інструмент

005

Фрезерно-центр.

Торцеві фрези 3918541011(2) Т15К6

ГОСТ 9473-80

Центрові сверла 3918541011(2) Р6М5 ГОСТ 14952-75

Пристрій спеціальний 5.09227 ПКТО.003 ПВ-2

Оправка цехова на фрезу 108.505

010 015

Токарна

Різець 2102-0055 Т15К6 ГОСТ18877- 73

Різець УИ580-20; Різець контурний

Т15К6 2525М15

Оправка спеціальна на фасоний різець 5.090227 ПКТО,003ПВ

020

Фрезерна

Фреза 2234-0353 ГОСТ9140-78 Пристрій спеціальний 5.09227 ПКТО.003 ПВ-2

025 055

Круглошліф

Фреза черв’ячна двох західна

301810XXXX

Пристрій спеціальний 5.09227 ПКТО.003 ПВ-2

060 065

Круглошліф

-  Шліф.круг ПП400*50*203 24А40ПСМ15К5 50м/сек. 1кл.А

ГОСТ2424-83 шліф круг ПВК660*80*305 24А40-ПС15К550м/с1клА ГОСТ2424-83

Оправка; два фланці притискні

Річна програма випуску – 4100 шт.

Спосіб отримання заготовки – штамповка


3.2. Прямі витрати на виробництво деталі ”Вал”

В залежності від способу включення в собівартість окремих видів продукції, витрати підрозділяють на прямі, і непрямі. Під прямими витратами розуміють витрати пов’язані з виробництвом продукції, які можуть бути безпосередньо заключні в їх собівартість. Під непрямими витратами розуміють витрати на утримання і експлуатацію обладнання, цехові витрати та інше. Ці витрати розподіляються на собівартість окремих виробів за допомогою спеціальних методів.

Прямі витрати на виробництво продукції включають:

1) Вартість основних матеріалів.

2) Вартість допоміжних матеріалів, що використовуються на технологічні цілі.

3) Вартість палива та електроенергії для технологічних цілей.

4) Заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування, в фонд зайнятості, пенсійний фонд.

5) Витрати на підготовку та освоєння виробництва.

6) Відшкодування зносу інструменту та пристроїв спеціального призначення.

Вартість основних матеріалів визначаємо за формулою:

Смат. = (Нз · Цм (1+ Кт.з) – Нв · Цв) ·А (4.2.1)

де Нз – маса заготовки на одну деталь, кг.

Цм – діюча оптова ціна одного кілограму матеріалу, грн.

Кт.з – коефіцієнт транспортно-складських витрат.

Кт.з = 0,1

Нв – маса відходів з кожної деталі, кг.

Цв – ціна відходів з кожної деталі, грн.

А – річна програма випуску деталей по цеху, шт.

Величину відходів з кожної деталі розраховуємо по формулі

Нв= Нз - Нд                                                                        (4.2.2)

Нд - маса деталі, кг

Підставивши значення у формулу, маємо:

Нв=3.12-2.5 = 0.62кг

Підставивши значення у формулу, маємо:

Смат = [ 3.12 · 7 ) · ( 1+ 0, 1 ) - 0,62 · 3,50] · 4100 = 89601.4 грн.

Вартість палива та електроенергії для технологічних цілей. Визначаємо витрати електроенергії, що споживається в процесі виробництва даної деталі по формулі:

 · Fq · Кз · Це (4.2.3)

де Вм.е – річна вартість електроенергії, грн.

– сумарна встановлена потужність обладнання, що використовується для обробки даної деталі, кВт

 = 55.9 кВт.

Fq – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год.

Fq = 1880 год.

Кз – середній коефіцієнт завантаження обладнання.

Кз = 0,8

Це – вартість 1 кВт/год електроенергії, грн.

Це = 0,5927 грн.

Підставивши значення у формулу, маємо:

19.2·1880·0,8·0,5927 = 17115.28 грн

Витрати на стиснуте повітря визначаємо за формулою:

См.пов = Qм.пов · Цпов (4.2.4)

де Qм.пов – річні витрати стиснутого повітря, м3.

Qм.пов = 10000м3

Цпов – вартість стиснутого повітря, грн./м3

Цпов = 0,1 грн./м3

Підставивши значення у формулу, отримуємо:

См.пов = 10000 ·0,1= 1000 грн.

Розраховуємо вартість палива та електроенергії на технологічні потреби по формулі:

Стех = См.е + См.пов                                 (4.2.6)

де Bм.е – річна вартість електроенергії, грн..

См.е = 17115.28 грн.

См.пов – витрати на стиснуте повітря, грн.

См.пов =1000 грн.

Підставивши значення у формулу, маємо:

С тех = 17115.28 +1000 =18115.28 грн.

Визначаємо прямі витрати на оплату праці для складання калькуляції.

Дані витрати включають в себе основну заробітну плату і додаткову заробітну плату основних робітників, які виготовляють деталь „Вал-шестерня”

Заробітна плата основних робітників. Для основних робітників застосовуємо відрядно-преміальну оплату праці.

Основну заробітну плату розраховуємо по формулі:

ЗПвідр = Т · Тст.сер · А (4.2.7)

де Т – трудомісткість виготовлення однієї деталі в нормо-годинах, Т=29.4/60=0.49

. Тст.сер – годинна тарифна ставка середнього розряду, грн./год.

Значення Тст.сер знаходимо по формулі:

Тст.сер= Σі=м tшт · Тст / Σі=1 tшт (4.2.8)

де tшт.і – штучний час відповідної операції, хв

Підставивши значення у формулу, отримуємо Тст.сер=1.79·5.2+3.18·3.9+2.96·3,9+5.77·3,9+2.31·5.2+2.28·5.5+2.28·5.2+2.25·5.2+1.93·5.2+1.72·5.2+0.99·5.2/29.4 = 4.62грн/год

А – річна програма випуску даної деталі, шт.

А = 4100 шт

ЗПвідр =0.49·4.62·4100=9280.42 грн

Додаткову заробітну плату основних робітників, яка складає 15% від суми основної заробітної плати та премії, визначаємо по формулі:

ЗПдод =ЗПвідр ·П/100 (4.2.9)

Підставивши значення у формулу, маємо:

ЗПдод = 9280.42 · 15/100 = 1392.06 грн.

Визначаємо відрахування на соціальне страхування, в фонд зайнятості та пенсійний фонд 37% по формулі:

В = 0,37·( ЗПвідр + П) (4.2.10)

Підставивши значення у формулу, маємо:

В = 0,37·(9280.42 +1392,06) = 3948.8 грн.

Річний фонд заробітної плати визначаємо по формулі:

ЗПф = ЗПзаг+ П+В (4.2.11)

Підставивши значення у цю формулу, отримаємо:

ЗПф =9280.42 + 1392.06 + 3948.8 = 14621.28 грн.

Визначаємо статтю калькуляції „інші” прямі витрати. Витрати на підготовку та освоєння виробництва в курсовій роботі не розраховуємо так як деталь виробляється підприємствами на протязі тривалого періоду.

Визначаємо відшкодування зносу інструментів та пристроїв спеціального призначення на технологічні цілі. Приймаємо рівним 1,5% від вартості інструментів та пристроїв спеціального призначення

Відшк. = 0,001 · Вінс·А (4.2.12)

де Вінс – вартість виробничого обладнання, що використовується, грн.

Вобл = 2500 грн.

Підставивши значення у формулу, маємо:

Відшк. = 0,001 · 1000 · 4100 = 4100 грн.

Всі розрахункові дані заносимо в таблицю 7

Таблиця 7 Прямі витрати на виробництво продукції деталі „Вал-шестерня”

Назва статей витрат

Сума витрат, грн.

Примітка

1. Прямі матеріальні витрати
1.1 Сировина матеріалів 89601.4 ф. 4.2.1
1.2 Вартість палива та електроенергії на технологічні потреби 18115.28 ф.4.2.6
2 Прямі витрати на оплату праці
2.1 Основна заробітна плата основних робітників 9280.42 ф.4.2.7
2.2 Додаткова заробітна плата 1392.06 ф.4.2.9
3 Інші прямі витрати
3.1 Відрахування в обов’язкові держ. фонди 3948.8 ф.4.2.10
3.2 Відшкодування зносу інструментів і пристроїв спеціального призначення 4100 ф.4.2.12
Всьго 126437.96

Прямі витрати на виробництво продукції склали 126437.96 грн.

3.3 Непрямі витрати на виробництво деталі „Шток редуктора”

В склад непрямих витрат на виробництво продукції входять такі витрати:

1) Витрати, які пов’язані з експлуатацією технологічного обладнання.

витрати на поточний ремонт обладнання.

2) Амортизаційні відрахування на обладнання яке задіяне у технологічному процесі.

3) Витрати, пов’язані із зносом малоцінних та швидкозношуваних інструментів, які використовуються при експлуатації і ремонті обладнання технологічного процесу.

4) Витрати пов’язані з управлінням виробництва.

5) Інші витрати.

Також, визначаються витрати, які пов’язані із експлуатацією технологічного обладнання та витрати, пов’язані з ремонтом цього обладнання. Ці витрати включають в себе:

1) Основну та додаткову заробітну плату допоміжних робітників, які обслуговують дане технологічне обладнання.

2) Вартість допоміжних матеріалів та запасних частин.

Для визначення заробітної плати допоміжних робітників, трудомісткість обслуговування та ремонту обладнання вибираємо з заводських даних №2,№4. Тоді трудомісткість обслуговування складає:

Тобсл = Тобсл1 + Тобсл2 + Тобсл3

де Тобсл1,2,3,4,5,6 – трудомісткість обслуговування вибраного обладнання.

Підставивши значення у формулу, маємо:

Тобсл =4,86 + 6,48 + 6,48 = 17.82 люд/год.

Трудомісткість ремонту визначаємо по формулі:

Трем. = Трем.1 + Трем.2 + Трем.3

де Трем.1,2,3,4,5,6 – трудомісткість ремонту вибраного обладнання.

Підставивши значення, отримуємо:

Трем = 1.8 + 2.4 +2.4 = 6.6 люд/год.

Сумарну трудомісткість обслуговування та ремонту визначаємо по формулі:

Тсум = Тобсл + Трем

Підставивши значення у цю формулу, маємо:

Тсум = 17.82 + 6.6 = 24.42 люд/год.

Визначаємо основну заробітну плату допоміжних робітників по формулі:

ЗПосн = Тст · Тсум

Підставивши значення у формулу, отримуємо:

ЗПтар =5,2 · (17.82 + 6.6 ) = 126.98 грн.

Додаткову заробітну плату знаходимо по формулі:

П = ЗПосн·%П/100

Підставивши значення, отримуємо:

П = 126.98 15/100 = 19.05 грн.

Відрахування в фонд соціального страхування, зайнятості, пенсійний фонд визначаємо по формулі:

В = 0,37 · (ЗПтар + П)

Підставивши значення у формулу, маємо:

В= 0,37 · (126.98 + 19,05) = 54,03 грн.

Загальну суму витрат, пов’язаних з експлуатацією технологічного обладнання та його ремонтом визначаємо по формулі:

Вексп. = ЗПосн + П + В+ Вм

де Вм – витрати на допоміжні матеріали. Значення Вм визначаємо по формулі:

Вм = Рвст · Км

де Рвст – встановлена потужність верстатів, необхідних для обробки даної деталі, кВт.

Км - коефіцієнт для визначення матеріальних витрат на допоміжні матеріали і запасні частини, Км=40грн

Рвст = 36,5 кВт

Підставивши значення у формулу, маємо:

Вм = 19.2 · 70 = 1344 грн.

Підставивши розрахункові значення у формулу, отримуємо:

Векспл = 126.98 + 19,05 +54,03 + 1344 = 1544.06 грн.

Визначаємо витрати, пов’язані з амортизаційними відрахуваннями на обладнання, що використовується, по формулі:

де Вб.обл. – початкова балансова вартість обладнання технологічного процесу, грн.

Значення Вб.обл. визначаємо по формулі:

Вб.обл. = ОЦобл. + ПДВ + ТЗ (4.3.1)

де ОЦобл. – оптова ціна обладнання, грн.

ОЦобл. = (3·30000)=90000 грн.

ПДВ – податок на додану вартість. Складає 20% від оптової ціни обладнання. Значення ПДВ визначаємо по формулі:

ПДВ = ОЦобл. · 0,2

Підставивши значення у формулу, маємо:

ПДВ = 90000 · 0,2 =18000грн.

ТЗ – транспортні витрати, пов’язані з доставкою обладнання. Значення ТЗ визначаємо по формулі:

ТЗ = 0,1 · (ОЦобл. + ПДВ)

Підставивши значення, отримуємо:

ТЗ = 0,1 · (90000. + 18000) = 10800 грн.

Підставивши всі розраховані значення у формулу, отримуємо:

Вб.обл. = 90000 + 18000+ 10800 = 118800 грн.

Підставивши отримане значення у формулу і враховуючи, що Nа – річна норма амортизації обладнання складає 10%, отримуємо:

Ав.обл.= 118800 ·10/100=11800 грн

Витрати, які пов’язані із зносом малоцінних та швидкозношуваних інструментів Вінстр складають 15% від вартості обладнання, що використовується. Значення Вінстр знаходимо по формулі:

Вінстр = 0,015 · Вб.обсл

Підставивши значення у цю формулу, маємо:

Вінстр = 0,015 · 118800 = 1782 грн.

Усі результати розрахунків заносимо до таблиці 1.2.

Таблиця 8 Загальні виробничі витрати на виробництво деталі „Вал”.

Назва статей витрат

Сума витрат, грн. Примітка

 

1 Витрати, пов’язаних з експлуатацією технологічного обладнання 1544.06

Р.4.3 Вексп

 

2 Амортизаційні відрахування на обладнання 11800

Р4.3 Авід.об

 

3 Витрати, пов’язані із зносом малоцінних та швидкозношуваних інструментів 1782

Р.4.3Вінс

 

4 Витрати пов’язані з управлінням виробництва 126.98

р.4.3 ЗПосн

 

Всього 15253.04

Отже, загальна сума витрат на виробництво продукції складає 15253.04 грн.


3.4 Розрахунок калькуляція собівартості виготовлення деталі "Шток редуктора"

Калькуляція собівартості – це фінансовий документ, який розраховує витрати на виготовлення одиниці продукції ( робіт, полуг)

Таблиця9-Калькуляція собівартості виготовлення деталі "Вал".

№ з/п Назва статей витрат Позна-чення Сума, грн. Питома вага, %
1. Прямі матеріальні витрати
1.1 Сировина та матеріали (за винятком відходів)

Смат

19.67 34.08
1.2 Паливо та електроенергія на технологічні потреби

Се

3.68 6.38
2 Прямі витрати на оплату праці
2.1 Заробітна плата основних робітників

ЗПзаг

2.26

0.34

3.91

0.58

2.2 Заробітна плата додаткова робітників
3 Інші прямі витрати

 

3.1 Відрахування у державні фонди В 0.96 1,66
3.2 Відшкодування зносу інструментів та пристроїв спеціального призначення

Вінст

1 1,73
4 Прямі витрати

Впр

27.91 -
5 Загальні виробничі витрати

Внепр

29,81 51.65
6 Виробнича собівартість

Собвир

57,72 100
7 Прибуток П 5.78 -
8 Оптова ціна ОЦ 63,53 -
9 ПДВ ПДВ 12,71 -
10 Відпускна ціна ВЦ 76,24 -

Розрахунок собівартості продукції ведемо по статтям калькуляції:

1.1 Вартість сировини та матеріалів (за винятком відходів):

См =

См =89601/4100=21.85грн

1.2 Вартість палива та електроенергії на технологічні потреби:

Се.к=18115,28/4100=4.42грн

2. Заробітна плата основних робітників:

ЗП=10672.48/4100=2.6грн

3)Інші витрати

3.1) Відрахування у фонд соціального страхування, фонд зайнятості та пенсійний фонд:

Bідр=3948.8/4100=0.96

3.2) Відшкодування зносу інструментів та пристроїв спеціального призначення:

Відшк=4100/4100=1грн

4) Всього прямі витрати: таб7/А

Впр = ф1.1 + ф1.2 + ф2.1 + ф2.2 + ф3.1 + 3.2 = 21.85+4.42+2.26+0.34+0.96+1=30.83 грн.

5) Всього непрямі витрати:

Ввв=15253.04/4100=3.72

6) Виробнича собівартість:

Соб вир = 30.83+3.72= 34.55 грн

7) Прибуток підприємства визначається для мінімальних цін при 10% від комерційної собівартості:

П=Соб вир · 0,1

П = 34.55·0,1 = 3.46 грн.

8) Оптова ціна одиниці продукції:

ОЦ=Соб вир + П

ОЦ = 34.55+3.46=38 грн.

9) ПДВ складає 20% від оптової ціни:

ПДВ=ОЦ · 0,2

ПДВ = 38 · 0,2 = 7,6 грн.

10) Відпускна ціна:

ВЦ=ОЦ+ПДВ

ВЦ = 38 + 7.6=45.6грн.

Визначаємо структуру собівартості по статтям витрат, яка показує у відсотках частину кожної статті витрат в загальній величині собівартості. Комерційна собівартість складає 100%, а кожна стаття витрат дорівнює:

1) Вартість сировини та матеріалів (за винятком відходів):

Cм=21.85/34.55·100%=63.24%

2) Паливо та електроенергія на технологічні потреби:

Cе=4.42/34.55·100%=12.79%

3) Заробітна плата основних робітників (основна та додаткова):

ЗПзаг=2.6/34.55·100%=7.53%

4) Відрахування у фонд соціального страхування, фонд зайнятості та пенсійний фонд:

В=0,96/34.55·100%=2.78%

5) Відшкодування зносу інструментів та пристроїв спеціального призначення:

Вінстр=1/34.55·100%=2.99%

6) Всього непрямі витрати:

Внепр=3.72/34.55·100%=10,77%

Виробнича собівартість виготовлення деталі складає 34,55 грн, а оптова ціна даної деталі складає 38.01 грн

3.5 Аналіз структури собівартості продукції і розробка заходів по зниженню собівартості

Виходячи із структури собівартості в результаті її аналізу отримані, що найбільші витрати при виробництві деталі „Вал ”– 51.65%. На основі цього аналізу розробляємо заходи по зниженню собівартості виготовлення деталі "Вал".

Можливі шляхи зниження собівартості:

1) Так як загально виробничі витрати складають 51.65% пропонуємо скорочення витрати на управління персоналу цеху за рахунок зниження їх чисельності.

Скорочення комерційних витрат за рахунок покращення організації виробництва та праці.

2)Так як витрати на сировину матеріалу в структурі собівартості продукції складає 34.08% пропонуємо економічне витрачення сировини і матеріалів за рахунок більш економічного використання .

3) Так як на витрати на палива і електроенергію 6.38%для їх скорочення пропоную економію використання палива та електроенергії. На Україні прийнятий закон „Про електрозбереження” на всіх підприємствах. Використовуємо електрозберігання.

4) Так як витрати на заробітну плату складає 4.5 % для їх скорочення пропоную механізацію та автоматизацію операцій більш широко використання досягнення науково-технічного прогресу.

5) Так як витрати на відшкодування зносу інструментів та пристроїв спеціального призначення складає 1,73% пропоную економію використання інструменту та пристрою збільшення терміну експлуатації.


4 Розрахунок показників економічної ефективності від впровадження заходів по зниженню собівартості

В даному розділі розраховуємо річний економічний ефект від впровадження заходів по зниженню собівартості деталі і строк окупності капіталовкладень, які використовуються на це впровадження. Річний економічний ефект визначаємо по формулі:

Еріч = (З1 – З2)·А2                                      (5.1)

де З1 і З2 – приведені витрати відповідно до та після впровадження заходів по зниженню собівартості. Значення З1 і З2 визначаємо по формулах:

З1=С1+Ен·К1 (5.2)

З2=С2+Ен·К2 (5.3)

Eріч=[ (С1 - С2)- Ен ·К1- К2/ А2]· А2 (5,4)

де С1 і С2 – повна комерційна собівартість відповідно до та після впровадження заходів по зниженню собівартості, грн.. Значення С2 визначаємо по формулі:

С2= С1-0,01 С1

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень, в машинобудуванні складає 0,14-0,15.

К1 і К2 – капіталовкладення у виробництво продукції, відповідно до та після впровадження заходів по зниженню собівартості, грн.

Приймаємо К2 = 400 + N 10 = 400 + 16 01=560 грн.

Підставивши значення у формулу, маємо:

С2=34.55 - 0,01·34.55 =34,20 грн.

Прирівнявши формули і підставивши значення, отримуємо:

Eріч=[ (34.55 – 34,20)-0.15·560/4100]·4100=1351грн

Визначаємо строк окупності капіталовкладень на впровадження заходів по зниженню собівартості по формулі:

Ток= К1- К2/ Eріч

Підставивши значення у формулу, маємо:

Ток= 560 - 0/ 1351=0,41

Нормативний строк окупності капіталовкладень в машинобудуванні складає 6,7 років, а розрахунковий строк окупності капіталовкладень склав 0,24 року. Отже, проведення заходів по зниженню собівартості на даній дільниці механічного цеху доцільно.


5 Техніко-економічні показники курсової роботи

Методика розрахунку показників:

1. Річний випуск продукції в грошовому вигляді

Соб вир · А (6.1)

34.55 · 4100=141655 грн

2 Випуск продукції на одного основного робітника в грошовому виразі складає: річний випуск продукції поділити на чисельність основних робітників:

А/Косн (6.2)

141655/3 = 47218.3

3 Випуск продукції на одного допоміжного робітника в грошовому виразі складає: річний випуск продукції поділити на чисельність допоміжних робітників:

А/Кдоп (6.3)

141655/5=28331

4 Фондовіддача становить: випуск продукції поділити на вартість основних виробничих фондів:

А/Вартість вироб. фондів (6.4)

141655/118800 = 1.19

5 Випуск продукції на 1м2 виробничої площі становить: річний випуск продукції поділити на виробничу площу цеху:

А/Sц (6.5)

141655/414=342,16грн/м2

6 Трудомісткість виготовлення виробничої програми становить: трудомісткість виготовлення одиниці продукції помножити на річну програму випуску продукції:

0,49 · 4100= 2009 год. (6.6)

7 Фондоозброєність становить: вартість основних виробничих фондів розділити на чисельність основних робітників:

Вартість вироб. фондів / Косн (6.7)

141655/8=17706грн/люд

8 Коефіцієнт використання матеріалу визначаємо: Квм = 0,71.

Квм =mд / mз (6.8)

Квм = 2.5/3.12 = 0.8

Всі розрахункові дані заносимо до таблиці 10

Таблиця 10. Перелік техніко-економічних показників

№ з/п Назва показника Одини-ця виміру Показ-ники Примітка
1. Перелік обладнання:
Фрезерно - центрувальний МР-71 шт. Р.4.1
Токарний напівавтомат 1Н713 шт. Р.4.1
Вертикально-свердлильний 2Н135 шт. Р.4.1
Горизонтально-фрезерний 6Н82Г шт. Р.4.1
Різьбофрезерний 5К63 шт. Р.4.1
Круглошліфувальний 3Б12 шт. Р.4.1
2. Абсолютні показники
2.1. Річний випуск продукції в натуральному вигляді шт. Р.4.1
2.2. Річний випуск продукції в грошовому виразі грн. ф.6.1
2.3. Загальна собівартість основних виробничих фондів дільниці (верстати) грн. Ф.4.3
2.4. Загальна площа дільниці, в тому числі і виробнича

м2

Р.3.1
2.5. Чисельність промислово-виробничого персоналу: Р4.1
фрезерувальник чол.
фрезерувальник чол.
шліфувальник чол.
- допоміжних робітників: чол. Р2.3
3. Відносні показники
3.1. Випуск продукції на одного основного робітника в грошовому виразі

грн./

чол.

ф.6.2
3.2. Випуск продукції на одного допоміжного робітника в грошовому виразі

грн./

чол.

ф.6.3
3.3. Фондовіддача

 

ф.6.4
3.4.

Випуск продукції на 1 м2 виробничої площі

грн./м2

ф.6.5
3.5. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції год./шт. Р.4.1
3.6. Трудомісткість виготовлення виробничої програми год. ф.6.6
3.7. Фондоозброєність ф.6.7
3.8 Коефіцієнт використання ф.6.8
3.9 Повна (комерційна) собівартість одиниці продукції грн. Р.4.4

Висновки

Дана курсова робота має важливе значення для організації і планування робіт по технологічному процесі виготовлення деталі «Вал».

В роботі були розраховані і проаналізовані такі показники:

·  прямі витрати: вартість основних матеріалів, вартість допоміжних матеріалів, вартість палива та електроенергії на технологічні потреби, заробітна плата основних робочих, витрати на підготовку та освоєння виробництва, відшкодування зносу інструментів та пристроїв спеціального призначення;

·  непрямі витрати: витрати на експлуатацію технологічного обладнання, витрати на ремонт обладнання, амортизаційні відрахування на обладнання, витрати, які пов’язані із зносом інструменту;

·  техніко-економічні показники: річний випуск продукції в грошовому виразі, вартість основних виробничих фондів дільниці, кількість промислово-виробничого персоналу, випуск продукції на 1 основного працівника в грошовому виразі, випуск продукції на 1 допоміжного працівника в грошовому виразі, фондовіддача, випуск продукції на 1м2 виробничої площі, трудомісткість виготовлення одиниці продукції, трудомісткість виготовлення виробничої програми, фондоозброєність, коефіцієнт використання матеріалу, виробнича собівартість одиниці продукції.

Також в курсовій роботі було розраховано ефективність заходів по зниженню собівартості одиниці продукції.

Дані розрахунки є необхідними для організації технологічного процесу на машинобудівному підприємстві.


Література

1.  Закон України «Про підприємства в Україні» (березень 1991р.).

2.  Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528с., іл.

3.  Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. «Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві». – Львів: Світ, 1996.

4.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

5.  «Бізнес» - прайс-листи. №№5-20, 2000р.

6.  Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х. т. С74Т1,2/Под ред. А.Г. Кошловой и Р.К. Мещерякова. – и.е изд., перероб. и доп. М.: Машиностроение, 1985, 496с., ип.

7.  А.Ф. Горбацевич «Курсовое проектирование по технологии машиностроения». – Минск: «Высшая школа», 1975.

8.  П.А.Руденко «Проектирование технологических процессов в машиностроении» - К.: «Высшая школа», 1985.

9.  В.В.Микитянский. – М.: Машиностроение, 1987. – 128с., ип.

10.  В.С.Корсаков. Основы конструирования приспособления в машиностроении: учебник. – М.: Машиностроение, 1978. – 288с.Информация © Центральная Научная Библиотека