Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Кран баштовий з неповоротною баштою і горизонтальною стрілою

Кран баштовий з неповоротною баштою і горизонтальною стрілою

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра будівельних машин

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни

"Вантажопідйомна та транспортуюча техніка"

Тема проекту: Кран баштовий з неповоротною баштою і горизонтальною стрілою

Автор проекту:

студент групи БМО-32

Перловський В.В

Керівник:

доц. Русан Ігор Володимирович

Київ-2007

План

Початкові дані

1. Загальний розрахунок крана

2. Загальний розрахунок механізму підйому

3. Загальний розрахунок механізму пересування

4. Загальний розрахунок механізму обертання

5. 3агальний розрахунок механізму підйому стріли

6. Загальний розрахунок механізму пересування вантажної лебідки

7. Розрахунок на міцність

Початкові дані

Параметри

Значення

Вантажопідйомність при найменшому вильоті, т

4

Виліт найбільший, м

20

Висота підіймання при найбільшому вильоті, м

28

Швидкість підйому вантажу, м/с

0,3

Швидкість пересування крана, м/с

0,25

Частота повертання, хв-1

0,5

Швидкість пересування візка, м/с

0,26

Час підіймання стріли, с

80

1. Загальний розрахунок крана

Згідно з завданням обираємо тип крана по темі 4:

кран баштовий з неповоротною баштою і горизонтальною стрілою.

Орієнтовні розміри частин

Габаритні розміри перерізу башти, м:

- квадрат зі стороною

=

=1,6

Габаритні розміри ґратчастої стріли, м:

- висота

Висота від головки рейки до шарніру п'яти стріли, м

- горизонтальної:

h=29,58

Висота оголовка башти, м

6

Відстань від вісі башти до вісі п'яти стріли, м

Розрахункова довжина противажної консолі від осі повертання крана до центру противаги:

Колія і база ходової частини крана, м

Кут нахилу під'йомної стріли до горизонту, град: при A max /Аmin

Розрахункова довжина стріли, м

- горизонтальної

=17,82

Орієнтовний діаметр опорно-поворотного круга, м

Визначення маси крана та його окремих елементів

Загальна вага крана , кН

Укрупнене розподілення загальної ваги крана, т :

Металоконструкції

мк= 18,83

Механізми та електрообладнання

мех= 5,96

Баласт і контр вага (противага)

бал= 21,12

Маса металоконструкції крана, т:

Стріла

стр= 2,3

Башта

б= 6,89

Консоль противаги

к.п= 3,21

портал

п.=6,43

Маса механізмів крана:т

Вантажна лебідка

вл= 0,92

Стрілова лебідка

сл= 0,92

Лебідка пересування вантажного візка

тк= 0,92

Механізм повертання крана

ок= 0,49

Механізм пересування крана

пк= 0,92

Вантажний поліспаст і крюк

пв= 0,09

Стріловий поліспаст

пс= 0,09

Ходові візки і колеса

хв= 1,15

Кабіна керування

кк= 0,69

Противага

пр= 4,6

баласт

бал= 16,52

Визначення координат центра ваги крана

Зведена таблиця для розрахунку положення центра ваги крана

Елемент крана

Маса елемента, т

Статичний момент відповідно до осі

Обертання крана

Абцис

Абциса Х,м

Момент Мх, т•м

Ордината Y, м

Момент Мy, м•т

Стріла

4,96

11,8

58,53

28,2

139,87

Башта

14,88

0

0

17

252,96

Консоль противаг

6,45

-4,6

-29,67

25,4

163,83

Портал

14,88

0

0

2

29,76

Вантажна лебідка

1,98

-8,2

-16,24

28

55,4

Стрілова лебідка

1,98

-5,6

-11,088

28

55,44

Лебідка пересування вантажного візка

0,99

1,8

1,782

28

27,72

Механізм повертання крана

0,99

0

0

27

26,73

Механізм пересування крана

1,98

0

0

3

5,94

Вантажний поліспаст і крюк

0,198

3,2

0,634

25

4,95

Стріловий поліспаст

0,198

5,8

1,1484

30

5,94

Хадові візки і колеса

2,48

0

0

0,7

1,736

Кабіна керування

1,49

0

0

28,4

42,316

Противага

9,93

-7

-69,51

25,4

252,2

Баласт

35,72

0

0

1

35,72

?=99,11

?=-64,414

?=1100,552

1.

2.

2. Загальний розрахунок механізму піднімання вантажу

Вихідні дані:

V=0.3 м/с

H=25 м

l1=21

Q= 12,5

Вага номінального вантажу, кН

G=Qg

G =125

Складаємо кінематичну схему механізму та схему запасовки вантажного каната,

Рис. Кінематична схема механізму підіймання вантажу

Вважаємо, що кратність поліспаста m=4, кількість напрямлених блоків за схемою nбл= 4

ККД поліспаста та загальний ККД канатно-блочної системи, де m = 4 nбл= 4

з= 0.98 - ККД блока на підшипниках кочення

ККД поліспаста

ККД канатно-блочної системи зк.б =зn?зn бл зк.б=0.89

Найбільший натяг канату, кН

Необхідне розривне зусилля канату, кН, де n= 5.5 - запас міцності каната

Sроз=S• n

Sроз = 193,12

Вибираємо канат підвісний, ЛК-Р дротів з одним органічним осердям, діаметром d=21 мм , розривне зусилля якого при маркувальній групі 1372 МПа становить 194,5 кН

Мінімально допустимі діаметри блоків та барабана, мм, (вибираємо з ряду нормальних лінійних розмірів найближчий більший діаметр блока, де e = 25 - коефіцієнт при d= 21)

Dmin= d•(e-1)

Dmin=504

Згідно з ГОСТ 6636-69 з ряду нормальних лінійних розмірів вибираємо діаметр блоків Dбл =560

Діаметр барабана в першому наближенні визначаємо з ряду нормальних лінійних розмірів, мм D =660

Середній діаметр каната на барабані, мм

Dc=D +d Dс=681

z3= 2 - число запасних витків, zk= 2 - число витків для кріплення канату притискною

планкою.

Кількість витків нарізки барабана

Довжина нарізаної частини барабана, мм, де крок нарізки барабана tн= 24.19

Lнар=z•tн

Lнар=1228,852 мм

отже барабан короткий

Статична потужність двигуна при підйомі вантажу, кВт

зб= 0.98 - ККД барабана

зл= 0.93 - ККД двоступеневого редуктора

Загальний ККД:

з3= зк-б?зб?зл

зз= 0.81

Вибір електродвигуна:

Вибираємо електродвигун з фазним ротором серії МТН 711-10 з характеристиками :

ТВ = 60% Nдв=65 кВт

nдв=592 хв-1

J= 10,25кг•м2

m1 дв= 1550 кг

Кутова швидкість вала двигуна, с -1

Номінальний момент, Н•м

Середній пусковий момент двигуна,Н•м , де ш=1.55

Мп.с= ш ?Мн

Мп.с = 1625,95

Частота обертання барабана і розрахункове передаточне число редуктора

Частота обертання барабана, хв.-1

Передаточне число вантажної лебідки

і3= 12,58

Статичний момент на валу гальмівного шківа при спусканні вантажу, Н• м з3= 0.85

Гальмівний момент, Нм , де kг=1.75

Мг=kгМс1

Мг= 857,9

Вибір гальма:

Вибираємо гальмо ТКГ- 400 з гальмівним моментом 1500 Нм і діаметром гальмівного шківа Dг= 400 мм. Тип штовхача ТГН-80

Для з'єднання вала двигуна з валом редуктора вибираємо втулочно-пальцеву муфту №4 з номінальним обертальним моментом 2000 Нм, діаметром гальмівного шківа Dг=400 мм і моментом інерції Jм =4.8 кгм2

Перевірка електродвигуна на тривалість пуску, с

Що більше (1.. .2) с

Прискорення пуску, мс2

ап = 0.23

Перевіряємо вибраний електродвигун на короткочасне перевантаження

Таким чином вибираний електродвигун витримав первірку на час пуску і короткочасне первантаження.

Вибираємо редуктор:

Максимальний обертальний момент на тихохідному валу редуктора

Приймаємо редуктор Ц2-650. Має передаточне число і обертальний момент режиму роботи М5 18. nш=8 с-1. Перевіряємо найбільше консольне навантаження на тихохідний вал, яке для редуктора Ц2-650 =45. Найбільше зусилля в канаті, яке може передаватися на тихохідний вал при розміщенні каната на крюк барабана біля редуктора S=35.1 кН. Таким чином, редуктор Ц2-650 задовільня є вимагати навантаження.

Час гальмування механізму:

Шлях який проходить вантаж:

3. Загальний розрахунок механізму пересування крана

Q=12.5 т

m= 99,219 т

vпер= 0,3 м/с

Pmax= 273,7 кН

Найбільше навантаження на ходове колесо, кН

Вага вантажу що підіймається

Вага крана:

Вибір діаметра ходового колеса за найбільшим навантаженням Dх к = 630 мм

Коефіцієнт опору пересуванню з урахуванням тертя реборд об рейки w= 0.015 Опір від тертя у ходових частинах на прямолінійному відрізку шляху, кН

Wm = w• Gк в Wm =14.46

Ухил кранового шляху i=0.005

Опір пересуванню від ухилу шляху, кН

Wy= Gк в•I Wy=5.5 кН

Опір пересуванню на криволінійних відрізках шляху, кН Wкв= Wm Wкв=16,42 кН

Cтатична складова сили вітру на кран з вантажем для II розрахункового випадку, кН

РвIIс =РIIп•Fн пв + Р IIпп•Fн пп + Р IIхв• Fн хв + Р IIв • Fн в+Р IIб• Fн б+ Р IIс•Fн_стр + Р IIkk•Fн_кк = 15,4 кН

Динамічна складова сили вітру на кран з вантажем, кН

Р IIб• Fн б•0.11+ Р IIс•Fн_стр•0.1 •Р IIkk•Fн_кк•0.1+РIIп•Fн пв •0.12+ Р IIпп • Fн пп•0.12 + Р IIхв• Fн хв•0.12+ Р IIв • Fн в•0.1 = 12,85 кН

Сумарна сила вітру на кран з вантажем, кН

для першого розрахункового стану

РII= РIIдс + Р IIсc

РII =15,4+12,85=28,3 кН

для другого розрахункового стану

РвІ= 0,6• Р IІв=0,6•28,3=16,98 кН

Статичний опір пересуванню, кН

Wс=Wт+Wу +РІІ+Wкр

Wс= 55,32

Статична потужність двигуна за сталого руху на підйом проти вітру з тиском РІІ, кВт де zп= 2 - кількість привідних візків

Вибір двигуна

Вибираємо електродвигун з фазним ротором МТF 211-6 з характеристиками: потужність при ТВ=25% Nдв= 9.0 кВт, частота обертання двигуна nдв= 915 хв -1, максимальний момент Mmах дв =191 Н•м, момент інерції ротора Jp = 0.115 кг•м2, маса m2дв=120 кг

Кутова швидкість вала двигуна, с-1

Номінальний момент, Н•м

Середній пусковий момент двигуна, Н•м

Мпс = ш•Мн

Мпс= 145.67

Частота обертання ходового колеса, хв-1

Загальне передаточне число механізму

Перевірка двигуна на час пуску, с , де момент інерції по номінальному обертальному моменту Jм=0.24 кг•м2 z=2

Прискорення крана при пуску механізму пересування м•с-2

Перевірка двигуна на короткочасне перевантаження Н• м

мmах дв >мдв.т - нерівність задовольняється

Кінематична схема механізму, враховуючи, що кожний привідний візок опирається на два колеса

Рис. Кінематична схема механізма пересування крана

Розбиття загального передаточного числа по ступенях, де число зубців зубчастого вінця z2= 42 модуль m0 = 10. Число зубців шестерні z1= 22

Передаточне число редуктора

Максимальний обертальний момент на тихохідному валу редуктора, Н•м

Mm =Mmax дв • iред ? зред Mm =7676 Н•м

Вибираємо редуктор Ц2-350, який має передаточне число iред = 50,9 і обертальний момент на тихохідному валу Мт.р= 8,2 кН•м, частота обертання швидкохідного вала nщр=16 с-1

Найбільше консольне навантаження на тихохідний вал, ( радіальна сила у зубчастої передачі)

де б=20° - кут зачеплення

Найбільше консольне навантаження на тихохідний вал редуктора дорівнює 20 кН, таким чином редуктор Ц2-350 задовольняє вимогам.

Фактичне загальне передаточне число механізму

Розрахунковий гальмівний момент, Нм

де час гальмування вважається приблизно таким самим, як і час пуску 6 с

Вибір гальма: приймаємо ТКТ-200 з діаметром гальмівного шківа Dг = 200 мм і гальмівним моментом при ТВ=25% 160 Hм

Запас зчеплення ходових колес з рейками при розгоні на підйом проти вітру, де м0 = 0.12 - коефіцієнт зчеплення ходових колес з рейкам - сила інерції мас крана з вантажем, Н

- навантаження на привідні колеса

Запас зчеплення ходових колес при гальмуванні під ухил за вітром, де

- сила інерції мас крана з вантажем при гальмуванні, Н

- статичний опір пересувабнню при гальмуванні, кН

Момент на валу двигуна при буксуванні ходових коліс, Нм

Порівнюємо максимальний момент двигуна, гальмівний момент і момент буксування. Найбільший з них як розрахунковий при розрахунках елементів механізму на міцність.

Приймаємо сполучну муфту для з'єднання валів двигуна і редуктора. Діаметр гальмівного шківа Dг = 200 мм номінальний обертальний момент Мн = 250 Н м гальмівний момент Mг =160 Нм, момент інерції Jм= 0.24 Нм2, маса 13.5 кг

4. Загальний розрахунок механізму обертання

Вихідні дані:

Q = 12.5 т

nпов = 0,5 хв-1

mk = 99,219 т

група режиму роботи крана 3М

Вага вантажу, що підіймається:

Вага крана:

Вага крана з вантажем:

Вертикальне навантаження на опорно-поворотний круг (вага поворотної частини крана з вантажем), кН, де

V п= Gк в+Gнр + Gхв Vп = 1094,8-136,122-68,061=890,617

Сумарний перекидний момент, кНм

Мп =?

Мп = 2566 кН•м

Розрахункові значення перекидного моменту М і вертикального навантаження V, кН м

М=1.2Мп М= 3079,2

V=1.2VП V = 468,7

Вибираємо опорно-повортний круг №10, діаметром Dк = 2650 мм, діаметром по осях роликів Dор= 2407 мм

Момент опору обертанню від сил тертя, кН•м

Мтр = 0,5•w•V•Dc Мтр =6.76 кН•м

Вітрові навантаження на елементи поворотної частини крана, Н:

РII б= РIIб•Fн б

РIIб= 7459,2

Башта

РII с= РIIс •Fн стр

РII с= 3010,56

Стріла

РII kk = РIIkk•Fн kk

РII kk = 642,6

кабіна керування

РII п= РIIп•Fн пв

РII п=450

Противагу

РII в= РIIв•Fн в

РII в=658,56

Максимальний момент від сил вітру, що діє на поворотну частину крана, кН•м

MIImax= ? РII в• MIImax = 71,78

Середньоквадратичне навантаження від сили вітру, кН•м

МIвmax=0.6МIImax

МIвmax = 0,6•71,78=43,068 кН•м

Середньоквадратична величина моменту від крену, кН •м

Mск кр =0.7•M кр_mах

Mск кр = 0,7•43,068=30,15 кН•м

Середньоквадратична потужність двигуна, кВт

де щпов - кутова швидкість повертання поворотної частини

Вибір електродвигуна МТF 111-6

Nдв= 4.1 кВт

nдв=870 хв-1

Мдв тaх=137 Н•м Jр= 0.115 кг•м2

тдв= 120 кг

Кутова швидкість двигуна, с-1

Номінальний момент,Н•м

Середній пусковий момент, Н• м

Мпс = ш?Мн

Мпс = 69.79

Загальний передаточрний момент

Момент інерції вантажу відносно центральної осі, кг•м2

Jов = 152373

Момент інерції вантажу відносно осі обертання крана,кг•м2

Jв= Jов + Q•А2

Jв= 829375

Момент інерції стріли відносно осі обертання крана, кг•м2

Момент інерцій поворотної платформи відносно осі обертання, кг•м2 ,

де L= 7 м - довжина поворотної платформи

Момент інерції поворотної частини крана, кг•м2

?Ji= 63011

Момент інерції муфти граничного моменту, кг•м2 Jм = 1.5 , беремо орієнтовно на 50% більший, ніж момент інерції відповідної втулочно-пальцьової муфти з гальмівним шківом.

Перевірка двигуна на час пуску, с

Кутове прискорення при обертанні поворотноїс частини, с-2

що задовольняє вимогам [5`п]=0.6 с-2

Перевірка електродівигуна на короткочасне перевантаження, н•м де момент, який створюється відхиленням від вертикалі вантажних канатів

Складаємо кінематичну схему редуктора і розбиваемо загальне передаточне число по ступеню

Рис. Кінематичну схему редуктора

Розбиття загального передаточного числа, де z1= 21 z2= 122 - число зубців роликового опорно-поворотного круга

Передаточне число циліндричної зубчастої пари

Передаточне число редуктора iред= 50.94

Передаточне число конічної пари

Максимальний обертальний момент на тихохідному валу редуктора,Н•м

Mт_тах= Mдв_тах •iред•зред Mт_тах=4074

Приймаємо редуктор Ц2-350

Гальмівний момент,Н•м

Мг=1.1•Мдв тах

Мг = 210.1

Приймаємо гальмо ТКТ-200 з гальмівним моментом Мг = 160 Н•м при ТВ=25% , діаметр гальмівного шківа Dг= 200 мм

Розрахунковий момент для муфти граничного моменту, Н•м

Час гальмування, с

5. Загальний розрахунок механізму піднімання стріли

Вихідні дані:

Q =12.5 т

nпов= 6,5

tc=80 с

Підьом стріли крана є робочою операцією

Швидкість зближення обойм стрілового поліспаста, м/с, д Lo= 22 Lп= 11,2- значення відстані між головами стріли і башти в 0 і 60 положенні

Максимальне зусилля в стріловому кінаті, Н

Розрахункове розривне зусилля каната, кН

Sроз= Sстр•5

Sроз =57,8

Обираємо стальний канат подвійної завивки типу ЛК-Р , 6x19 дротів з одним органічним осердям, діаметром dстр = 16,5 розривне зусилля якого при маркувальній групі 1568 МПа становить 121,5 кН

Мінімальний діаметр блоків і барабана, мм

Dmin =dmin•(16-1)

Dmin =209

Dбл=220

Діаметр стрілового барабана в першому наближенні, мм

Dс= Dбл + Dстр

Dс =360+11=371

Кількість витків нарізки барабана

z3=2

zк = 2

Довжина нарізаної частини барабана, мм

Lнар=z•t

Lнар= 445,457

t=14.51- крок нарізки(статичне значення)

Діаметр компенсаційного барабана, мм , де робочий шлях рухомої частини стрілового крана

Lр= Lo-L2

Lр=3.89

Вертикальне переміщення вантажу зі стрілою з урахуванням його часткового опускання за рахунок зміни довжини відрізка каната між головками башти і стріли при припущенні, що вантажний канат закріплений на верхньому блоці башти

Середнє квадратичне зусилля в стріловому поліспасті, кН

Таблиця

Величина

Позначення

Одиниця

Положення стріли

0

1

2

Кут нахилу стріли до горизонту

В

Град

0

30

60

Виліт за заданого кута нахилу

А

М

21

18

10,4

Відстань між головами башти і стріли

L

М

20,86

17,27

16,97

Плече зусилля в стріловому поліспасті відносно осі п'яти стріли

r

М

5,69

6,41

4,26

Відстань по горизонталі між віссю п'яти стріли і центром ваги стріли

r с

М

10,35

8,92

3,3

Відстань по горизонталі між віссю п'яти і головою стріли

r п

М

19,7

15,6

8,48

Відстань по вертикалі між віссю п'яти стріли і рівнодійною вітрового навантаження

М

0

4,5

9,52

Відстань по вертикалі між між віссю п'яти і головою стріли

м

0

9,87

19,79

Час зміни вильоту між окремими положеннями стріли

Дt

с

0

10,26

7,65

Час підйому стріли на кутв

с

0

19,26

60,7

Складові зусилля стріловому поліспасті

Від ваги стріли і стрілового поліспаста

u1

н

86477,01

65701,7

35714,08

Від ваги вантажу і зусилля у вантажному канаті

u2

н

Від максимального тиску вітру робочого стану

u3II

н

0

1175,2

35714,1

Від середнього тиску вітру робочого стану

u3

н

0

705,1

4500

Від тиску вітру неробочого стану

uзIII

н

0

4230,6

27002

Від горизонтальної сили, спричиненої відхиленням вантажних канатів від вертикалі

u4

н

Повне зусилля в стріловому поліспасті

Від середнього тиску вітру робочого стану

u1

н

86477,01

66406,8

40214,5

Від максимального тиску вітру робочого стану

uII

н

86477,01

66876,9

43214,74

Від тиску неробочого стану

uIII

н

86477,01

69932,3

62716,4

Середньоквадратична статична потужність двигуна, кВт

Вибір електродвигуна : електродвигун з фазним ротором МТF312-6

Мдв=17,5 nдв=950 Мдв тах = 471

Jм= 0.5 т дв= 210

Кутова швидкість двигуна, с~1

Номінальний обертальний момент двигуна, Н•м

Середній пусковий момент двигуна, Н•м

Мпс =шМн

Мпс= 405

Перевірка двигуна на час пуску при максимальному опорі підйому стріли, с де

Момент інерції стріли, кг•м2

Середня кутова швидкість стріли, с-1

в=1.05

Момент інерції стрілового пристрою при максимальному опорі підйому стріли

Середня швидкість горизонтального переміщення вантажу, м/с

Jм=0,32 кг•м2 - момент інерції втулочної муфти.

Максимальний момент підйому стріли відносно осі п'яти, Н•м

Мтах=Uтах•r Мтах=489340

Гальмівний момент для 4 випадків

- у робочому стані при запасі гальмування, kг= 1.5 максимальний статичний момент відносно осі п'яти стріли

Mтах= (U1 + U2 + U3)•5 Mтах=695266,9 Нм

в неробочому стані при запасі гальмування kг= 1.15, максимальний статичний момент Н•м

Мтах= (U1 + U3)•5,69 Мтах=516126

в робочому стані при запасуванні запасі гальмування кг> 1, максимальний статичний момент Н• м

шII= 1.2 Mтах= (шII•U2 + U1+U3)• 5 Mтах=516127

Час пуску при максимальному опорі підйому стріли, с

Вибір гальма ТКГ- 300, має гальмівний момент 800 Н• м, і регулюємо це гальмо на момент 536 Н•м

Момент інерції стрілового пристрою, зведений до вала двигуна при гальмуванні, Н•м

Час гальмування за максимального опору підйому стріли, с

Максимальний статичний момент на валу двигуна при підйомі стріли, Н•м

Динамічний момент за тих самих умов, Н•м

Мдв mах= 1.25•(Mc +M дин)

Мдв mах =1.25(235+33.12)=335.15

Вибраний електродвигун витримає короткочасне перевантаження

Передаточне число стрілової лебідки

Перевірка двигуна на короткочасне перевантаження, кН•м

Мт= Мдв mах •iз?зл•10-3

Мт =7.52

Вибір редуктора Ц2-650 з передаточним числом редуктора іред = 24.9 і обертальним моментом на тихохідному валу редуктора 16.5 кН•м

Перевірка міжцентрової відстані редуктора на достатність для одностороннього розміщення електродвигуна і барабана

bз1 = 175 - половина ширини двигуна, мм

Вибираємо втулочно-пальцеву муфту з діаметром гальмівного шківа Dг=300 мм і моментом інерції Jм = о.32

6. Загальний розрахунок механізму пересування вантажної лебідки

Вихідні данні:

=25 м

Група режиму роботи механізму 3М

Навантаження на ходові колеса:

Орієнтуємося на дані табл Д,6 беремо діаметр ходових коліс 170 мм.

Визначаємо вітрове навантаження на каретку з вантажем для ІІ розрахункового стану:

Опір пересування від тертя:

Опір персування від ухилу стріли:

Додатковий опір в балках вантажопідємного каната, закріплений на вантажній каретці.

Статичний опір пересування для І розрахункового випадку:

Для ІІ розрахункового випадку:

Зобразимо схему:

Рис. Схема пересування вантажної лебідки.

Визначаємо зусилля в тяговому канаті позаду каретки:

Зусилля в тяговому канаті попереду каретки:

Зусилля в набіжній на барабан гілці тяговогоканата:

Зусилля в збіжній гілці тягового каната:

Статична потужність двигуна при сталому русі на підьом проти вітру.

Вибираємо електродвигун MTF 111-6:

Кутова швидкість двигуна:

Номінальний обертальний момент двигуна:

Номінальне зусилля в тяговому канаті:

Максимальне зусилля в тяговому канаті:

Потрібне розривне зусилля тяговогоканата розрахунку для двох випадків.

Вибираємо канат подвійної завивки типу ЛК-РО, 6х36, d=29мм, зусилля якого при маркірувальній групі 1862 МПа становить 484,0 кН.

Мінімальний діаметр блоків і барабана.

З ряду нормальних лінійних розмірів вибираємо діаметр блока . Діаметр тягового барабана:

Кількість витків нарізки барабана:

Визначаємо крок нарізки барабана:

Визначаємо довжину барабана, враховуючи, що він складається з двох частин, і нарізки різних напрямів:

Відношення . Барабан короткий. Складаємо схему тягової лебідки.

Рис. Схема тягової лебідки.

Обертальний момент на тихохідному валу редуктора:

За табл Д.51 вибираємо редуктор типу Ц2-1000:

Перевіряємо достатність міжцентрової відстані редуктора:

Перевіряємо електродвтгун на час пуску:

Перевіряємо електродвигун на короткочасне перевантаження:

Вибраний електродвигу витримав первірку. Вважаємо, що час гальмування дорівнює тривалості пуску: t=3.57c і знайдемо необхідний для забезпечення такого часу гальмівний момент:

За табл Д.48 вибираємо гальмо ТКТ-200

Dг=200 мм

Мг=160

Муфта має номінальний момент 250 Н•м

7. Розрахунок на міцність

Розрахунок на міцність барабана вантажної лебідки і вісі

Під дією натяга S навиваємого на барабан каната виникає радіальне навантаження стінок барабана

де S - натяг канатау;

? - коефіціент зміцнення навантаження під впливом деформації канату і стінок барабану ;

n - кількість навивок на канат;

Канат по ГОСТ 2688-80:

d = 16.5 мм; Fк = 104,61 мм; S = 25.3 кН;

Dб = 360 мм; д = 25 мм; t = 20 мм;

W = 12 c-1

Знаходимо:

Отже, барабан придатний для мого режиму роботи.

Розрахунок на міцність вісі

Крутний момент:

Кутова швидкість обертаного валу

Матеріал вісі сталь 45, для цієї сталі по ГОСТ 1050-82 приймаємо

G3 = 610 МПа

Gт=360 МПа

Мкр = 5572 Н•м

Допустима напруга на згин [Gn] = 85 Мпа:

Отже, діаметр вісі відповідає вимогам.

Перелік використаної літератури

1. Станевскій В.М. Методичні вказівки та завдання до курсового проекту з дисципліни "Підйомно-транспортні машини", Київ, КІБІ

2. Станевскій В.М. Розрахунок кранових механізмів. Київ, 1994 р.

3. Андрев В.М. Справочник конструктора машиностроителя. Атлас конструкций, Машиностроение, 1976 г.

4. Валінсол В.А. Підьомно-транспортні машини будівельной механіки, Атлас міра.

5. Киркач Н. Ф., Баласанян. Разчет и проектирование деталей машин. Харьков, 1991.


Информация © Центральная Научная Библиотека